Stojí a padá protipovodňová ochrana mesta na novom územnom pláne?

Stavebný úrad mesta Banská Bystrica oznámil v polovici februára začatie územného konania na tri úseky protipovodňovej ochrany mesta. Jedná sa úseky od Majera po most pri Smrečine, od Smrečiny cez celé nábrežie v centre a popri rýchlostnej ceste R1 až po Radvaň. Celý projekt protipovodňovej ochrany počíta s územím od Šalkovej až po Vlkanovú.

Vedenie mesta tvrdí, že je potrebný nový územný plán

Nielen súčasné vedenie mesta na čele s Jánom Noskom ale aj niektoré médiá dlhodobo masírujú verejnú mienku vyjadreniami, že bez nového územného plánu nie je možné zabezpečiť obyvateľom mesta modernú protipovodňovú ochranu a nebude bez neho možné čerpanie eurofondov na jej vybudovanie.


Podľa viceprimátora Jakuba Gajdošíka sa jedná len o malú časť celého projektu:
„Čo sa týka ostatných častí, bez toho aby boli zadefinované v územnom pláne ako verejnoprospešné stavby, nie je možné vysporiadať všetky majetkovoprávne vzťahy.“
To je podľa jeho slov základným predpokladom pre čerpanie eurofondov vo výške 27 milónov eur.

Nový územný plán umožní výstavbu štyroch malých vodných elektrární na Hrone

Proti schváleniu nového územného plánu bez vyňatia malých vodných elektrární (MVE) boli už v roku 2014 poslanci Banskobystrickej alternatívy (BBA). Urbanistka a poslankyňa MsZ Ľudmila Priehodová (BBA) vysvetľuje:
„Mesto mohlo spokojne od roku 2010 pripraviť zmenu územného plánu a predložiť ju na schválenie do zastupiteľstva. Neurobili to. Do návrhu nového územného plánu sa MVE dostali až v poslednej etape v roku 2012. Minimálne na zamyslenie je povolenie MVE Vlkanová, ktorá bola podľa Priehodovej mestom povolená v rozpore s územným plánom: „Dnes preto, že má nezákonne vydané povolenie, tak má mesto povinnosť ju zapracovať do územného plánu.“

Všetci sú proti výstavbe MVE, no väčšinový poslanecký klub presadzuje schválenie ÚPN

Jakub Gajdošík pre náš portál povedal, že primátor Ján Nosko aj on osobne zásadne odmietajú výstavbu MVE a odmietajú ju:
„Hľadáme všetky legálne spôsoby, ako ich výstavbe zabrániť. Myslím, že sa nám aj podarilo nájsť spôsob, ako aj za predpokladu schválenia nového ÚPN, nebude možné požiadať o územné rozhodnutie na výstavbu malej vodnej elektrárne.“
Podľa neho by mesto postupovalo v rozpore so zákonom, pokiaľ by MVE vylúčilo z územného plánu. Naviac by sa v prípade zmien v územnom pláne zdržal proces jeho schválenia minimálne o rok, čo by podľa neho ohrozilo čerpanie eurofondov.
„Dnes Útvar hlavného architekta manipuluje a spája protipovodňovú ochranu s MVE, napriek tomu, že všetci poslanci pred voľbami v roku 2014 na poslednom zastupiteľstve schválili uznesenie, aby mesto obstaralo zmeny a doplnky ÚPN na protipovodňové opatrenia bez MVE.“ pripomenula Priehodová. Už pár mesiacov po voľbách hľadá nové vedenie mesta iné spôsoby riešenia. Prečo?

V koho záujme je schváliť súčasný návrh ÚPN?

Otázkou teda je, prečo napriek tomu, že všetci sú proti výstavbe MVE, niekto presadzuje návrh územného plánu, ktorý to umožní. Prečo sa teda návrh, ktorý všetci považujú za sporný? To si môžeme len domýšľať. Každopádne však bude zaujímavé sledovať, ako nám v prípade schválenia súčasného návrhu ÚPN začnú rásť malé vodné elektrárne pred očami a potom sa možno dozvieme, kto z toho profitoval. Jednoduchá matematika hovorí, že ak volený zástupca rozhoduje v neprospech svojho voliča, takmer určite rozhoduje v prospech niekoho iného, prípadne v prospech seba samého.

Pozri tiež

Mesto pracuje na rozšírení rezidentských zón, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov

V každom meste na Slovensku stúpol za posledné roky počet automobilov niekoľkonásobne. Naše sídliská nikdy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *