Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. Aj tento rok budú pracovať na tom, aby Brezno bolo čoraz lepším miestom pre život.

Pokračovali v budovaní odstavných plôch a oprave ciest

Technické služby ako celok prispievajú k fungovaniu a rozvoju mesta Brezno. Ako zhodnotil riaditeľ Lukáš Jeremiáš, vlani sa im podarilo zrealizovať veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov a po rokoch obmedzení spôsobených pandemickými opatreniami mohli plnohodnotne vykonávať a poskytovať všetky služby občanom. „Pokračovali sme v budovaní nových parkovacích a odstavných plôch, v oprave najpoškodenejších úsekov ciest a chodníkov, ktoré sú v správe mesta. Počas zimných mesiacov každoročne robíme všetko pre to, aby doprava v meste fungovala bez obmedzení a sneh čo najmenej komplikoval život vodičom a chodcom, pomocou infražiaričov odstraňujeme výtlky na cestách, ako aj pripravili sme plochy pre klziská na sídliskách.“

Úprave zelene v meste sa venujú naplno

Naďalej prioritou techničiarov ostáva starostlivosť o verejnú zeleň. Priebežne sa vlani venovali výsadbe okrasných a ovocných drevín vhodných do mestského prostredia či vytváraniu nových kvetinových záhonov. V období vegetačného pokoja vykonávajú orezávanie a výrub drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych obhliadok spoločne s odborom životného prostredia a po dôkladnom posúdení ich stavu. „Náplňou našej práce je aj jarné upratovanie, počas ktorého pri vstupoch do mesta sme minulý rok vyzbierali 108 vriec s odpadom, či kosenie trávnatých plôch. V posledných rokoch kosíme intenzívnejšie, a to minimálne celé mesto trikrát, niektoré časti ako detské ihriská, vstupy do mesta a ďalšie päť až šesťkrát.“

Vymenili smetné koše za nové, ako aj nainštalovali štýlové lavičky

Zamestnanci Technických služieb vlani pokračovali aj v budovaní nových urnových miest na cintoríne. Zimné obdobie využili na výrobu ďalšej päťdesiatky odpadových košov s erbom mesta, pričom menšie vymenili za väčšie a poškodené za nové. Počas uplynulého roka nainštalovali takmer štyri desiatky nových štýlových lavičiek v rôznych častiach mesta s trendovým vzhľadom či rozmiestnili plastové nádoby na psie exkrementy do najviac frekventovaných psíčkarskych zón v meste.

Výraznou mierou sa podieľajú na realizácii investičných akcií mesta

Výraznou mierou pomocnú ruku podali pri realizácii projektov, či už vybudovaní nového futbalového ihriska s umelým trávnikom nad Kauflandom, alebo kompostárne za bývalou mliekarňou a súčasnou betonárkou, ktorej výstavbu by malo mesto ukončiť v druhej polovici tohto roka.

A aké úlohy majú pred sebou? „Tak, ako po minulé roky, opäť sa budeme venovať budovaniu odstavných plôch pre automobily, údržbe a oprave poškodených ciest, výsadbe a údržbe zelene, starostlivosti o prevádzku športovísk a kultúrnych zariadení. Spolupracovať budeme tiež pri rôznych investičných akciách mesta. Momentálne pomáhame pri renovácii izieb v hoteli Ďumbier,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

Mesto BR, Monika Dolňanová, foto: M.B.

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *