Pre nový areál Centra tradičnej kultúry v Detve kraj hľadá projektanta

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil v spolupráci s komorou architektov medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž na projekt novostavby Centra tradičnej kultúry v Detve. O najlepšom návrhu rozhodne odborná porota, svoje portfóliá môžu architektonické ateliéry i jednotlivci prihlasovať do 24. februára.

Výnimočný zámer si žiada výnimočný postup – Banskobystrický samosprávny kraj má záujem vybudovať v Detve nový areál Centra tradičnej kultúry, ako pobočky svojho Podpolianskeho osvetového strediska. Pozemok pre stavbu poskytlo mesto Detva, župa teraz v spolupráci s komorou architektov prostredníctvom medzinárodnej súťaže hľadá najvhodnejšieho projektanta, ktorý sa tejto úlohy ujme.

„Cieľom súťaže je získať zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorý nájde najvhodnejšie riešenie pre nový objekt Centra tradičnej kultúry v Detve. Ide o tretiu súťaž podobného typu, ktorú v našom kraji robíme – podobným spôsobom sme našli najlepšie riešenie pre využitie budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej či budovy niekdajšieho gymnázia na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene. Tento spôsob výberu je opäť trošku inovatívny, kde sa pri zákazke s nízkou hodnotou rozhodujeme nielen na základe ceny ale aj kvality projektanta a kvality návrhu riešenia, pričom o víťazovi rozhodne odborná porota. Tento spôsob nie je zatiaľ v našich pomeroch príliš obvyklý, no dokáže priniesť naozaj zaujímavé a inovatívne riešenia do verejného priestoru,“

povedal Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý vyzdvihol výbornú spoluprácu s mestom Detva i poslancami BBSK za tento okres.

Celkom nový areál v historickej časti Detvy by mal pritom slúžiť ako kancelárske, workshopové a výstavné priestory s tanečnou sálou s javiskom, dielňami a ubytovacími kapacitami s príslušenstvom.

„Areál bude obsahovať vnútorné aj vonkajšie priestory na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre deti i dospelých.  Centrum bude fungovať aj ako voľná kultúrna infraštruktúra, kde sa budú môcť uskutočniť podujatia rôzneho charakteru. Dnes sa špecializuje na uchovávanie a šírenie vybraných javov tradičnej kultúry, hlavná činnosť organizácie je orientovaná na ľudový spev a hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy, tradičnú stravu, spoločenský život a obyčajovú kultúru. V súčasnosti vyvíja svoju činnosť v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Sládkoviča v Detve, ktoré nie sú, pre rozširujúce sa aktivity Centra tradičnej kultúry, dostatočné,“

povedal Jaroslav Černák, riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska.

Centrum tradičnej kultúry by malo svojim architektonickým riešením citlivo vyplniť priestor medzi existujúcou zástavbou, rešpektovať historicky utváraný typ zástavby a zohľadňovať špecifické znaky ľudového staviteľstva regiónu.

„V súčasnom období, kedy tradičné staviteľstvo v urbanizme sídiel zaniká, by mal byť objekt vzorom a pozitívnou motiváciou aj pre iné projekty. Zároveň ide o príležitosť vytvoriť nový architektonicky zaujímavý prvok na námestí v historickej časti  Detvy,“

doplnil Juraj Havlík, odborný referent pre revitalizáciu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Stavba by mala byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a využitím obnoviteľných zdrojov energie, súčasťou areálu budú aj opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy – vsakovanie zrážkových vôd na mieste, čo najvyšší podiel zelene či možnosť tienenia exteriérových pobytových priestorov a ochrana interiérov pred prehrievaním v letnom období.

„Okrem hlavnej budovy, kde budú kancelárie, miesto prvého kontaktu a miestnosť pre tvorivé dielne s kapacitou asi 20 ľudí, tu počítame aj s vybudovaním „humna“, ktoré bude určené pre tanečné kurzy, umeleckú galériu, výstavy či workshopy s kapacitou až do sto ľudí. Súčasťou projektu budú tiež ubytovacie priestory v podobe štyroch dvojlôžkových izieb so zázemím. Verím, že vďaka tomuto projektu bude mať Centrum tradičnej kultúry konečne dôstojné miesto pre svoje pôsobenie, ktoré si rozhodne zaslúži,“

uzavrel Roman Malatinec, podpredseda BBSK pre kultúru.

Záujemcovia, ktorý by sa do urbanisticko-architektonickej súťaže radi zapojili, nájdu všetky informácie tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36738/summary

BBSK, Lenka Štepáneková

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *