STANOVISKO PREDSEDU BBSK JÁNA LUNTERA K AKTUÁLNEJ SITUÁCII V PRÍMESTSKEJ DOPRAVE V KRAJI

Postup Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, ktorá prostredníctvom médií avizuje prerušenie prímestskej autobusovej dopravy v kraji, nás prekvapil. S ohľadom na to, že medzitýmny rozsudok Okresného súdu vo Zvolene doposiaľ nebol doručený a ani nenadobudol právoplatnosť, nevieme, na ako právnom základe sa tak dopravca rozhodol a jeho postup považujeme za nezákonný.

Neverím, že by Slovenská autobusová doprava Zvolen týmto krokom chcela spôsobiť verejné ohrozenie našich občanov v našom kraji. Je nemysliteľné, aby sa v demokratickej spoločnosti niečo takéto udialo.

Zdôrazňujem, že Banskobystrický samosprávny kraj nemal v prípade dodatkov k zmluvám s dopravcami, ktoré podpísal ešte bývalý župan Marian Kotleba, inú možnosť, ako ich platnosť spochybniť na súde. Existovalo dôvodné podozrenie, ktorému dal za pravdu aj okresný súd vo Zvolene, že dodatky, uzavreté na päť rokov, sú v rozpore s európskym právom. Bez verejnej súťaže je totiž možné uzavrieť podobnú zmluvu len na dva roky, čo sme dopravcovi aj ponúkli, on to však odmietol.

Mrzí nás, že snahu BBSK vyčistiť stôl a nastoliť jasný právny stav v súlade s platnou legislatívou vníma dopravca ako osobný útok a snahu o jeho „decimáciu“. Opakujem, že samosprávny kraj je pripravený vyrovnať všetky oprávnené pohľadávky z minulosti, potrebuje však na to právoplatné rozhodnutie súdu.

Veríme, že v piatok 24. januára si spoločne sadneme k rokovaciemu stolu a spravíme všetky kroky k tomu, aby dopravná obslužnosť nášho kraja bola zabezpečená a neprišlo k verejnému ohrozeniu.

Na webovej stránke kraja sme zároveň zverejnili odpovede na najčastejšie otázky, ktoré verejnosť v prípade sporu s autobusovými dopravcami zaujímajú.

Nájdete ich tu: https://www.bbsk.sk/Portals/0/Images/QaA_BBSK.pdf

 

TS BBSK, Lenka Štepáneková

Pozri tiež

Od 1. júna posilní Banskobystrický samosprávny kraj školské spoje

Spolu s otváraním základných a materských škôl pribudnú v cestovných poriadkoch prímestských autobusov SAD Zvolen a SAD Lučenec …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *