Samospráva získala takmer jeden milión eur na opatrovateľskú službu

Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ide o ďalšiu časť národného projektu, ktorý je zameraný na vyplácanie financií za hodiny opatrovateľskej služby, ktoré sú poskytované prijímateľovi sociálnej služby. Zámerom je poskytnúť kvalitné, udržateľné a cenovo dostupné služby pre všetkých, ktorí sú na pomoc opatrovateliek a opatrovateľov odkázaní.  

Na podporu opatrovateľskej služby dostane mesto finančné prostriedky z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica poskytne samospráve financie vo výške 995 088,12 eur. Finančné prostriedky môže mesto použiť do konca roka 2025. Samospráva zároveň očakáva, že po preukázaní nákladov, získa v budúcom roku ďalší príspevok vo výške okolo 995 000 eur.

Z projektu pokryjeme mzdové náklady opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu v domácnosti a sú zamestnancami mesta. Samospráva získala časť požadovaného finančného príspevku,“

uviedla Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Mesto zamestnáva okolo 70 opatrovateliek, ktoré sa starajú o približne 150 prijímateľov domácej opatrovateľskej služby. V súčasnosti by ich rady rozšírilo minimálne o ďalšiu desiatku  opatrovateľov. Zároveň spolupracuje i s ostatnými neverejnými poskytovateľmi opatrovateľskej služby pôsobiacimi na území mesta. Aktuálne ich je päť, pričom so štyrmi z nich má samospráva uzatvorenú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku. Na základe nej, každému obyvateľovi, ktorému poskytuje opatrovateľskú službu neverejný poskytovateľ a má s mestom uzavretú zmluvu, samospráva    prispieva sumou 7,23 eura za jednu hodinu poskytnutej služby.

Uvedomujeme si, že práca opatrovateliek a opatrovateľov je nesmierne namáhavá po fyzickej i psychickej stránke. Banská Bystrica patrí medzi lídrov v poskytovaní sociálnych služieb. Verím, že aj vďaka národnému projektu podporíme rozvoj opatrovateľskej služby, s cieľom predchádzať jej poskytovaniu v zariadení pre seniorov. Našou snahou je, aby klienti mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom domácom prostredí,

poznamenal primátor Ján Nosko.

 Mesto Banská Bystrica,  Miroslav Strelec, foto: ilustračné ek

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *