Zariadenia sociálnych služieb otvoria pre návštevníkov svoje brány

Prehliadka priestorov, ukážky aktivít so skôr narodenými obyvateľmi, informácie o poskytovaní sociálnych služieb a diskusia so seniormi i pracovníkmi v šiestich zariadeniach sociálnych služieb na území mesta. To všetko a ešte oveľa viac čaká na návštevníkov počas dňa otvorených dverí. Pilotné podujatie sa uskutoční v stredu 12. júna 2024 od 10:00 do 17:00 hod. Zámerom je predstaviť rodinným členom, priateľom a známym zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú klientom dôstojnú jeseň ich života.

 V rámci dňa otvorených dverí budú môcť návštevníci nazrieť do priestorov Strediska sociálnych služieb na ulici 9. mája a Zariadenia pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici. Taktiež aj do KOMUCE Krivánska 16 až 26, KOMUCE Robotnícka 12, do Zariadenia sociálnych služieb Sénium a Seniordomu Betonika. Zároveň sa dozvedia viac o činnosti a každodennom fungovaní jednotlivých zariadení.

Cieľom je oboznámiť čo najširšiu verejnosť o potrebách seniorov, sociálne či zdravotne odkázaných spoluobyvateľov. Taktiež máme záujem upriamiť pozornosť návštevníkov na samotnú sociálnu činnosť, motivovať ich k dobrovoľníctvu, pocitu spoluzodpovednosti a spolupatričnosti a ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Snažíme sa, aby prostredie, v ktorom klienti trávia väčšinu svojho času, bolo priateľské, takmer domáce. Teda také, v akom si aj my zamestnanci vieme predstaviť svojich blízkych, pokiaľ by potrebovali využiť naše služby. O klientov sa stará personál, ktorý je odborne zdatný a vyškolený pre potreby práce s ľuďmi s ich špecifickými potrebami. Naši pracovníci v maximálnej miere podporujú udržiavanie sociálnych kontaktov seniorov s rodinou či priateľmi,“

uviedla Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Rodinní príslušníci i návštevníci, ale aj osoby, ktoré sú čakateľmi na poskytnutie sociálnej služby v zariadení, si budú môcť taktiež pozrieť ukážky aktivizácie seniorov. V Zariadení pre seniorov Jeseň budú klienti, okrem iného, zapojení do poznávania bylín, ukážok tréningov pamäte, čuchového pexesa, do tanca v sede, ale i do výroby bylinkových solí a mydiel. KOMUCE Krivánska 16 až 26 pripravuje počas dňa otvorených dverí kreatívnu činnosť, ako aj prezentáciu zdravotníckych a inkontinenčných pomôcok či ukážky zdvíhacieho zariadenia a kúpacieho vozíka pre imobilné osoby. Rovnako bude možné dať si zmerať krvný tlak i hladinu cukru v krvi a zapojiť sa do skupinového cvičenia. V Stredisku sociálnych služieb na ulici 9. mája sú pripravené nielen pre seniorov spoločenské hry, kvízy a hádanky. Taktiež aj výroba ozdôb z keramickej hliny a ich maľovanie, ukážky hry skôr narodených obyvateľov na orffových hudobných nástrojoch či cvičenie s overbalom.

„Deň otvorených dverí je pre nás výnimočný, nakoľko nám ponúka možnosť priblížiť verejnosti chod a činnosť zariadení, ktoré majú energiu, inovatívnosť a snahu plánovať príjemné veci pre skôr narodených ľudí. Návštevníkom chceme priblížiť každodenný život našich klientov, ktorým sa venujeme a zapájame ich do rôznych aktivačných činností. V Banskej Bystrici nám na seniorkách a senioroch záleží. Ide nám o to, aby ich prestali mladšie generácie vnímať ako ľudí na okraji spoločnosti a zároveň vytvárali čo najviac príležitostí na ich aktívny život a stretávanie sa s nimi,“

poznamenala Adriana Tupá, poverená vedením Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ v Banskej Bystrici.  

Pestrý program čaká na návštevníkov aj v KOMUCE Robotnícka 12, kde bude počas dňa poskytované sociálne poradenstvo. Tešiť sa môžu na vystúpenie speváckeho krúžku Denného centra Rozmarín. Sladké prekvapenie pripravia klienti z Denného centra na Uhlisku. Agentúra sociálnych služieb sídliaca v KOMUCE predstaví poskytované terénne sociálne služby i kompenzačné pomôcky. Vyskúšať sa bude dať aj jazda na elektrickom skútri. V rámci dňa otvorených dverí bude v jednotlivých zariadeniach príležitosť porozprávať sa s klientmi a zamestnancami.

„Starostlivosť o seniorov patrí medzi naše priority. Skôr narodení obyvatelia si zaslúžia vďaku a úctu celej spoločnosti. Ďakujem všetkým pracovníkom v našich zariadeniach sociálnych služieb, že sa obetavo starajú o ľudí, ktorí v minulosti urobili pre nás veľmi veľa. Spríjemňujú im jeseň života tak, aby ju mohli prežiť slušne, dôstojne a najmä s pocitom, že je tu niekto, kto sa o nich postará. Budem rád, ak čo najviac Banskobystričaniek a Banskobystričanov využije možnosť a navštívi zariadenia, v ktorých seniorom poskytujeme pocit bezpečia, opatery a z časti aj domova, ktorý je pre nás všetkých nenahraditeľný,“

uviedol primátor Ján Nosko. 

 Mesto Banská Bystrica, Miroslav Strelec

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *