Samospráva spustila jarnú celomestskú deratizáciu

Mesto Banská Bystrica tak ako po iné roky, aj v súčasnosti, v snahe zamedziť nárast populácie škodcov, zabezpečuje ich reguláciu. V čase zvýšeného migračného tlaku na jar i jeseň vykonáva prostredníctvom oprávnených osôb na celom území deratizáciu, ale tiež dezinsekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev. Prax z minulých rokov však ukázala, že znižovanie nárastu populácie je potrebné vykonávať i mimo uvedeného obdobia. Vlani sa potvrdilo až 80 výskytov hlodavcov, čo je možné pripísať čoraz častejším slabým zimným obdobiam. Deratizácia bola realizovaná aj v letných mesiacoch.

Práce súvisiace s reguláciou hlodavcov koordinuje pracovná skupina. Okrem zástupcov mesta ju tvoria predstavitelia deratizačných firiem, odborníci v oblasti riadenia, vykonávania a kontroly deratizácie či správcovia kanalizačných sietí. Pracovná skupina vyhodnocuje výskyt hlodavcov na území mesta na základe vlastného zistenia alebo na základe podnetov od obyvateľov. Pri podnetoch je dôležité nahlásiť presnú lokalizáciu výskytu hlodavcov, najlepšie aj s umiestnením nôr.

Po potvrdení výskytu škodcov sú do nôr umiestnené nástrahy proti hlodavcom pomocou PET fliaš. Miesto sa následne zabezpečí, aby nebolo prístupné pre ľudí, a ani pre spoločenské zvieratá. Spoločnosť zabezpečujúca deratizáciu o nej informuje najmä prostredníctvom letákov umiestnených na dotknutých bytových domoch. Obyvatelia v daných priestoroch by mali zvýšiť opatrnosť hlavne vo vzťahu k deťom a zvieratám. Tam, kde nie je možné umiestniť nástrahu do nôr, zmluvná spoločnosť nástrahy umiestňuje do deratizačných staničiek. Tie sú bezpečnejšie ako pre ľudí, tak aj pre psy a mačky. Zároveň nehrozí bezprostredné riziko kontaktu s nástrahou. Ak sa opakovanými kontrolami potvrdí, že výskyt hlodavcov sa podarilo eliminovať, PET fľaša je odstránená. Následne sú nory vyplnené štrkom. Apelujeme na obyvateľov, aby PET fľaše neodstraňovali a nory nezahrabávali,“ uviedol Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Svojpomocne zasypávať nory makadamom, zeminou alebo skalami je neefektívne, nakoľko v krátkej dobe sa objavia v tesnej blízkosti nové miesta výskytu. Samospráva vykonáva deratizačné zásahy na plochách verejného priestranstva s potvrdeným výskytom, ktoré sú v majetku mesta.

V prípade výskytu potkanov a myší vo vnútorných priestoroch bytových domov, v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k bytovému či rodinnému domu, ako aj v priestoroch objektov právnických osôb si deratizáciu musí zabezpečiť vlastník na vlastné náklady. Je taktiež dôležité, aby sa kanalizačné prípojky k bytovým domom udržiavali v dobrom technickom stave. Približne 45 percent z celkového výskytu hlodavcov je práve pre poškodenie kanalizačných prípojok, kde je deratizácia veľakrát neúčinná a výskyt hlodavcov sa opakuje,“ poznamenala Zuzana Abrinková z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Kvôli úspešnosti celomestskej deratizácie je potrebné, aby sa do nej spolu s mestom zapojili aj majitelia a správcovia inžinierskych sietí, právnické osoby, správcovia bytových domov, ako i vlastníci rodinných domov. Rovnako je nevyhnutné, aby sa okolie stojísk s nádobami na komunálny odpad udržiavalo v čistote. Odpadky sú, okrem kanalizácie, jedným z hlavných zdrojov potravy hlodavcov. Samospráva žiada obyvateľov o spoluprácu. Výsledkom úspešnej deratizácie a eliminácie hlodavcov budú čistejšie a bezpečnejšie verejné priestory mesta, čo je možné dosiahnuť len spoločným úsilím.

Miroslav Strelec, foto Mesto BB

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *