Za svoju prácu si prevzali ocenenie

Výnimočné osobnosti dnes zaplnili Cikkerovu sieň historickej radnice. Každá z nich svojou prácou, umom, verejnoprospešnými či umeleckými výkonmi, dosahuje úspechy, ktorými zviditeľňuje mesto pod Urpínom doma, ale aj v zahraničí. Sedem laureátov si prevzalo ocenenia Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora za rok 2022. V pamätnej knihe pribudli podpisy choreografa a kultúrno-osvetového pracovníka, hudobníka, historika, premietača, odborníčky na protokol, turistickej sprievodkyne i zástupcu organizačného výboru športového podujatia.

 

Banská Bystrica má bohatú minulosť. Každá historická etapa v nej zanechala pečať doby v podobe architektonického skvostu, ktorý sa stal dominantou Námestia SNP. Motívom pamätného grafického listu od akademického maliara Igora Bencu, ktorý získal každý laureát, je kompozícia tvorená ikonickými budovami a pamätihodnosťami spoločne vytvárajúcimi harmonický celok. Dolnú časť kompozície oddeľuje tenká červená čiara od reliéfu anjela, ktorý je inšpirovaný erbom mesta a je symbolom pokoja a mieru.

Každý z ocenených laureátov vyniká v inej oblasti, napriek tomu majú niečo spoločné. Všetci robia dobré meno nášmu mestu. Teší ma, že sa nám opäť podarilo objaviť ľudí, ktorí svoj rukopis už navždy zanechajú v jeho kronike. Ide o osobnosti, ktoré majú presah, skúsili svet, navštívili nejednu krajinu, poznajú his­torické súvislosti a dokážu doceniť i vysvetliť ich kontext. Osobnosti, ktoré odniesli do sveta kus nášho reprezentatívneho, čím sme unikátni, ale zároveň tu u nás pod Urpínom vítali a vítajú tých z ďalekého sveta a dokážu im priblížiť čaro toho, čo perla Pohronia ponúka. Aj tým robia Banskú Bystricu krajším miestom pre život. Každý po svojom, a práve preto neopakovateľne,“ povedal primátor Ján Nosko.

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica bolo udelené Igorovi Štefanovi Kovačovičovi za dlhoročnú celospoločensky významnú kultúrno-osvetovú činnosť a umeleckú tvorivú prácu v oblasti tradičnej i národnej kultúry. Začínal vo Folklórnom súbore Urpín ako tanečník a neskôr pôsobil aj ako umelecký vedúci. Od roku 1970 až doteraz je jeho život spätý s Folklórnym súborom Partizán. Podpísal sa pod viac ako 540 scénických programov a podujatí na folklórnych festivaloch a slávnostiach.

Za rok 2022 získal Cenu mesta za kultúrno-spoločenskú činnosť v oblasti histórie Milan Šoka. Svoj profesijný život začínal ako archivár. Neskôr sa stal historikom na Odbore kultúry Stredoslovenského národného výboru v Banskej Bystrici. Dôležitým míľnikom v jeho živote bolo Stredoslovenské múzeum, kde pôsobil ako vedúci historického oddelenia, zástupca riaditeľa a napokon, aj ako riaditeľ múzea. Róbert Strieš si rovnaké ocenenie odniesol za kultúrno-spoločenskú činnosť a reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí. Od detstva mal blízky vzťah k hudbe. Jedným z jeho prvých úspechov bolo víťazstvo v Armádnej súťaži tvorivosti v Poprade. Neskôr bol členom Orchestra Pavla Janíčka, v ktorom pôsobil takmer dvanásť rokov. Celkovo hral v jedenástich kapelách. Ivanovi Školudovi bola Cena mesta udelená za mimoriadny prínos pri znovuotvorení amfiteátra Paľa Bielika a sprevádzkovaní unikátnych premietacích prístrojov. Vyškolený premietač pôsobil vo všetkých banskobystrických kinách. Súčasne sa spolupodieľal na oprave a sprevádzkovaní dvoch unikátnych premietacích prístrojov (Meopta UM 70/35) na amfiteátri Paľa Bielika. Premietačky, ktoré sú dodnes v prevádzke, boli zaradené medzi pamätihodnosti nášho mesta.

Cenu primátora za pedagogickú činnosť a prínos v oblasti šírenia povedomia o dejinách diplomacie a protokolu získala Mária Holubová. Jej život je už štyri desaťročia spojený s pedagogickou prácou. Svoju publikačnú činnosť zamerala na dejiny diplomacie a medzinárodné vzťahy, ako aj na protokol. O tému dynastickej politiky a jej miesto v medzinárodných vzťahoch prezentovanú Máriou Holubovou majú záujem domáce aj zahraničné médiá. Cenu primátora si odniesla i Elza Uhorskaiová za polstoročie práce v cestovnom ruchu a šírenie dobrého mena Banskej Bystrice. Popri 40-ročnej učiteľskej činnosti sa zamerala aj na prácu sprievodkyne. Turistov zo zahraničia, ktorí prišli obdivovať krásy mesta pod Urpínom, sprevádzala v ruskom a maďarskom jazyku od roku 1972. Ako sprievodkyňa pôsobí neuveriteľných 50 rokov. Je autorka Chodníka Andreja Sládkoviča začínajúceho v obci Hrochoť, prvého pôsobiska známeho básnika, ktorý ďalej prechádza cez Hronsek a končí v Radvani. Ocenenie bolo udelené aj Organizačnému výboru EYOF Banská Bystrica 2022 za mimoriadny prínos v rámci organizovania multišportového podujatia na medzinárodnej úrovni. To, že Európsky olympijský festival mládeže od 24. do 30. júla 2022 úspešne zviditeľnil Slovensko i Banskú Bystricu, je výsledkom spolupráce viacerých zložiek a organizácií. Hnacou silou bol organizačný výbor pod vedením výkonného riaditeľa Petra Hamaja, ktorý tvorilo 16 oddelení.

Výnimočnú atmosféru slávnostného podujatia doplnila hudobným vystúpením herečka a speváčka Zuzana Mauréry. Počas spevu ju na gitare sprevádzal Henry Tóth a na klavíri Ivan Petrík.

Mesto BB, Miroslav Strelec

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *