Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou s Jozefom Labudom

Obľúbený prednáškový cyklus stretnutí s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života o vybraných kapitolách nielen z našej histórie pokračuje v Thurzovom dome aj v letných mesiacoch.

Budúcu stredu 24. júla 2019 o 17.00 hod. predstaví archeológ a riaditeľ Slovenského banského múzea Jozef Labuda banícku tradíciu nášho mesta a regiónu. Ak vás zaujíma, prečo sú Bystrica či Štiavnica „Banské“, nenechajte si ujsť prednášku Stredoslovenský banský región vo vrcholnom stredoveku z pohľadu archeológie.

Stredné Slovensko je späté s baníctvom už vyše 2 300 rokov

Stredoslovenský región je najvýznamnejším banským regiónom Slovenska. Ide o oblasť najstaršieho dobývania medi na Slovensku v dobe bronzovej (Špania Dolina a Staré Hory). Zároveň sa v tejto oblasti vyskytovali prví prospektori – baníci, ktorými boli Kelti už v 3. storočí pred Kristom. Práve na strednom Slovensku bolo začiatkom 13. storočia založené najstaršie banícke mesto na Slovensku – Banská Štiavnica a v 14. storočí vznikla v regióne i prvá slovenská mincovňa v Kremnici, ktorá dnes patrí medzi najstaršie neustále vyrábajúce podniky na svete. Oblasť je mimoriadne zaujímavá aj z hľadiska geologických pomerov. Bohaté ložiská zlata, striebra či medi v katastroch stredoslovenských miest boli zdrojom ich neskoršieho bohatstva. Od 80. rokov 20. storočia sa v týchto miestach realizujú mnohé archeologické výskumy, ktoré prispievajú k poznaniu ich histórie. Materiálna kultúra z výskumov poukazuje na špecifickosť osídlenia komunít v týchto lokalitách.

PhDr. Jozef Labuda, CSc. patrí k priekopníkom samostatného vedného odboru montánnej archeológie zameraného na poznanie najstarších počiatkov banských regiónov Slovenska. Archeológiu vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci prednáškovej činnosti a štúdia materiálnej kultúry navštívil Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Kanadu či Mexiko. Po štúdiách začal pracovať v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, v rokoch 1992 – 1995 a od roku 2001 je riaditeľom múzea. Zaslúžil sa o zapísanie Banskej Štiavnice na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je držiteľom množstva ocenení, medailí a čestných uznaní za prínos v starostlivosti o životné prostredie, záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj slovenského múzejníctva.

Na ďalšie rande s minulosťou sa môžete tešiť:

21.8. 2019 o 17.00 hod. s reštaurátorom Štefanom Kockom na tému Reštaurovanie mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea.

 TS SSM BB, Martina Saktorová, foto ilustr. red.

Pozri tiež

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule

84. úspešných olympionikov máme medzi Slovákmi! Každý z nich bude mať pamätnú tabuľu na ZŠ kam …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *