Údaje v úverovom registri budú významným pomocníkom

Čoskoro bude nemožné utajiť splátky za televízor pred bankou, či napríklad povolené prečerpanie na účte pred nebankovkou. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch zaviedla zákonnú povinnosť pre všetkých poskytovateľov úverov poskytovať údaje aspoň do jedného elektronického úverového registra. Toto ustanovenie vstupuje do platnosti 30. septembra 2015.

V súlade s novou právnou úpravou poskytovateľ úverov musí pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver, nahliadať do registra, do ktorého poskytuje údaje dvojtretinová väčšina veriteľov uverejnených v zozname veriteľov vedeného Národnou bankou Slovenska.

Marián Kolembus zo spoločnosti Provident Financial konštatuje, že najväčším prínosom registra dlžníkov bude ochrana spotrebiteľov pred nadmerným preúverovaním.

„Každý poskytovateľ si bude môcť preveriť, aká je úverové zaťaženie žiadateľa o pôžičku a podľa toho sa rozhodnúť, či vyhovie, alebo zamietne žiadosť o úver. Podľa zákona poskytovatelia úverov sú povinní poskytovať údaje o spotrebiteľoch aj bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Vzhľadom na to táto skutočnosť nebude mať vplyv na získanie pôžičky alebo úveru.“

Podľa Kolembusa aplikácia zákona bude znamenať, že úverové spoločnosti získajú detailné informácie o zadlženosti žiadateľa o pôžičku. Zodpovedné požičiavanie, teda požičať zákazníkovi iba toľko, koľko je schopný splácať, je základ zdravého podnikania v tejto oblasti podnikania.

   ■tasr■

Pozri tiež

Pri problémoch splácania úveru treba okamžite kontaktovať veriteľa

Svoju znalosť finančných produktov hodnotí ako základnú 57 % respondentov, zatiaľ čo 4 % z opýtaných …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *