Univerzita tretieho veku v Brezne pre veľký úspech a vďaka podpore mesta pokračuje aj naďalej

Pred štyrmi rokmi mesto Brezno spustilo veľký projekt, vďaka ktorému sa môžu vzdelávať občania po päťdesiatke. Prví absolventi Virtuálnej Univerzity tretieho veku si už vlani prevzali diplomy o úspešnom ukončení štúdia a zúčastnili sa na promócii v Prahe. Pre ďalších záujemcov o vzdelávanie výučba pokračuje aj naďalej.

Univerzitu tretieho veku v Brezne navštevuje 34 študentov, a to nielen seniorov, ale aj ľudí v strednom veku, ktorí sú ešte ekonomicky aktívni.

Výučba sa koná formou online spoločnej prednášky

Myšlienka realizácie tohto projektu vznikla na základe spolupráce s partnerským mestom Nový Bydžov, kde zaznamenali veľký záujem seniorov o výučbu. Poslucháči sa stretávajú jedenkrát za dva týždne v Dennom centre Prameň, ktoré je zároveň zaregistrovaným konzultačným strediskom Českej zemědělskej univerzity v Prahe, Fakulty ekonomicko-prevádzkovej na základe zmluvy s mestom Brezno. Systém je založený na multimediálnych prednáškach, natočených vysokoškolskými lektormi, ktoré sa prostredníctvom internetu prenášajú do výukových miest. Využitím informačných technológií je tak možné sprístupniť vzdelávanie širokému okruhu záujemcov a tým poskytnúť rovnaké príležitosti všetkým, (nielen) seniorom, bez rozdielu miesta bydliska. Výučba sa koná formou online spoločnej prednášky, pripravenej univerzitnými profesormi a na záver študenti absolvujú spoločný test zo zapamätaného učiva.

V prípade, že by sa známkovalo, všetkých by ohodnotili na výbornú

Počas štúdia, ktoré trvá tri roky, poslucháči absolvujú šesť semestrov, ale v prípade záujmu môže každý pokračovať aj ďalej a voliť si ďalšie témy. Minulý týždeň si študenti prevzali pamätné listy o úspešnom ukončení prvého semestra z rúk vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa Janky Lemberkovej a Kataríny Kokavcovej z Denného centra Prameň, ktoré sú dušou tohto vzdelávacieho projektu.

Cyklus prednášok má názov Svet okolo nás a venuje sa rôznym oblastiam života. Súčasťou sú napr. Čínska medicína v našej záhradke, Etika ako východisko z krízy spoločnosti, Ľudské zdravie, Genealógia – hľadáme svojich predkov, Cestovanie – čo sme možno nevedeli, Dejiny odevnej kultúry. Od roku 2022 sú vytvorené dve skupiny študentov. „Pokračujúci a noví poslucháči si mohli vybrať z ďalších zaujímavých tém ako Život s energiami, Včelársky rok, Pestovanie využitie jedlých a liečivých húb, Lesníctvo, Leonardo da Vinci a iné. Na škodu je, že sa neznámkujú, všetkých by sme ohodnotili známkou výborná, pretože perfektne spolupracujú, dodržiavajú pravidlá a termíny, či už vypracovania testov, alebo aj iných záležitostí týkajúcich sa štúdia, skrátka sú vzorní študenti. Týmto vlastne šíria aj dobré meno nášho mesta v zahraničí, lebo aj ČZU Praha vidí spoluprácu z našej strany a tiež aj úsilie študentov,“ konštatuje Katarína Kokavcovcová.

Promócia v Prahe je veľkým zážitkom spojeným aj s návštevou hlavného mesta

Vzdelávanie touto formou výuky je výbornou myšlienkou, nielenže umožňuje aj v seniorskom veku získavať nové vedomosti, ale zároveň študovať širšiemu okruhu ľudí. „Za štúdiom netreba cestovať, ale výuka sa uskutočňuje priamo v našom meste. Okrem možnosti získať vedomosti z najrôznejších oblastí nášho života sa virtuálnym vzdelávaním seniori zdokonaľujú aj v práci s počítačom, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité a čo je v súlade s Národným programom aktívneho starnutia, v rámci ktorého sa mesto snaží vytvárať aj ďalšie možnosti vzdelávania pre seniorov,“ dodala Janka Lemberková.

Po úspešnom ukončení štúdia sa opäť všetci študenti môžu tešiť na promóciu v Prahe. „Je to veľký zážitok, slávnosť je spojená aj s návštevou tohto mesta. Mnohí tak mali skutočný dôvod cestovať a neodkladať svoje plány na „neskôr“ a videli Prahu snáď v tom najkrajšom období.“

Mesto BR, Monika Dolňanová, foto: M. B.

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *