Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo nové, otvoriť sa možnostiam modernej techniky a zmysluplne tráviť voľný čas.

Spojenie dvoch generácií prináša svoje ovocie

Breznianske gymnázium a Stredná odborná škola techniky a služieb už niekoľko rokov spolupracujú so seniormi z denného centra Prameň. Pomáhajú im oboznámiť sa s počítačom, prácou v textovom editore, s internetom, emailovou komunikáciou, ako lepšie zvládnuť obsluhu mobilov, napríklad  ako poslať a prijímať sms správy, uložiť si obrázok, komunikovať na sociálnych sieťach, alebo ako funguje internet banking. „Myslím, že táto spolupráca je veľmi dobrá a radi v nej budeme pokračovať aj naďalej. Je to veľmi milé, že dôchodcovia majú záujem naučiť sa niečo nové a tiež žiaci sú ochotní vyjsť im v ústrety,“ povedala zástupkyňa riaditeľa SOSTaS Monika Ďurajdová.

Spojenie mladšej a staršej generácie prináša svoje ovocie. Študenti odovzdávajú svoje vedomosti, všetko, čo sa naučili,  seniori ich trpezlivo prijímajú a majú radosť z toho, že dokázali urobiť ďalší krok vpred. Ako dodal Patrik Modrovský z odboru strojár, seniorom to ide celkom dobre. „Niektoré veci je náročnejšie im vysvetľovať, ale základy už ovládajú a čo sa chcú naučiť, na to sa opýtajú.“

Seniori kráčajú s dobou

Spoluprácu veľmi pozitívne hodnotí aj učiteľka informatiky na gymnáziu Jana Pôbišová. „Máme radosť z toho, že môžeme poskytnúť seniorom príležitosť na získanie nových zručností, vedomostí, schopností. Môžu tak držať s dobou, o čom svedčí aj samotný názov vzdelávania IT kráčame s dobou.“

Radosť zo spolupráce majú aj samotní študenti, podľa ich slov, seniori sú veľmi veselí, komunikatívni a priateľskí. Svojím entuziazmom a láskou im vždy vyčarujú úsmev na tvári.

Ninka: Pracuje sa mi s nimi skvelo a nemám s nimi žiadne problémy. Sú chápaví a majú záujem dávať pozor naučiť sa niečo nové a nabrať nové skúsenosti s prácou na počítači.
Vaneska: Seniori sú veľmi šikovní a radi sa učia nové veci. Nikdy sa na nič nesťažujú, a keď niečomu nerozumejú, nemajú problém opýtať sa. Pracujú naozaj usilovne, čo môžeme vidieť aj v ich zlepšujúcich sa počítačových zručnostiach.
Sofia: Každý zo seniorov sa snaží robiť všetko najlepšie ako vie a každým naším ďalším stretnutím sa zlepšujú. Niekomu to ide síce lepšie a niekomu zas ťažšie, ale nakoniec vypracujú a odovzdajú úlohu bez chyby. Každý z nich má väčšinou veľa otázok, ale my ich vždy s radosťou zodpovieme. A keď sa im náhodou v danej chvíli nemôžeme venovať, stále sa snažia pomôcť si medzi sebou.

Seniori ďakujú študentom za ich ochotu a prístup

Infomačno-komunikačné technológie sa stali pre nás nepostrádateľnou vecou, preto aj pre starších ľudí slúžia rôzne vzdelávacie aktivity, aby i generácia skôr narodených mohla splynúť s modernou dobou a mala možnosť využívať počítač ako svojho pomocníka.

Ako na záver viacerí seniori priznali, na vzdelávanie vo využívaní moderných technológií sa prihlásili hlavne z dôvodu vyplniť si voľný čas, a to väčšinou v zimnom období. Sú vďační školám a ich študentom za to, už dokážu zvládnuť základné práce s počítačom, mobilom, na internete, vedia komunikovať cez sociálne siete. A to vďaka individuálneho prístupu škôl a ochote žiakov, ktorí sa im s trpezlivosťou  venujú.

„Mesto aj naďalej bude podporovať vzdelávanie seniorov, ktoré je v súlade s Národným programom aktívneho starnutia a premietlo ho aj do Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023-2027. Jedným z cieľov je rozšírenie spektra vzdelávacích aktivít pre seniorov,“ dodala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková,

Denné centrum Prameň ďakuje vedeniu obidvoch škôl za perfektnú 12-ročnú  spoluprácu, poskytnutie priestorov na vzdelávanie, ale hlavne za získané informácie, ktoré dávajú študenti seniorom. „Pevne veríme, že spolupráca bude pokračovať a generačné vzťahy sa budú upevňovať.“

Mesto BR, Monika Dolňanová, foto: M. D.

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *