DCIM100MEDIADJI_0042.JPG

Stavebné práce na cyklomoste v meste pod Urpínom sú ukončené

Stavebné práce na novom cyklomoste, ktorého architektonické a stavebné riešenie patrí podľa odborníkov na výstavbu nosných konštrukcií k najunikátnejším projektom v celej strednej Európe, boli na prelome októbra a novembra ukončené. Aktuálne sa nachádza v štádiu kolaudácie. Verejnosti by mohol byť sprístupnený do konca tohto roka. V zimných mesiacoch poslúži predovšetkým peším, s príchodom jari ho budú môcť naplno využívať aj cyklisti. Cieľom samosprávy je previesť po novom cyklomoste v mestskej časti Radvaň-Kráľová vedúcom ponad rýchlostnú cestu R1 bezpečne peších i cyklistov z jednej strany na druhú tak, aby nevznikali zbytočné dopravné kolízie a vytvorila sa logická spojnica jednotlivých častí mesta.

Cyklomost sa začína pri čerpacej stanici Tesco, smeruje ponad rýchlostnú cestu R1 až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Cyklisti i peší sa budú môcť následne napojiť na chodník smerujúci popri protipovodňovej ochrane mesta do Iliaša, až sa dostanú  na rodinnú cestičku Banská Bystrica – Sliač – Zvolen, ktorej realizáciu má vo svojich investičných zámeroch Banskobystrický samosprávny kraj.

Potrebu budovania cyklistickej infraštruktúry vnímame všetci. Základnou myšlienkou, na ktorej roky pracujeme, je vybudovanie cyklotrás a ich prepojenie so všetkými mestskými časťami.  Realizácia plánovaných cyklotrás nie je jednoduchá, vzhľadom na náročné procesy majetkovoprávnych vysporiadaní, a s tým súvisiace územné a stavebné konania.  Cyklomost bol obrovskou príležitosťou  získať mimorozpočtové zdroje v objeme viac ako 3 mil. eur, ktorú sme sa rozhodli využiť. Myslím si, že nový cyklomost v mestskej časti Radvaň-Kráľová je peknou dominantou pri vstupe do nášho mesta a  obyvatelia ho ocenia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Cyklomost je dôležitým prvkom plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová, na ktorú má samospráva spracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Táto cyklotrasa sa začne pri Europa SC, povedie popri okresnom úrade, starom Tescu a cyklopriechodom cez Sládkovičovu ulicu prejde na Radvanskú ulicu.

Na konci Radvanskej ulice pribudne v budúcnosti podchod popod príjazdovú cestu smerujúcu na radvanský most. Tento zámer je v štádiu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a jeho realizácii sa chceme uchádzať o eurofondy.  Kým sa tak stane, cyklistom i peším poslúži bezpečná obchádzková trasa v lokalite pri garážach. Celý priestor sme vyčistili od náletových drevín a obnovili sme asfaltový chodník. Pri  čerpacej stanici Tesco budú mať následne cyklisti možnosť napojiť sa na dve cyklotrasy. Jedna povedie poza obchodný dom až k bývalému areálu ZVT, s napojením na mestskú časť Podháj. Druhá vetva bude viesť po cyklomoste v smere do mestskej časti Iliaš,

objasňuje Jakub Gajdošík, prvý viceprimátor mesta Banská Bystrica.

Objekt cyklomosta má približne 203 metrov a po zotmení ho osvetľujú LED svietidlá. Samospráva nenechala nič na náhodu, oslovila aj odborníkov a zabezpečila skúšky na overenie protišmykovej odolnosti zrealizovaného povrchu cyklomosta. Technický  a skušební ústav stavební Praha, s.p. , pobočka Brno, vypracoval protokol o skúške protišmykových vlastností povrchu a vyhodnotil ho ako bezpečný.

Nová lávka na vstupe do Banskej Bystrice prepája územie rozdelené rýchlostnou cestou. Komplikované miesto s množstvom obmedzení nás viedlo k návrhu visutej oceľovej konštrukcie so skloneným pylónom výšky 24,4 metrov, ktorý vynáša hmotu hlavnej časti mostovky s rozpätím 76,3 metrov pomocou závesov a visutých káblov. Cyklisti a chodci sa tvarovanými rampami dostávajú nad premosťované prekážky a na východnej strane až na dotyk s riekou Hron. V konečnom dôsledku, zásadné obmedzenia v území a ústretový prístup zástupcov mesta vytvorili podmienky pre návrh a realizáciu súčasnej, logicky tvarovanej konštrukcie lávky, ktorá svojim prirodzeným a atraktívnym tvarom vytvára významný prvok v krajine,“

dopĺňa Stanislav Brtáň, vedúci projektant zo spoločnosti Link Projekt.

Aj pre zhotoviteľa bola výstavba cyklomosta veľkou výzvou. Keďže montáž prebiehala nad rýchlostnou cestou, veľkosť jednotlivých dielcov cyklomosta, ako aj postup montáže musel tomu prispôsobiť.

Cyklistická lávka Hušták – Kráľová sa svojím tvarom a technickým riešením radí medzí výnimočné moderné stavebné diela a jej realizácia vzbudzuje obdiv v očiach odbornej aj laickej verejnosti. Zhotoviteľ, spoločnosť INGSTEEL, pristupoval s ohľadom na technickú náročnosť celej realizácie od začiatku k tomuto dielu s veľkým rešpektom. Predpokladom úspešného zvládnutia realizácie takéhoto náročného diela bola dôsledná príprava. V tejto fáze projektu prebiehali intenzívne rozhovory medzi projektantom diela, konštruktérmi a technológmi, ako aj inými zástupcami oddelenia výroby a montáže. Cieľom rozhovorov bolo, aby výsledná výrobná dokumentácia nielen vystihovala predstavy autora, ale zároveň umožňovala efektívnu výrobu a bezpečnú prepravu a montáž jednotlivých dielcov lávky,“

dopĺňa riaditeľ divízie oceľových konštrukcií z INGSTEEL spol. s. r. o. Branislav Filo.

Na realizáciu projektu získalo mesto ešte v roku 2021 nenávratný finančný príspevok v objeme 3,1 mil. eur. Z dôvodu pandémie, vojnového konfliktu, rekordnej inflácie a následného zdražovania stavebných materiálov sa celková suma vyšplhala na  4,4 mil. eur. Samospráve boli aj tieto dodatočné náklady z veľkej časti kompenzované  z ďalších európskych a štátnych zdrojov vo výške 650 000 eur.  Mesto zároveň pracuje na ďalších projektoch cyklotrás, ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovanosti. Ide napr. o cyklotrasu Sitnianska – Tatranská, cyklotrasu Námestie Ľ. Štúra – Fončorda, cyklotrasu Námestie slobody – Sásová či Strieborné námestie – Senica.

zdroj a foto: Mesto Banská Bystrica,  Zdenka Marhefková

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *