31. máj – Svetový deň bez tabaku

31. mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tento deň bol vyhlásený v roku 1987 Svetovou zdravotníckou organizáciou a jeho cieľom je upriamiť pozornosť na celosvetový problém fajčenia a tabakového priemyslu, ako aj zdôrazniť opodstatnenosť prevencie, ktorá smeruje k ochrane pred vážnymi zdravotnými následkami, ktoré spôsobuje aktívne a pasívne fajčenie.

Tohtoročnou témou, ktorú vyhlásila WHO pre Svetový deň bez tabaku je: „Pestujte potraviny, nie tabak.“ Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o alternatívnej produkcii plodín a marketingových príležitostiach pre pestovateľov tabaku, ako aj smerovanie k pestovaniu udržateľných a výživných plodín. Pestovanie tabaku prispieva k odlesňovaniu 200 000 hektárov ročne,  spôsobuje degradáciu a celkové znižovanie úrodnosti pôdy. Táto kampaň má byť aj preto výzvou k vypracovaniu vhodných postupov a stratégií, ktoré by umožnili pestovateľom tabaku zmeniť trhové podmienky na pestovanie potravinárskych plodín.

Fajčenie a užívanie tabaku je hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, viac ako 20-tich  rôznych typov a podtypov rakoviny, zapríčiňuje aj mnohé ďalšie nepriaznivé zdravotné dôsledky. Každý rok zomiera v dôsledku  škodlivých následkov užívania tabaku viac ako 8 miliónov ľudí vo svete, vrátane približne 1,2 milióna úmrtí v dôsledku pasívneho fajčenia. Podľa údajov z dokumentu Zdravotný profil krajiny 2021, riziká súvisiace so spotrebou tabaku prispeli v roku 2019 k 17 % úmrtí na Slovensku.

Keď si užívatelia tabaku uvedomia nebezpečenstvo a riziká tabaku, väčšina z nich  chce prestať, ale nevedia ako. ,,S vašou snahou o zanechanie fajčenia vám radi bezplatne poradíme v rámci poradne odvykania od fajčenia, ktorá je zriadená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB). Objednať sa na odborné individuálne poradenstvo môžete na t. č. 048/4367 424, 422 alebo na poradna.zdravia@vzbb.sk,“ pripomenula z odboru  podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB Mgr. Petra Koppová, PhD.

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB pripravil nasledujúce aktivity:

  • prednášky na základných školách zamerané na prevenciu fajčenia, ktorých súčasťou sú aj interaktívne časti: napr. meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, spirometria a pozorovanie preparátov pľúc fajčiara a nefajčiara pod mikroskopom,
  • mája „Deň otvorených dverí“ v čase od 8:00 do 12:00 hod. priamo na RÚVZ BB, kde môžu návštevníci využiť odborné poradenstvo pri odvykaní od fajčenia, zistiť stupeň nikotínovej závislosti, dať si odmerať oxid uhoľnatý (CO) vo vydychovanom vzduchu a nechať si otestovať pľúca pomocou spirometrie,
  • mája podujatie „Svetový deň bez tabaku“ v čase od 14:00 do 18:00 hod. v Európa SC, Banská Bystrica. ,,Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na vás,“ dodala na záver Mgr. Petra Koppová, PhD.
RUVZ BB, Michaela Ondirová

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *