Zástupkyňa Iniciatívy za Mestský park vystúpila na aprílovom MsZ s petíciou za zachovanie hodnôt Mestského parku v Banskej Bystrici

Zástupkyňa občanov Banskej Bystrice vystúpila na aprílovom mestskom zastupiteľstve s príspevkom o petícii za zachovanie hodnôt historickej pamiatky Mestského parku, ktorú občania spustili 22. apríla 2021. V petícii žiadajú zástupcov mesta Banská Bystrica, aby zastavili proces revitalizácie, začali verejnú diskusiu, vyhlásili súťaž návrhov a zabezpečili do procesu odborníka na zeleň.

Občania vyjadrili petíciou ako aj vystúpením v „slove pre verejnosť“ na Mestskom zastupiteľstve nespokojnosť s riešením procesu revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Mestského parku. Upozorňujú na to, že revitalizácia parku určí jeho podobu na niekoľko desaťročí, a preto musí byť zodpovedne premyslená a kvalitná.

„Máme za to, že v procese prípravy revitalizácie Mestského parku došlo k viacerým pochybeniam, ktoré v predchádzajúcich rokoch uznala aj prokuratúra. Napriek časovým možnostiam a prísľubom od vedenia mesta od roku 2019 nebola do procesu obnovy parku prizvaná verejnosť, projektu nepredchádzala súťaž návrhov, ktorá by zaručila najvyššiu kvalitu riešenia, a projekt bol vypracovaný kolektívom bez účasti odborníka na parky – krajinného architekta,“

uvádza Dagmar Kapuscinská, iniciátorka petície.

Okrem týchto pochybení otázky vytvára aj navrhnuté osvetlenie v parku, ktoré takisto nestavia na základe odborných posudkov, ktoré by posúdili nežiadúce vplyvy svetelného smogu na prostredie parku. Občania prízvukujú, že o potrebe revitalizovať  Mestský park panuje všeobecná zhoda, avšak poukazujú na potrebné zachovanie historických a ekologických hodnôt pre budúce generácie a tiež dodržiavanie zákona v procesoch. Prezentovaný návrh nevedie k hospodárnemu riešeniu revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky a nezachováva jej pôvodný historický charakter.

„Už šesť rokov čakáme na zmenu postoja vedenia mesta pri projekte revitalizácie jednej z najcennejších mestských pamiatok, Mestského parku. Žiaľ, vedenie mesta pri tak dôležitej a potrebnej obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky úplne vynechalo z prípravného procesu účasť odbornej aj laickej verejnosti, a pri riešení tejto témy obišlo formu súťaže návrhov, z ktorej mohol vzísť najlepší návrh revitalizácie parku,“ uzatvára Robert Ragan, zástupca petičného výboru.

Napriek vystúpeniu a spustenej petícii, bol schválený projekt na revitalizáciu mestského parku. Väčšina poslancov dala projektu zelenú.

 

zdroj : Robert Ragan, zástupca petičného výboru, foto: mesto BB, red

 

 

Pozri tiež

Mestský park, zelené pľúca mesta. Aká je jeho budúcnosť?

Samospráva chystá veľkú revitalizáciu zanedbaného banskobystrického Mestského parku. Otvorená samospráva, ku ktorej sme sa vstupom …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *