Poslanecké kluby a predseda kraja podpísali koaličnú dohodu  

Zástupcovia štyroch poslaneckých klubov a predseda BBSK Ondrej Lunter dnes slávnostne podpísali programové vyhlásenie a princípy koaličnej spolupráce pre aktuálne volebné obdobie. V ňom sa okrem iného zaviazali, že budú spolupracovať na rozvoji kraja, plniť spoločné programové priority a pamätať na odkaz voličov a voličiek, ktorému rozumejú ako volaniu po spolupráci namiesto sporov a politikárčenia.

Tomáš Abel (predseda klubu Nezávislí), Maroš Skopal (predseda klubu Srdcom v kraji (KDH – SaS – nezávislí)), Božena Kováčová (predsedníčka klubu HLAS kraja), Péter Csúsz (predseda klubu Aliancia – Szövetség) a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter dnes slávnostne podpísali koaličnú dohodu a programové vyhlásenie ABY VECI FUNGOVALI. Zároveň predstavili Programové priority zastupiteľstva BBSK na roky 2022-2026.

„Chcem sa na úvod poďakovať všetkým tu prítomným zástupcom politických klubov, ale aj mnohým ďalším z týchto klubov, ktorí sa podieľali na texte a na dohode. Osobitne chcem zmieniť veľmi korektnú, pracovnú, vecnú a prajnú atmosféru, v akej sme o programovom vyhlásení debatovali. Čo mi dáva dobrý dôvod povedať, že nejde len o nejakú koalíciu z rozumu, ale o koalíciu viery, lásky a úcty k nášmu kraju,“

povedal župan Ondrej Lunter.

Ako koaliční budú v zastupiteľstve BBSK pôsobiť 45 poslanci z celkového počtu 49, ktorí sa rozdelili do štyroch klubov. V klube Nezávislí bude zaradených 14 z nich, Srdcom v kraji (KDH – Sas – nezávislí) 11, HLAS kraja bude mať 11 poslancov a Aliancia – Szövetség 9.

Spolupráca na všetkých úrovniach

„Dnes tu stojím po piatich rokoch spolupráce s Ondrejom Lunterom ako vicežupanom a aj keď tých predchádzajúcich päť rokov bolo mnohokrát ťažkých a hľadali sme kompromisy, som rada, že sa nám to podarilo a v kraji vidno výsledky našej spolupráce. Verím, že po ďalších štyroch rokoch budeme môcť opäť zhodnotiť, že to bola spolupráca porozumenia,“

povedala Božena Kováčová.

Práve vzájomnú spoluprácu vyzdvihol aj Tomáš Abel: „Dnes slovenskej politike chýba najmä spolupráca v prospech našich obyvateľov. Preto som veľmi rád, že sme konštruktívne a systematicky pripravili spoločný dokument, ktorý je jasnou víziou a má jasné hodnoty v prospech rozvoja nášho kraja a samozrejme v prospech našich obyvateľov.“

„Verím, že v budúcom období, aj keď, ako sme počuli už aj z úst pána predsedu, nás nečaká ľahké obdobie, sa nám spoločne podarí naplniť programové vyhlásenie a ciele, ktoré sme si stanovili,“

doplnil Maroš Skopal.

„My túto koaličnú zmluvu podpisujeme, budeme ju dodržiavať a urobíme všetko, aby v novom období Interregu, ktoré sa začína budúci rok, sme urobili čo najviac takých projektov, ktoré budú slúžiť našim občanom aj občanom na druhej strane hraníc,“

povedal Péter Csúzs.

Ambiciózny program

Spoločnými cieľmi nového zastupiteľstva je v oblasti dopravy opraviť 500 kilometrov ciest II. a III. triedy a dokončiť tak kompletnú rekonštrukciu ciest tejto kategórie v kraji, zlepšiť obslužnosť územia verejnou dopravou a rozvíjať alternatívne spôsoby dopravy v podobe cyklotrás.

V oblasti zdravotníctva bude cieľom kraja pracovať na udržaní rozsahu základnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je dnes kriticky ohrozená externými faktormi, ako aj dlhodobým podcenením situácie zo strany vlády.

Cieľom krajských politík v oblasti sociálnych služieb bude rozšírenie dostupnosť udržateľných sociálnych služieb, modernizácia súčasných zariadení i výstavba nových.

Jednou z priorít pre nadchádzajúce volebné obdobie je tiež modernizácia škôl a vzdelávacieho procesu orientovaného na potreby trhu práce, prilákanie nových investorov a podpora inovatívnych zámerov pre rozvoj ekonomiky.

Poslanci a vedenie kraja sa zaviazali aj pokračovať v investíciách do turistickej infraštruktúry a rozvoja voľnočasových aktivít. V krízových časoch, v ktorých preberajú smerovanie a vedenie kraja, budú tiež dbať na zachovanie všetkých zákonných úloh, efektívne hospodárenie a pokračovanie v užitočných rozvojových investíciách.

„Úplne najdôležitejším odkazom z dnešného podpisu koaličnej dohody je pre mňa slovo – súdržnosť. Ďakujem všetkým, dnešným dňom otváram nové politické obdobie. Dnes podpísaná dohoda je dobrý základ, aby sme vedeli správne organizovať služby občanom, manažovať rozvoj kraja, strážiť regionálnu spravodlivosť, ale aj riešiť krízy. Pozývam občanov a občianky nášho kraja k spolupráci, pretože spoločne dokážeme najviac,“

uzavrel Ondrej Lunter.

BBSK, Lenka Štepáneková, foto: Marek Mačica

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *