Rooseveltova nemocnica je prvou fakultnou nemocnicou s vlastným laboratóriom akreditovaným v troch odboroch

V Centrálnom laboratórnom komplexe vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica zaviedli systémy manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 15189:2012 Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.

Laboratórium má  tak akreditované vyšetrenia v troch odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia a klinická mikrobiológia.

V procese starostlivosti o zdravie pacienta patria služby Centrálneho laboratórneho komplexu (CLK) ku kľúčovým. Laboratórne výsledky sú často základom pre rozhodovanie lekára o diagnóze, postupe liečby pacienta ako aj prognóze ochorenia. CLK dlhodobo potvrdzuje svoju vysokú profesionálnu úroveň a záruku poskytovania správnych a spoľahlivých výsledkov svojou úspešnou účasťou v systémoch externého hodnotenia kvality.

Príprava na akreditáciu spočívala v  zapojení nielen všetkých pracovníkov laboratória ale aj pracovníkov nemocnice, vo formovaní primeraného pracovného prostredia, ktoré zabezpečilo jednotu v dosahovaní spoločných cieľov.

Koncom roka 2022  bola preverená spôsobilosť CLK aj nezávislým akreditačným orgánom Slovenskou národnou akreditačnou službou Bratislava. Posúdený bol výkon laboratórnych vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia a klinická mikrobiológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu so záverom, že laboratórium je spôsobilé vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne.

„Preukázali sme plnenie požiadaviek normy pre medicínske laboratóriá ISO 15 189: 2012 a získali osvedčenie o akreditácii č. M-085. Nemocnica sa tak stala prvou fakultnou nemocnicou na Slovensku, ktorá disponuje vlastným laboratóriom akreditovaným v troch laboratórnych odboroch,“

uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

„Tešíme sa, že zavedené štandardy kvality sú potvrdené oficiálnymi autoritami a ďakujem všetkým pracovníkom Centrálneho laboratórneho komplexu a všetkým spolupracujúcim oddeleniam, že boli súčasťou nášho tímu nielen v priebehu akreditácie, ale aj v celom náročnom procese prípravy, ktorej výsledok nás zaväzuje nielen udržiavať vybudovaný systém manažérstva kvality, ale ho aj neustále zlepšovať. Aj naďalej bude našou snahou udržať kvalitu práce na všetkých úrovniach činností laboratória, využívať príležitosti a nové impulzy s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov, zamestnancov a všetkých partnerov úzkou a otvorenou spoluprácou, “

zhrnula primárka laboratórneho komplexu MUDr. Zuzana Bečková.

Získanie certifikácie kvality nie je poslednou métou v skvalitňovaní služieb v laboratóriách. Súčasným trendom je okrem účasti na diagnostikovaní a riadení liečby pacienta aj aktívna účasť laboratória na prevencii ochorení, v čom vidia ďalšie príležitosti na zlepšovanie a skvalitňovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ružena Maťašeje, Foto: FNsP FDR

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *