Samospráva ocenila prácu štyroch desiatok riaditeľov vzdelávacích inštitúcií

Od útleho detstva sa na formovaní osobnosti dieťaťa podieľajú, okrem rodičov, aj učitelia a vychovávatelia. Neľahká a zodpovedná úloha pedagógov si aj dnes zaslúži spoločenské uznanie. Od roku 1955 patrí 28. marec Dňu učiteľov. Na pedagogických pracovníkov nezabúda ani mesto Banská Bystrica. Tento rok prvýkrát ocenilo 27 riaditeliek materských škôl, jedenásť riaditeliek a riaditeľov základných škôl, ako aj riaditeľa ZUŠ J. Cikkera a Centra voľného času. Samospráva udelila i mimoriadne ocenenie v oblasti zdravého školského stravovania.

 Jeden z posledných marcových dní sa už tradične spája s oslavou a vyjadrením úcty k práci učiteľov. Sálu Robotníckeho domu zaplnilo dnes 40 pedagógov, ktorí stoja na čele materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za svoju prácu v školstve a za prínos k vzdelávaniu detí si z rúk primátora Jána Noska prevzali ocenenie.

Viem, že stáť na čele vzdelávacej inštitúcie v dnešnej dobe nie je ľahké. Všetkým oceneným ďakujem za pozornosť, ktorú venujú našim škôlkarom a školákom, za podporu ich silných stránok, ale tiež za hľadanie inovatívnych metód pri vzdelávaní. Základom povolania každého pedagóga sú hodnoty overené časom, a to pravda a láska. Pravda k podstate poznania ľudského bytia a láska k povolaniu pedagóga, ale zároveň je to i láska k dieťaťu, ktorému pripravujeme miesto v živote. Najpriamejšou, ale zároveň najzložitejšou a najťažšou cestou je nájsť si k deťom cestu, byť im prísnym, no férovým partnerom v náročnej životnej etape plnej hľadania,“

uviedol primátor Ján Nosko.

 Mimoriadne ocenenie udelila samospráva aj za dlhoročnú odbornú a metodickú činnosť v oblasti zdravého školského stravovania. Získala ho Anna Bauková, hlavná metodička, ktorá spolupracuje s Ministerstvom školstva SR na zavádzaní zdravého stravovania v školských zariadeniach.

„Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo prvý raz poďakovať všetkým riaditeľkám a riaditeľom materských a základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vrátane Centra voľného času a ZUŠ Jána Cikkera. Mnohí z nich sú vo funkciách už dlhé roky a zanechávajú za sebou nezmazateľné stopy svojej úspešnej práce. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa samospráva rozhodla poďakovať im ocenením. Vážime si ich prácu a držíme im palce, aby v inštitúciách, ktoré zastupujú, vzdelávali a vychovávali detí tak, aby sme na nich mohli byť v budúcnosti hrdí,

poznamenala Jana Odrobiňáková, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici.

Zoznam ocenených pedagogických pracovníkov

Mgr. Klára Slabeciusová – riaditeľka MŠ 9. mája 26

PaedDr. Eva Šávoltová –  riaditeľka MŠ 29. augusta 14

Mgr. Erika Valašťanová – riaditeľka MŠ Buková 22

Mgr. Daniela Pavlendová – riaditeľka MŠ Cesta k nemocnici 37

Mgr. Perla Snopková – riaditeľka MŠ Družby 3

Mgr. Ingrid Ďurčíková – riaditeľka MŠ Horná 22

Milena Kozáková – riaditeľka MŠ Hronská 18

Zuzana Dananajová – riaditeľka MŠ Jakubská cesta 77

Mgr. Martina Fekiačová –  riaditeľka MŠ Jilemnického 8

Mgr. Alena Oravcová –  riaditeľka MŠ Karpatská 3

Milota Róthová – riaditeľka MŠ Kremnička 22

PaedDr. Daša Vetráková – riaditeľka MŠ Lazovná 32

Mgr. Ivana Kršteníková – riaditeľka MŠ Magurská 14

Mgr. Andrea Maslíková – riaditeľka MŠ Na Lúčkach 2

Mgr. Zuzana Kováčová – riaditeľka MŠ Na Starej tehelni 7

Mgr. Svetlana Svetlíková – riaditeľka MŠ Nová 2

Mgr. Oľga Betková – riaditeľka MŠ Odbojárov 9

Mgr. Michaela Vargová, PhD. – riaditeľka MŠ Profesora Sáru 3

Bc. Jana Vyletelová – riaditeľka MŠ Radvanská 26

Mgr. Iveta Sitková – riaditeľka MŠ Radvanská 28

Milada Ursínyová – riaditeľka MŠ Sásovská cesta 21

Bc. Janka Polomská – riaditeľka MŠ Senická cesta 82

Mgr. Jana Danková – riaditeľka MŠ Strážovská 3

PaedDr. Ľubica Dobrotová – riaditeľka MŠ Šalgotarjánska 5

Mgr. Tatiana Krethová – riaditeľka MŠ Tatranská 63

Mgr. Milena Kováčová – riaditeľka MŠ Trieda SNP 77

Mgr. Eunika Boldiová – riaditeľka MŠ Tulská 25

Mgr. Boris Cipov, PhD. – riaditeľ ZŠ Sitnianska 32

Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka ZŠ Spojová 14

PaedDr. Peter Zlevský – riaditeľ ZŠ Golianova 8

Mgr. Katarína Príbojová – riaditeľka ZŠ s MŠ Radvanská 1

Mgr. Sergej Čabala – riaditeľ ZŠ SNP Trieda SNP 20

Mgr. Marta Melicherová – riaditeľka ZŠ Moskovská 2

PaedDr. Patrik Ferianc – riaditeľ ZŠ Ďumbierska 17

Mgr. Katarína Števčinová – riaditeľka ZŠ SSV Skuteckého 8

Mgr. Milan Pápay – riaditeľ ZŠ J. G. T. Gaštanová 12

PaedDr. Janka Prisažná – riaditeľka ZŠ Pieninská 27

Mgr. Janka Danihlíková – riaditeľka ZŠ s MŠ J. Bakossa Bakossova 5

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art. – riaditeľ  ZUŠ J. Cikkera Štefánikovo nábrežie 6

Mgr. Richard Vrbovský – riaditeľ Centra voľného času Havranské 9

Mimoriadne ocenenie za dlhoročnú odbornú a metodickú činnosť v oblasti zdravého školského stravovania

Anna Bauková, hlavná metodička pre zariadenia školského stravovania   

 

zdroj a foto: Mesto Banská Bystrica, (Miroslav Strelec)

Pozri tiež

Mesto pracuje na rozšírení rezidentských zón, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov

V každom meste na Slovensku stúpol za posledné roky počet automobilov niekoľkonásobne. Naše sídliská nikdy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *