Rekonštrukcia cesty I/59 od Jakuba po odbočku na Donovaly sa začína

Slovenská správa ciest pristúpi v prvý marcový deň ku komplexnej rekonštrukcii cesty v časti od predajne áut Mitsubishi Motors na Jakubskej ceste až po križovatku v mestskej časti Uľanka v smere na Donovaly a Šturec.

Súčasťou prác bude aj obnova chodníkov súbežných s cestou pri Novom Svete, osvetlenie priechodov pre chodcov na celom 4,5 km úseku, nové zálivy zastávky verejnej dopravy v mestskej časti Uľanka a opravené budú tiež štyri mosty. Rekonštrukcia by mala trvať dvanásť mesiacov, s výnimkou zimného obdobia.

Zhotovitelia stavby, spoločnosti Metrostav DS, a.s., Viakorp, s.r.o. a Doprastav, a.s., budú obnovu cesty realizovať v dvoch etapách, počas ktorých sa uzatvorí vždy jedna polovica vozovky. V druhej bude organizovaná obojsmerná premávka dopravy. Od 1. marca 2023 sa začnú frézovať asfalty dvoch pruhov na ľavej strane vozovky v smere Banská Bystrica – Donovaly.

„Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica ako správca cesty I. triedy č. 59 pripravila investičnú akciu, ktorá spočíva v rekonštrukcii cesty od Jakuba až po križovatku s cestou I/14 na Šturec. Už pred dvoma týždňami sme začali výrubom a v stredu budeme pokračovať s frézovaním asfaltových vrstiev od Jakuba, po celej dĺžke úseku. Postupne sa vybúrajú obrubníky v Uľanke, a taktiež sa vybúrajú štyri mostné objekty, ktoré prejdú kompletnou obnovou mostného zvršku. Zároveň sa opravia oporné múry, vybudujeme nové obrubníky a chodníky zo zámkovej dlažby. Následne sa zrealizuje rekonštrukcia podložia celej cesty. Plánovaná dĺžka výstavby je dvanásť mesiacov. Napriek tomu, že budeme robiť všetko preto, aby sme väčšinu prác stihli ukončiť v tomto roku, pravdepodobne sa nevyhneme tomu, že pokračovať sa bude aj v roku 2024,“

hovorí Miloš Kreth, riaditeľ Slovenskej správy ciest Banská Bystrica.

Stavebné práce priamo obmedzia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností mestskej časti Nový Svet. Združenie zhotoviteľov bude k potrebám dotknutých osôb pristupovať do maximálnej miery ústretovo. V záujme zachovania bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku je potrebné rešpektovať dočasné dopravné značenie i pokyny kompetentných pracovníkov.

„Mať kvalitnú dopravnú infraštruktúru je dôležité nielen v centre mesta, ale aj pri jeho vstupoch. Práve cesta I/59 je dôležitá dopravná tepna v našom regióne. Hoci ide o časovo náročnú rekonštrukciu, ktorá si vyžiada obmedzenia, som presvedčený, že konečný výsledok prinesie komfort nielen obyvateľom Banskej Bystrice, ale aj všetkým, ktorí týmto dôležitým úsekom pravidelne prechádzajú. Aj vďaka tejto obnove pribudne v našom meste ďalšia zrekonštruovaná cesta, čomu sa veľmi teším. S cieľom zvýšiť bezpečnosť, je naším zámerom po obnove chodníkov a bezpečnostného nasvietenia štyroch priechodov, ktoré sú súčasťou tejto stavby, následne pristúpiť aj k rekonštrukcii priľahlého verejného osvetlenia,“

dopĺňa primátor Ján Nosko.

Rekonštrukcia cesty I/59 predstavuje náklady vo výške takmer 15. mil. eur s DPH. Obyvateľov a cestujúcu verejnosť žiadame v súvislosti s nevyhnutným znížením kvality vstupu k nehnuteľnostiam, stavebným ruchom, ako aj dopravnými obmedzeniami o trpezlivosť, pochopenie, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť.

„Som rád, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR prostredníctvom Slovenskej správy ciest investovalo za posledné dva roky rekordnú sumu financií do opravy ciest prvej triedy v rámci celého Slovenska. Najväčšia časť sa týka práve Banskobystrického kraja, obzvlášť okresu Banská Bystrica, kde sa zrekonštruovalo viac ako 30 km ciest za takmer 20 mil. eur. Ide napríklad o cestu smerom na Staré Hory, k Harmaneckej jaskyni, cestu I/66 prechádzajúcu mestom popri Hrone, ďalej smerom na Slovenskú Ľupču, ale aj mnohé ďalšie. Verím, že postupné obnovy pomôžu nielen vodičom nášho mesta, ale aj všetkým, ktorí využívajú dané úseky,“

uzatvára Igor Kašper, poslanec MsZ v Banskej Bystrici.

Mesto Banská Bystrica, Dominika Adamovičová, foto: Mesto BB

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *