V ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICI POMÁHA PREDČASNE NARODENÝM BÁBÄTKÁM DÝCHAŤ NOVÁ REVOLUČNÁ TECHNOLÓGIA

Na Neonatologickej klinike SZU pri  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica používajú na podporu dýchania predčasne narodených novorodencov, ako prví na Slovensku, novú technológiu NAVA ventiláciu.

NAVA  ventilácia (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) predstavuje nový, revolučný prístup k ventilácii pacientov, je považovaná za najšetrnejšiu ventilačnú podporu u novorodencov. NAVA ventiláciu využívajú vo svete hlavne škandinávske krajiny, ktoré patria k špičke vo ventilačných stratégiách. Neonatologická klinika využíva v starostlivosti o  chorých novorodencov   NAVA  ventiláciu  ako jediné  pracovisko na Slovensku. Disponuje dvoma prístrojmi s možnosťou NAVA ventilácie.

 „NAVA ventilácia je druh podpory dýchania, ktorú využívame v prípade, že novorodenec nie je schopný samostatného dýchania,“ vysvetľuje MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. prednostka klinky.

Používa sa u predčasne narodených detí, ktoré nemajú dostatok síl,  aby dýchali samostatne, alebo u donosených a predčasne narodených novorodencov, ktorí z dôvodu poškodenia pľúc, v dôsledku ochorenia, potrebujú pomoc s dýchaním. „Podstatou NAVA ventilácie je snímanie elektrického signálu z bránice pomocou špeciálne zavedenej NAVA sondy, ktorou vieme merať elektrickú aktivitu bránice (Edi signál). Ventilátor využíva túto elektrickú aktivitu na synchronizované podporovanie dychového úsilia novorodenca.  Na základe tohto signálu ventilátor poskytuje presne takú podporu, ktorá zodpovedá  konkrétnym požiadavkám a potrebám dieťaťa,“ dopĺňa nesporné výhody NAVA ventilácie prednostka. 

Výhodou takejto podpory dýchania je, že si  ju dieťatko prakticky riadi samo, nie je ventilátorom vyrušované, nepotrebuje byť tlmené liekmi, neunavuje sa a je skôr pripravené dýchať samostatne.

Neonatologická klinika Rooseveltovej nemocnice dlhé roky poskytuje starostlivosť  novorodencom na vysokej úrovni a kvalitou poskytovanej starostlivosti drží krok s najlepšími svetovými perinatologickými centrami.

FNsP F.D.Roosevelta BB, Ružena Maťašeje

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *