Stanovisko mesta k financovaniu zimného štadióna

Dnes, 7. februára 2023 sa uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jedným z najdiskutovanejších bodov bola téma dotácie poskytnutej mestom Banská Bystrica MBB, a. s. na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna. Ešte pred začatím rokovania sa pred budovou mestského úradu uskutočnil protest Občianskeho združenia Barani – Hokejová škola Michala Handzuša v Banskej Bystrici, ktorá zastrešuje v meste pod Urpínom mládežnícky hokej.  Takýmto spôsobom sa rozhodlo prejaviť nesúhlas s tým, že by sa malo podieľať na financovaní svojej činnosti pri využívaní zimného štadióna.

Už v minulom roku mesto upozorňovalo na to, že vládne opatrenia sú pre samosprávy likvidačné a väčšina z nich musí pristúpiť k nepopulárnym opatreniam – k zvyšovaniu daní a poplatkov, stopnutiu dotácií či redukovaniu služieb. Výnimkou nie je ani šport. V meste nie sú len hokejisti, ale aj futbalisti, volejbalisti, basketbalisti či rôzne iné skupiny, ktoré majú šport radi a tiež žiadajú o pomoc v čase, kedy nie sú poskytované dotácie.

„Úprimne ma mrzí, že slušný a konštruktívny dialóg o budúcnosti mládežníckeho hokeja vystriedal dnes ráno protest pred mestským úradom, do ktorého boli podľa môjho názoru nevhodným spôsobom zatiahnuté aj deti. Myslím si, že aj keď sa téma týka prioritne ich, diskutovať majú medzi sebou dospelí, ktorí by v žiadnom prípade nemali šíriť negatívne emócie medzi deťmi voči vlastnému mestu, ktoré dlhodobo ich šport v porovnaní s inými podporuje najmasívnejšie. Od začiatku bolo mojou snahou nájsť s vedením klubu riešenie, ktorým by sme hokeju v Banskej Bystrici pomohli. Práve hokej vždy vytváral v meste jedinečnú atmosféru, ktorá nás všetkých dokázala spojiť. Podporu mladých športovcov považujem za dôležitú, o čom svedčí obnova multifunkčných ihrísk pri základných školách, ako aj rekonštrukcia najväčších banskobystrických športovísk, pričom jedným z nich je práve zimný štadión – zázemie hokejistov. Aj preto som sa v nedeľu stretol s rodičmi mladých hokejistov, kde sme diskutovali o súčasnej situácii. Michala Handzuša som zároveň pozval aj na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto doteraz dlhodobo financovalo prostredníctvom dotácií celú prevádzkovú potrebu mládežníckeho hokejového klubu pri využívaní zimného štadióna na tréningovú a zápasovú činnosť, ktorá tvorí zhruba 51 percent využívania kapacity celého štadióna. Aj napriek enormnej snahe nebolo pri schvaľovaní mestského rozpočtu v decembri minulého roka možné zabezpečiť zo strany mesta na fungovanie zimného štadióna viac ako vtedy schválených 750 tis. eur, a teda pokryť financovanie jeho všetkých prevádzkových potrieb, a to aj v nadväznosti na fakt, že všetky ostatné športové kluby na území mesta sa na prevádzke využívaných športovísk podieľajú. Napríklad, plavci platia za prenájom dráh na plavárni, florbalisti za prenájom telocviční a futbalové kluby uhrádzajú časť nákladov na prevádzku Mestského mládežníckeho štadióna v Kráľovej.

„S ohľadom na spravodlivý prístup k činnosti všetkých športových klubov sme požiadali Michala Handzuša, aby zvážil možnosti finančne sa podieľať aspoň z časti na prevádzke zimného štadióna. Vzniká totiž situácia, že rodič plavca sa podieľa na úhrade nákladov plavárne pre svoje dieťa vo forme poplatkov za prenájom dráhy, a zároveň prostredníctvom svojich daní v plnej miere financuje iné športovisko, v tomto prípade zimný štadión, ktoré jeho dieťa nevyužíva,“

dopĺňa primátor.

Samospráva nikdy nepožadovala, aby sa ktokoľvek iný ako mesto podieľal na financovaní rekonštrukcie hokejového štadióna, ako sa to neférovo podsúva verejnosti. Práve postupné rekonštrukcie štadióna vytvorili v jeho útrobách zázemie pre mládež v rozlohe takmer 1600m2 šatní, kancelárií a súvisiaceho zázemia, ktoré je z veľkej časti na slovenské pomery svojim rozsahom a vybavením nadštandardné, a iné športy im ich môžu závidieť. Otázka financovania iných subjektov sa týka výlučne iba jeho bežnej prevádzky. Preto bola minulý týždeň uzavretá dohoda s profesionálnym hokejovým klubom, ktorý sa bude historicky prvýkrát podieľať na financovaní prevádzky zimného štadióna vo výške 150 tis. eur, čo mestu vytvára lepšie podmienky pre dohodu aj so samotným mládežníckym klubom.

„Rozumiem, že Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z. sa nachádza v náročnej finančnej situácii. Naďalej platí môj prísľub, že urobím maximum preto, aby sme im pomohli. Preto v najbližšej dobe zvolám stretnutie s mestskými poslancami, ktorí rozhodujú o rozpočte mesta, zástupcami mládežníckeho hokejového a budeme hľadať riešenie ako spravodlivo nastaviť podmienky pre dlhodobý a udržateľný spôsob fungovania hokeja v našom meste. Verím, že spoločnými silami sa nám to podarí,“

uzatvára Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrrica, Dominika Adamovičová, foto red.

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *