Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty, ak u nich došlo v kalendárnom roku 2022 k zmene v nehnuteľnostiach, ktorých sú vlastníkmi. Po novom úľavu na dani vo výške 30 % na pozemky záhrad môžu žiadať občania starší ako 65 rokov.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý ho už v predchádzajúcich rokoch podal a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

V prípade nepodania hrozí pokuta

Povinnosť podať daňové priznanie majú noví vlastníci nehnuteľností a každý existujúci daňovník, u ktorého nastala zmena v nehnuteľnostiach v porovnaní s predchádzajúcim obdobím do 31. januára. Tí, ktorí nehnuteľnosť predali alebo darovali, sú povinní podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

V prípade, že nepodáte daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote ustanovenej zákonom, správca dane vám uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur.

Výška dane z nehnuteľností sa mení

Ako sme už informovali, mesto Brezno tak, ako aj iné samosprávy, v dôsledku vládnych zásahov do rozpočtov miest a obcí vo forme daňového bonusu, povinného zvyšovania miezd a navýšenia energií, bolo nútené pristúpiť k nepopulárnym opatreniam. Na konci minulého roka mestskí poslanci schválili zmeny niektorých všeobecne záväzných nariadení, v rámci ktorých došlo k úprave daní a poplatkov na území mesta. Mení sa aj výška dane z nehnuteľnosti.

O 15 % vzrastie daň z pozemkov, zo stavieb (okrem stavieb na bývanie a drobných stavieb, kde je ročná sadzba z týchto stavieb 0,50 eura za každý začatý m2), ako aj pri viacpodlažných stavbách sa o 15 % zvýšil príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného.

Ročná sadzba dane za byt nachádzajúci sa v bytovom dome je 0,50 eura za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy, za nebytové priestory v bytovom dome sa zvyšuje o 15 %. Za nehnuteľnosti, ktoré sú využívané na podnikateľský účel, je jednotná sadzba dane 3,50 eura. Na druhej strane, majitelia psov chovaných v rodinnom dome a priľahlom pozemku, zaplatia za každého psa daň nižšiu o 75 % z ročnej sadzby.

Kto má nárok na zníženie dane a kto musí o to požiadať

Nárok na zníženie dane vo výške 30 % majú fyzické osoby, ktoré sú staršie ako 65 rokov, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo je prevažne alebo úplne bezvládny.

Osoby, ktoré dovŕšili k 1. januáru vek 65 rokov, nemusia žiadať o zníženie dane podaním daňového priznania za nehnuteľnosť (stavby na bývanie a byty ), ktorá im slúži na trvalé bývanie. Seniori majú úľavu na dani z nehnuteľností automaticky, bez potreby o to žiadať.

Fyzickým osobám starším ako 65 rokov mesto ustanovuje 30 % úľavu z daňovej povinnosti na pozemky záhrad, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, o čo musia žiadať. Úľava sa týka aj osôb v hmotnej núdzi, ktoré musia doložiť aktuálne potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto úľava sa osôb s ťažkým zdravotným postihnutím netýka.

Daňovník si nárok na zníženie dane v priznaní k dani z nehnuteľnosti musí každoročne uplatniť najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Informácie poskytnú na úseku daní a miestnych poplatkov

Príslušné tlačivá k daňovému priznaniu si občania môžu vyzdvihnúť osobne v klientskom centre mestského úradu alebo si ich stiahnuť v elektronickej podobe z webstránky mesta v sekcii Mestský úrad – Ako vybaviť – Dane a poplatky – Tlačivá na stiahnutie.

Informácie vám poskytnú aj na úseku daní a miestnych poplatkov v úradných hodinách: pondelok: 7.30 – 11.30, 12.30 – 16.00, utorok: nestránkový deň, streda 7.30 – 11.30, 12.30 – 16.30, štvrtok: nestránkový deň, piatok 7.30 – 11.30, 12.30 – 15.00

Mesto BR, Monika Dolňanová

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *