Vybrané cesty I. triedy v BBSK čaká rozsiahla rekonštrukcia

V Banskobystrickom kraji začali tento týždeň s rozsiahlymi opravami poškodených ciest I. triedy, za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia technických parametrov. Investorom je Slovenská správa ciest a práce v hodnote viac ako 17,61 milióna eur bez DPH bude financovať prostredníctvom európskeho Operačného programu Doprava.
Dodávateľom prác je spoločnosť Skanska, ktorá zrealizuje obnovu za približne šesť mesiacov. Pracovať sa bude na cestách I/65, I/66 a I/50 v okresoch Žiar nad Hronom, Lučenec a Krupina. Ide o 9,5-kilometrový úsek na ceste I/65 Stará Kremnička – Kremnica, 6,9-kilometrový úsek na ceste I/50 Uderiná – Vidiná, 7,6 kilometra dlhý úsek cesty I/66 Domaníky – Krupina a 6,2 kilometra dlhý úsek cesty I/66 Dudince – Hontianske Tesáre.
Spoločným menovateľom všetkých ciest v rekonštrukcii je nedostatočná únosnosť vozovky, nedostatočne funkčné odvodňovacie zariadenia a priepusty a nedostatočné, respektíve chýbajúce bezpečnostné zariadenia. Na rekonštruovaných úsekoch sa nachádza viacero mostov vykazujúcich poškodenia, ktoré si vyžadujú rôzne druhy opráv.
„Zásahy do vozovky sa líšia podľa úsekov od povrchových opráv vozovky, až po jej kompletnú výmenu. Práce budú realizované za plnej premávky pri striedavom uzavretí jedného jazdného pruhu s dôrazom na bezpečnosť práce,“ priblížil proces opráv oblastný manažér zo spoločnosti Skanska Marián Čechovič.
V rámci celkového zvýšenia bezpečnosti pribudnú na rekonštruovaných úsekoch nové zvodidlá a smerové stĺpiky, tlmiče nárazov a energeticky absorpčné koncovky. V tých úsekoch, kde je krajnica nedostatočne široká, aby mohli byť osadené bezpečnostné zvodidlá, bude cesta rozšírená a v potrebných prípadoch spevnená železobetónovým oporným múrom. Na exponovaných miestach smerových oblúkov pribudnú aj zvodidlá s ochranou pre motocyklistov. Priechody pre chodcov v nebezpečných zónach budú označené LED výstražnými svetlami a vybavené detektorom pohybu chodcov.
„Na úsekoch Uderiná – Vidiná a Dudince – Hontianske Tesáre budú nainštalované ukazovatele teploty s integrovaným cestným senzorom, ktorý obsahuje detektor stavu povrchu vozovky a informuje vodičov o aktuálnom stave či výstrahách. Namerané údaje budú počas zimných mesiacov prostredníctvom mobilnej dátovej siete putovať priamo k manažmentu zimnej údržby ciest,“ opísal ďalšie technické vymoženosti rekonštruovaných ciest Čechovič.

■tasr■
foto (pr)

Pozri tiež

Integrovaný systém v prímestských autobusoch BBSK štartuje naostro

Po mesiaci mobility, kedy ľudia v prímestských autobusoch v Banskobystrickom samosprávnom kraji cestovali bezplatne, štartuje od 1. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *