Podnet od občana : Upozornili nás !

OR Kráľová v Banskej Bystrici doposiaľ neinformovala verejnosť o svojich stretnutiach. Podobne tomu bolo aj naposledy, keď sa informácia o stretnutí  objavila na webovej stránke mesta až na poslednú chvíľu. Ak stránku mesta nesledujete denne, nemáte tak možnosť byť informovaný v dostatočnom predstihu. Predseda OR tvrdil, že oznam bude aj na verejnej tabuli v Kráľovej. Tam žiadny takýto oznam nebol. Začiatkom  mája na stránke mesta ešte stále nebola zápisnica zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 8.4.2015. Zápisnica sa objavila až neskôr, ale čuduj sa svete, chýbali v nej mená poslancov, ktorí sa stretnutia zúčastnili, hoci nikdy predtým mená v zápisniciach nechýbali.

Hneď prvé hlasovanie členov OR bolo zaujímavé, keď z prítomných 8 členov OR hlasovalo až 11 za uznesenie č.1 – schválenie predloženého programu stretnutia. Dnes je vo svete všeličo možné, ale zdá sa, že v Kráľovej úplne všetko. Zdá sa Vám to byť neuveriteľné? Nuž nahliadnime spolu do spomínanej zápisnice :

OR Kráľová - zaujímavé hlasovanie

Ak by niekto prejavil záujem prísť na stretnutie alebo o členstvo v OR, z ktorej mimochodom boli nedávno traja členovia vylúčení, môže tak urobiť už  3.júna 2015 na najbližšom stretnutí OR Kráľová. Počkajme si spoločne ako sa zachová OR, ktorá mala doteraz povesť tej, ktorá sa schádza doslova tajne, keď aj na stránke mesta visela informácia, že sa schádza podľa potreby. Zmení sa niečo, alebo ostane Kráľová naďalej tajomnou? Dozvieme sa už čoskoro.

(mp)

Pozri tiež

Aký je zmysel občianskych rád?

Podľa Štatútu činnosti Výborov a Občianských rád, občianske rady (ďalej len OR) zriaďuje Výbor ako svoje …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *