Školské dielne vo Vlkanovej sa zmenili na moderné centrum pre elektromobilitu

Banskobystrický samosprávny kraj s podporou iniciatívy Catching-UpRegions a európskych zdrojov zrekonštruoval priestory Spojenej školy vo Vlkanovej za viac ako 4 milióny eur. Pôvodné dielne sa zmenili na špičkové centrum zamerané na elektromobilitu, kde sa žiaci učia pracovať s najmodernejšími technológiami.

Prakticky celý minulý rok trvali rekonštrukčné a zariaďovacie práce, ktoré pôvodné školské dielne Spojenej školy vo Vlkanovej zmenili na moderné centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility. Zdroje na rozsiahlu modernizáciu sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) podarilo získať z eurofondov prostredníctvom iniciatívy Catching-UpRegions a celkové náklady presiahli štyri milióny eur.

„Pre mňa je dôležité, aby sme našim deťom a mladým ľuďom poskytli dobrý dôvod nerozmýšľať o odchode z nášho kraja a zo Slovenska. A prvá vec, ktorú máme možnosť meniť a o čo sa posledné roky snažíme, sú školy. Chceme, aby poskytovali to najlepšie vzdelanie a kvalifikáciu, rozvíjali schopnosti a dali mladým ľuďom do rúk výbavu, vďaka ktorej sa uplatnia, uživia a porozumejú svetu, v ktorom chcú žiť. Som presvedčený, že toto je dnes jedna z našich hlavných úloh,“

povedal počas dnešného slávnostného predstavenia nových priestorov predseda BBSK Ondrej Lunter.

Hlavným cieľom tejto investície bolo zlepšiť materiálno-technické vybavenie odborného vzdelávania v automobilovom priemysle a vytvoriť moderné vzdelávacie centrum, ktoré priláka nielen viac detí, ale poskytne aj možnosti pre celoživotné vzdelávanie.

Rozsiahla rekonštrukcia

Rekonštrukcia zahŕňala kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy, novú podlahu v priestoroch dielní, výmenu okien a dverí, hydroizolácie plochých striech, odstránenie porúch, nové elektroinštalácie a výmenu osvetlenia, nové vedenia vzduchotechniky – odvetranie priestorov, nové vykurovanie a prebudovanie ručných pracovísk na moderné výučbové priestory praktickej výuky elektromobility.

„V dielňach odborného výcviku vo Vlkanovej sme vybudovali moderné pracovisko pre výuku elektromobility pomocou najmodernejších učebných pomôcok, ale súčasne sme plne dovybavili pracoviská opráv benzínových a naftových motorov, ktoré tu určite ešte pár rokov zostanú“ priblížil riaditeľ školy Ján Žuffa.

Vďaka projektu dnes žiaci využívajú dve kompletne vybavené pracoviská pre oblasť elektromobility a tri teoretické učebne odborného vzdelávania autoopravárenských odborov a odboru autotronik. V škole pribudli vysoko špecializované výukové stroje a zariadenia, na ktorých môžu žiaci simulovať meracie úlohy a ovládanie špecifických častí automobilov, pričom využívajú softvérové e-učebnice. K dispozícii tiež majú model elektromobilu špeciálne upravený na účely vyučovania.

„Navrhnuté vybavenie bolo špecifikované na najvyššej kvalitatívnej úrovni zohľadňujúce moderné trendy vzdelávania v Európea znamená nielen zvýšenie atraktivity štúdia, zlepšenie získaných zručností absolventov, ale aj možnosť pre študentov získať medzinárodne uznávanú kvalifikáciu IMI Electric and Hybrid Vehicle Qualification,“ doplnila Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK.

Milióny do vzdelávania

Projekt vo Vlkanovej je pritom jeden zo siedmich takýchto modernizačných projektov, ktoré banskobystrická župa v poslednom čase uskutočnila a postupne otvára, pričom celková výška všetkých investícií dosiahla takmer 33 miliónov eur.

„Chcem veriť, že investícia, ktorú sme urobili  do skultúrnenia priestorov školy a do modernizácie vzdelávanie v oblasti elektromobility, je správna investícia, aby študenti a študentky dostali dobrú službu do života – zaujímavé a žiadané profesie,“

uzavrel Ondrej Lunter.

Na Spojenej škole aktuálne študuje 653 žiakov, pričom ide o komplexnú vzdelávaciu inštitúciu s teoretickým vyučovaním a s dielňami odborného výcviku. Disponuje modernou didaktickou technikou odborných učební na teoretické vyučovanie, má moderné elektrotechnické a chemické laboratórium, dve telocvične a moderné vonkajšie ihriská, svoj internát s kapacitou 120 lôžok ako aj vlastnú jedáleň a autoškolu, v ktorej každý prihlásený žiak môže získať vodičský preukaz skupiny B za zvýhodnených podmienok.

Škola tiež aktívne spolupracuje s firmami, kde majú žiaci možnosť zoznámiť sa s podnikateľským prostredím, pracovať s modernou technikou a tí najlepší mali možnosť po skončení školy nastúpiť do pracovného pomeru.

Lenka Štepáneková, foto: Marek Mačica

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *