Svetový deň rodiny

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás.

Detský plač nás sprevádza už od narodenia. Skôr ako sa naučíme rozprávať, vyjadrujeme ním hlad, smäd i našu nespokojnosť. Neskôr, keď sa dieťa naučí rozprávať, je mu oveľa jednoduchšie vysloviť svoje potreby. Preto je dieťa bezpodmienečne najzraniteľnejšie stvorenie, ktoré potrebuje pre svoj osobnostný rozvoj miesto, kde sa môže formovať jeho charakter a vyvíjať jeho osobnosť. A tým miestom je rodina.

Svetový deň rodiny pripadá na 15. mája a bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Jeho význam spočíva v pripomenutí si dôležitosti rodiny ako základu spoločnosti. Súčasne nám dáva možnosť, aby sa národné inštitúcie zaoberali  touto problematikou omnoho viacej ako doteraz.

V dnešnej dobe si možno ani neuvedomujeme, že život, ktorý žijeme je charakteristický konzumným spôsobom života. Jeho hlavným cieľom sa čoraz viac  stáva nadmerná spotreba a uspokojovanie našich hmotných potrieb. Tejto novej realite, tejto dobe, sa prispôsobuje aj rodina. Ľudí dennodenne poháňa dopredu myšlienka zarábania a následného míňania peňazí. Čas, ktorý by sme mohli venovať svojim deťom, odkladáme nabok a našou prioritou sa stáva práca. A tak pomaly prestáva existovať spoločná domácnosť a rodina sa rozpadáva. Z dnešných rodín sa strácajú hodnoty ako je láska, priateľstvo, porozumenie a rodinná súdržnosť. Hodnoty, ktoré sú základným kameňom našej budúcnosti.

V Európe je rodina čoraz viac v kríze, čo zasahuje aj Slovensko. Povinnosť chrániť rodinu, pomáhať jej a zabezpečiť jej podmienky na život a uplatnenie práv tu našťastie stále existuje. Lebo naozaj, bez rodiny niet budúcnosti. Dnes si musíme uvedomiť, že kde niet zriadených rodín, tam niet dobre vychovaných detí. A nanešťastie niekde niet vôbec detí čo znamená, že niet budúcich generácií. Ako povedal Benedikt XVI., „rodinu treba znovu objaviť ako základnú hodnotu ľudského spoločenstva“.

V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj starosťami a koľkokrát len vďaka nej sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého ambiciózneho človeka, predstavy o živote a  tiež sa formuje  základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte, úcte k slabším. Rodina by mala byť miestom, a dúfajme, že ním aj je. Miestom, kde nás čaká teplo rodinného krbu a kam sa všetci radi vraciame. Je to miesto, kde zabúdame na osobné problémy a tešíme sa z prítomnosti blízkych. Preto je rodina taká nenahraditeľná.

er

 

Pozri tiež

Pacienti s SMA: pandémiou to pre nás nekončí

Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) strávili pandémiu COVID-19 v strachu o prežitie. Korona vírus je pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *