Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala rektora Technickej univerzity vo Zvolene

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 18. januára 2024 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., za rektora Technickej univerzity vo Zvolene na ďalšie štvorročné funkčné obdobie so začiatkom od 18. 02. 2024. Spolu s ním boli tiež vymenovaní prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. za rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici a plk.v.v. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., MBA za rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Ako sa uvádza v tlačovej správe TASR, vo svojom prejave prezidentka vyzdvihla, ako univerzita pod vedením Rudolfa Kropila napreduje už viac než desaťročie. Zuzana Čaputová tiež ocenila dôraz, aký rektor Technickej univerzity vo Zvolene kladie na dodržiavanie princípov trvalo udržateľného života.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., je rektorom Technickej univerzity vo Zvolene od roku 2012 a od roku 2021 je prezidentom Konzorcia slovenských univerzít U10+. Počas štyroch období v rokoch 2014 – 2018 a následne 2019 – 2023 bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie, od augusta 2023 je jej viceprezidentom. Súčasne pôsobil ako člen Rady Európskej asociácie univerzít. Je členom Rady vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR, členom Rady vlády pre politiku súdržnosti 2021-2027, ako aj členom Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, v rokoch 2018 – 2020 bol členom jeho predsedníctva. Od roku 2018 dodnes je podpredsedom Hospodárskeho a sociálneho výboru SR, v rokoch 2020 – 2021 pôsobil vo funkcii jeho predsedu.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. bol 07. 11. 2023 na verejnom zasadnutí volebného zhromaždenia právoplatne zvolený za kandidáta na rektora Technickej univerzity vo Zvolene. V rámci verejného vypočutia predstavil návrh stratégie rozvoja Technickej univerzity vo Zvolene. Zdôraznil, že vo svojej pozícií bude dôsledne uplatňovať prioritu zabezpečenia podmienok pre kvalitné a moderné vysokoškolské vzdelávanie študentov, prestížne medzinárodné vedecké výstupy a finančnú stabilitu univerzity.

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
Technická univerzita vo Zvolene, Ján Lichý, foto: prezidenstka kancelaria

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *