V meste pod Urpínom boli ocenení najúspešnejší žiaci

Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších žiakov v školskom roku 2021/2022 za úspešné reprezentovanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach na domácej, okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. Celkovo bolo v Robotníckom dome počas dnešného poobedia ocenených 35 banskobystrických školákov, pričom jeden z nich získal mimoriadne ocenenie primátora mesta Jána Noska.

Zatiaľ čo minulý rok prevzali najúspešnejší banskobystrickí žiaci základných škôl cenu z rúk primátora mesta Jána Noska v rúškach, tento rok sa uskutočnilo podujatie bez obmedzení a v príjemnej atmosfére. Program odštartovalo vystúpenie detí zo Základnej školy Pieninská 27 v rámci projektu URBACT, do ktorého je zapojená aj Banská Bystrica. Cieľom je integrovať deti a mládež zo sociálne vylúčených oblastí, prostredníctvom skupinovej výučby hudby či scénického umenia v školách.

V školskom roku 2021/2022 bolo ocenených 35 žiakov z ôsmich banskobystrických základných škôl. Ocenení boli za úspechy vo výtvarných, fyzikálnych, technických i literárnych súťažiach, vrátane prednesu poézie či prózy, ale aj v matematických, geografických a dejepisných olympiádach. Mimoriadne ocenenie získal žiak deviateho ročníka Základnej školy Spojová, Martin Kukučka.

„Matúš Kukučka strávil pre svoje zdravotné znevýhodnenie so svojimi spolužiakmi a učiteľmi v triede počas roka málo času. Žiaľ, nemohol absolvovať mnohé aktivity, ktoré sú pre iných žiakov prirodzenou a každodennou súčasťou. Napriek tomu vždy, keď mu to zdravotný stav dovolil, zúčastňoval sa na prezenčnom štúdiu či školských činnostiach. Príkladnou bola aj jeho účasť i práca počas dištančného vyučovania, a to aj vtedy, keď aktivita zdravých spolužiakov slabla.  Je pre nás všetkých príkladom hodným nasledovania a hlbokého uznania,“

hovorí riaditeľka ZŠ Spojová, Šárka Kováčová.

O sprievodný program sa postarali študenti Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici hrou na flaute, klavíri či husliach a súčasťou boli aj spevácke vystúpenia.

„Som rád, že som opäť mal tú česť oceniť najlepších žiakov našich škôl. Ešte viac ma teší, že vzájomnú radosť a nadšenie sme nemuseli skrývať za rúškami. Dnes som gratuloval mladým ľuďom, ktorí úspešne reprezentovali nielen seba, ale aj prácu a výchovu svojich pedagógov i rodičov. Aj vďaka ich nasadeniu môžeme byť na týchto žiakov právom hrdí. Som presvedčený, že najmä v súčasnej dobe potrebujeme mladú generáciu, ktorá je zodpovedná, plná entuziazmu a zapálená pre dobrú vec. Všetkým srdečne blahoželám a ďakujem za úspešné reprezentovanie nášho mesta,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto BB, Dominika Adamovičová, foto: Vlado Veverka

Pozri tiež

SAD Zvolen na súde žiada platbu za neodjazdené kilometre, poslanci ho vyzvali, aby žalobu stiahol

Krajské zastupiteľstvo dnes prijalo uznesenie, ktorým vyzýva dopravcu SAD Zvolen, aby stiahol svoju žalobu o uhradenie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *