Svetový deň bez tabaku 2024

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) organizuje vo svojich priestoroch dňa 30. mája 2024 „Deň otvorených dverí“. Podujatie je určené pre širokú verejnosť a ponúka rôzne preventívne vyšetrenia a poradenstvo.

Od roku 1987 vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia každý rok 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane je upriamiť pozornosť na najviac ohrozenú skupinu populácie, na deti a mládež, a preto je heslom roka 2024 „Ochrana detí pred vplyvom tabakového priemyslu“.

Zámerom kampane je upozorniť na zákerné praktiky tabakového priemyslu, ktorý produkuje neustále nové inovatívne výrobky využívajúc pri tom všetky dostupné prostriedky propagácie, ktorými sú dobre platený marketing, reklama, známe osobnosti a influenceri a ich cieľom je získať nových, pravidelných používateľov.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je v súčasnosti na svete viac ako 1 miliarda fajčiarov tabaku, resp. užívateľov nikotínu, čo zodpovedá približne prevalencii 15% vo všeobecnej populácii nad 15 rokov s prevahou mužov. Na základe prieskumu agentúry FOCUS pre Ministerstvo zdravotníctva SR bol výskyt fajčiarov v roku 2023 na úrovni 23%. Oproti roku 2019 tak došlo k poklesu aktívnych fajčiarov, kedy bola ich početnosť na úrovni 32%.

Za posledných 10 rokov došlo k zníženiu počtu mladých fajčiarov klasických cigariet, ale vzrástol počet užívateľov iných nikotínových výrobkov ako sú e-cigarety, žuvací tabak a nikotínové vrecúška. Dôvodov prečo začali deti a mladí ľudia viac používať moderné bezdymové výrobky je viacero. Je to dizajn, ľahšia dostupnosť, pestrosť príchutí, neznalosť dopadu škodlivých látok na ich zdravie a klamlivé prezentovanie ako zdravšia alternatíva klasických cigariet.

Pracovníci Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB pripravili pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku zdravotno-výchovné aktivity so zameraním na prevenciu zneužívania klasických a inovatívnych bezdymových výrobkov. Aktivity sú určené žiakom a študentom základných a stredných škôl v okresoch Banská Bystrica a Brezno.

Pre širokú verejnosť je 30. mája 2024 v priestoroch RÚVZ BB pripravený „Deň otvorených dverí“. V rámci tohto preventívneho podujatia si môžu fajčiari dať stanoviť oxid uhoľnatý vo vydychovanom vzduchu Smokerlyzérom, zmerať úsilný výdych za 1 sekundu, či vyplniť Fagerstrőmov dotazník nikotínovej závislosti. Na základe zhodnotenia všetkých meraní bude fajčiarovi v prípade záujmu poskytnuté individuálne odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia a informácie o Poradni odvykania od fajčenia.

Bližšie informácie nájdete na web stránke https://www.uvzsr.sk/web/ruvzbb/poradne-zdravia alebo na tel. čísle 048/4367 424.

 

zdroj: WHO 1, WHO 2, WHO 3MZ SR

foto: ilustračné

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *