Stanovisko mesta Banská Bystrica k oplotenému pozemku na Námestí Slobody

Včera, 18. septembra 2019 došlo k oploteniu pozemku pri autobusovej zastávke na Námestí slobody.

Samospráva ako vlastník dopravnej stavby, a zároveň správca miestnej komunikácie hneď vyzvala investora, ktorý týmto spôsobom vyvíja na mesto neprimeraný tlak, k bezodkladnému odstráneniu oplotenia.

Týmto konaním bolo znemožnené užívanie miestnej komunikácie na účely, na ktoré je určená, teda na peší pohyb chodcov. Mesto sa s takýmto konaním nestotožňuje a považuje ho za neprípustné, nakoľko plocha, verejné osvetlenie aj mestský mobiliár za nelegálnym oplotením je v našom vlastníctve a pre prístup developera momentálne nemôže slúžiť verejnosti.

Zdroj a foto : Mesto Banská Bystrica, Dominika Mojžišová

Pozri tiež

Mesto chce poznať názory laickej aj odbornej verejnosti na sociálne služby v Banskej Bystrici

Samospráva v súčasnosti pracuje na spracovaní nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na obdobie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *