V Handlovej na sídlisku Mostná začína realizácia pilotného projektu na zber komunálneho a separovaného odpadu

V marci 2017 handlovská samospráva informovala o pláne zrealizovať pilotný a efektívny spôsob spravovania odpadového hospodárstva na sídlisku Mostná (1200 obyvateľov). Po prípravách počas letných mesiacov sa v pondelok 11. septembra 2017 začína s realizáciou projektu VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU ODPADU. Pôvodný letný termín realizácie sa posunul z dôvodu, že niektoré inžinierske siete križovali plánované uloženie polopodzemných kontajnerov na jednom zo stojísk. Preto jedno stojisko zmenilo oproti avizovanému o pár metrov svoje umiestnenie.

Osadzovanie kontajnerov bude ukončené do konca septembra.

Od pondelka 11. septembra 2017 sa v Handlovej začína s osadzovaním 19 ks polopodzemných kontajnerov na TROCH miestach. Realizačná fáza bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu (pozri obrázok):

11.9.2017 realizácia prípravných prác na stojisku č.4 -5
12.9.2017 realizácia osadzovania na stojiskách č.1 a č. 4-5
18.9.2017 realizácia osadzovania na stojisku č. 2-3.

Termíny osadzovania sú plánované. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môže dôjsť k ich posunu.

Drobné obmedzenia pre obyvateľov na sídlisku Mostná počas osadzovania kontajnerov a žiadosť o spoluprácu:

Mesto Handlová ďakuje za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri realizácii tohto efektívneho spôsobu zvozu komunálneho a separovaného odpadu, nakoľko dočasne bude potrebné využiť pre súčasné kontajnery ako stojiská priľahlé parkovacie miesta. Mesto žiada o rešpektovanie pokynov zamestnancov, ktorí budú kontajnery osadzovať z dôvodu bezpečnosti, ale aj plynulosti realizácie projektu za pomoci ťažkej techniky.

Výhody, ktoré prinesie nový spôsob zvozu odpadu v Handlovej Neustále sa zvyšujúca produkcia odpadov a celosvetová potreba ho triediť nám prináša so sebou skutočnosť, že na našich sídliskách sa stretávame s nadmerným počtom nádob na komunálny odpad. Na sídlisku Mostná je k začiatku septembra 2017 jedenásť stojísk s celkovým počtom osemdesiatdva kusov 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad a jeho triedené zložky.

TS: Oddelenie komunikácie MsÚ Handlová, ilustračné foto: tasr

Pozri tiež

Video│V Bystrici vymenia 6000 kontajnerov

V meste pod Urpínom nastali zmeny vo vývoze odpadu. Nová firma by mala priniesť viaceré …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *