Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých v Banskej Bystrici

K otváracím hodinám cintorínov v uvedených dňoch, nám vedúci prevádzky Krematória a cintorínskych služieb Pavol Bielik povedal: „ 15. októbra 2015 vstúpil do platnosti nový prevádzkový poriadok na cintorínoch mesta Banská Bystrica, ktoré máme my v správe. To je 15 mestských a prímestských cintorínov plus Rímskokatolícky cintorín Námestie Štefana Moyzesa. Od 15. októbra 2015 majú všetky cintoríny nepretržitú prevádzku. Znamená to, že cintoríny sa už nebudú zatvárať. Najmä na Rímskokatolíckom cintoríne Námestie Štefana Moyzesa sa stávalo, že večer sme vstupnú bránu zatvorili, ale nedisciplinovaní mladí ľudia poškodzovali ploty tým, že chodili cez cintorín, aby si skrátili cestu do mesta. Opakovane sme síce odstraňovali poruchy, ale nakoniec sme museli pristúpiť k tomuto kroku. Potrebné je ale pripomenúť, že v prevádzkovom poriadku sa uvádza, že po zotmení je zákaz zdržiavania sa na cintoríne a každý občan zodpovedá za svoju vlastnú bezpečnosť. My nemôžeme garantovať za udalosti, ktoré sa v uvedenom čase môžu vyskytnúť. Mestská polícia v podstate má na starosti dodržiavanie tohto nariadenia a rovnako ho môže kontrolovať štátna polícia a samozrejme aj pracovníci správy pohrebiska. Toto je od 15. októbra nové – nijaké otváracie a zatváracie hodiny.“

Záhradnícke a rekreačné služby spravujú nasledovné cintoríny:

Centrálny cintorín Kremnička,

Cintorín v Kremničke,

Urnový háj, Kremnička,

Rímskokatolícky cintorín, Nám. Štefana Moyzesa ,

Cintorín v Uľanke,

Cintorín v Jakube,

Cintorín v Kostivarskej,

Cintorín v Senici,

Cintorín v Šálkovej,

Cintorín v Podlaviciach,

Cintorín v Skubíne,

Cintorín v Rudlovej,

Cintorín v Iliaši,

Cintorín v Rakytovciach,

Cintorín v Majeri

Cintorín v Sásovej

Rímskokatolícky cintorín v Radvani Hôrka (Kalinčiakova ul.) je sprístupnený bez obmedzení.

Evanjelický a. v. cintorín Lazovná 42 bude taktiež prístupný bez časových obmedzení.

Evanjelický a.v. cintorín v Radvani, Cintorínska ul., je otvorený bez časových obmedzení.

Židovský cintorín Rudlovská cesta je zatvorený, ale návštevníci si môžu kľúč od brány do cintorína vyzdvihnúť u pána Juraja Turčana ul. J. Kráľa č.6 (tel. 048 415 29 00)

(RH)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *