V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela Ďumbier odovzdal ocenenie štyrom kolektívom, piatim jednotlivcom a udelil jedno čestné občianstvo.

V Brezne sa poďakovali osobnostiam, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta a zapísali sa do jeho histórie tvrdou prácou, skromnosťou a láskou k ľuďom.

Na slávnosti primátor ocenil prínos ľudí pre mesto

Dva významné okamihy v jeden deň. Prvý bol o úcte tým, ktorí položili život za našu slobodu, a druhý poďakovaním ľuďom za vynikajúce tvorivé výsledky, rozvoj a zveľadenie mesta, šírenie jeho dobrého mena doma či v zahraničí.

Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve si osobnosti ocenenie prevzali z rúk primátora Tomáša Abela so slovami vďaky za ich prácu a úsilie. „Vo vašej ďalšej činnosti vám prajem veľa elánu, inšpirácií, zdravie, radosť a pohodu v kruhu vašich najbližších. Nech vám ocenenia, ktoré ste si prevzali, pripomínajú našu vďačnosť a hrdosť. Prijmite ešte raz aj moje osobné poďakovanie i všetkých tých, ktorým ste priniesli potešenie či pomohli im v tej správnej chvíli.“

Desať príbehov obohatil pestrý kultúrny program

Vzácni hostia, zástupcovia mesta, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, ako aj verejnosť sa vo veľkej sále

hotela Ďumbier zoznámili s desiatimi príbehmi ľudí, ktorí svojím konaním, šikovnosťou, tvorivosťou a pracovitosťou vytvorili pestrú škálu kultúry, umenia, vzdelávania, medicíny, dobročinnosti a mnohých ďalších hodnôt, ktoré boli a sú zdrojom úspechov, nielen mesta, ale aj všetkých obyvateľov, ktorí v Brezne žijú.

Na záver spoločenskej udalosti sa prihovoril už ako Čestný občan Brezna Milan Fiľo, pre ktorého získanie nového titulu bola veľká česť. „Drahí moji spolurodáci, Horehronci, ďakujem vám za jedno z najkrajších ocenení môjho života. Popri čestnom občanovi Heľpy a Ružomberka, do tretice všetko najlepšie. Veľmi si to vážim a beriem to ako ocenenie fabriky Harmanec Kuvert, jej zamestnancov, predstaviteľov. Je to ocenením veľkej práce, lebo horehronský národ je najpracovitejší, aký som videl. Ďakujem aj hore Pánu Bohu a nebohým rodičom, zaslúžia si to, že tu stojím. Ďakujem, vážim si to.“

Slávnostný program obohatili vystúpením legenda operného spevu Martin Babjak v sprievode klaviristu Daniela Buranovského, mužská spevácka skupina Chlopi z Heľpy, ako aj tanečníci Emka Turňová a Jakub Gergeľ z Faber Dance Team Slovakia.

CENA PRIMÁTORA MESTA

SPEVÁCKA SKUPINA SENIOR pri DC Prameň – za reprezentáciu mesta Brezno na mestských kultúrnych podujatiach – ocenenie prevzala umelecká vedúca súboru Mária Schererová

LUCIA GORDULIČOVÁ – za mimoriadne nasadenie počas pandémie Covid-19 a za poskytnutie prvej pomoci zraneným pri nehode autobusu v Polomke v roku 2009

DYCHOVÝ ORCHESTER BREZNO – pri príležitosti 70. výročia od svojho vzniku a reprezentovanie mesta doma i v zahraničí – cenu prevzal umelecký vedúci a dirigent Marian Švoňava

ANNA DIBÁKOVÁ – za obetavú prácu v prospech obyvateľov mesta Brezno v oblasti zdravotníctva a pri príležitosti životného jubilea

Oblastná organizácia cestovného ruchu – za rozvoj cestovného ruchu v meste Brezno ako aj v celom regióne Horehronie, zachovávanie prírodného i kultúrneho dedičstva a pri príležitosti 10. výročia od svojho vzniku – cenu prevzal jeden zo zakladajúcich členov organizácie Michal Kič

MIROSLAV VAJS – za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja zamestnanosti v meste Brezno, zavádzanie nových technológií a inovatívnych technologických postupov

JÚLIUS ERNEK – za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja zamestnanosti v meste Brezno, zavádzanie nových technológií a inovatívnych technologických postupov

CENA MESTA BREZNA

Miroslav Glembek – za zásluhy o rozvoj školstva a vzdelanosti v meste Brezno a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

Záchranná zdravotná služba – za poskytovanie neodkladnej prednemocničnej urgentnej a zdravotnej starostlivosti a za záchranu ľudských životov – cenu prevzal primár ZZS Martin Dobrík

ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA

Milan Fiľo – za rozvoj zamestnanosti, investícií a filantropie

Mesto BR, Monika Dolňanová, foto: ERSOR

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *