Tag Archives: bb

V Banskej Bystrici je krízový štáb mesta v teréne a situáciu monitoruje

Včerajšie dlhotrvajúce dažde extrémnej intenzity na celom území mesta Banská Bystrica spôsobili problémy vo viacerých mestských častiach. V priebehu dňa došlo k naplneniu všetkých vodných tokov a ich prítokov s následným lokálnym vybrežovaním po miestnych komunikáciách, pozemkoch či záhradách. Preto ešte včera, 17. mája 2021 o 20:30 hod. vyhlásilo mesto III. stupeň povodňovej aktivity. Všetky záchranné zložky preto počas noci monitorovali …

Čítaj viac »

Banská Bystrica predlžuje lehotu na výberové konanie na pozíciu hlavného architekta mesta do konca augusta 2021

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia územného plánovania a architekta mesta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície považuje samospráva doposiaľ prihlásený počet uchádzačov za nepostačujúci, preto lehotu …

Čítaj viac »

Komunitné cielené testovanie

Testovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom plánuje najbližší víkend (16. – 17. januára 2021 od 8:00 do 18:00 hod.)  zorganizovať komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. Pracujúci totiž vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a  v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii preto majú vyššiu pravdepodobnosť …

Čítaj viac »

Prvých sto zamestnancov mestských zariadení sociálnych služieb a terénnych pracovníkov zaočkujú proti COVID-19

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vďaka profesionálnemu prístupu zamestnancov situácia súvisiaca so šírením pandémie koronavírusu stabilizovaná. Prispieva k tomu najmä pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých pracovníkov i klientov, ako aj dodržiavanie nevyhnutných opatrení. Ďalšou ochranou pred ochorením COVID-19 by malo byť očkovanie, ktorým prejde prvá stovka zamestnancov ZSS už tento piatok, 8. januára 2021 v Rooseveltovej nemocnici.   Po pondelkovom …

Čítaj viac »

Mesto Banská Bystrica vyrokovalo s dopravcami nižšiu cenu

V piatok 18. demcembra došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov medzi mestom a víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na dopravcov mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Znamená to, že od 1. januára 2021 bude v meste pod Urpínom zabezpečovať v plnom rozsahu ďalších desať rokov trolejbusovú dopravu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú dopravu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.  Keďže prvotné ponuky oboch dopravcov boli …

Čítaj viac »

Banská Bystrica získala ocenenia Senior Friendly a sTOPa

Mesto Banská Bystrica sa aktuálne môže pochváliť dvomi oceneniami, ktoré v nedávnej dobe získalo. Jedným z nich je plaketa Senior Friendly, ktorá deklaruje, že samospráve záleží na tom, aby sa seniorom žilo v našom meste lepšie a kvalitnejšie.  Zároveň Banská Bystrica získala ocenenie  sTOPa, ktoré potvrdzuje, že patríme k mestám s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Ocenenie Senior Friendly znamená byť …

Čítaj viac »

Stanovisko mesta Banská Bystrica k celoplošnému testovaniu na COVID-19

Testovanie v Banskej Bystrici prebehlo vďaka zdravotníkom, dobrovoľníkom, administratívnym pracovníkom, vojakom, zamestnancom mestského úradu, mestskej i štátnej polícii, dobrovoľným hasičským zborom, Slovenskému Červenému krížu a disciplíne ľudí bez zásadných komplikácií. Obyvatelia boli trpezliví, za sobotu sa ich prišlo dať otestovať 24 434, pričom pozitívnych na ochorenie COVID-19 bolo 234.  Zo strany mesta sme zabezpečili všetko, čo sa od nás očakávalo, v mnohých prípadoch aj nad …

Čítaj viac »

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica naberá reálne kontúry

Samospráva aktuálne pracuje na príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento strategický dokument podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Vo štvrtok 10. septembra sa na pôde mestského úradu uskutočnila verejná …

Čítaj viac »

Prvé úspechy v odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva reaguje na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV), je v platnosti len niečo vyše mesiaca, mesto sa už dnes môže pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 167 evidovaných DSV odstrániť už 47. Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť ich majiteľom vysokú daň za …

Čítaj viac »

Mesto pod Urpínom zásobuje škôlky dezinfekčnými prostriedkami a hygienickými potrebami

Po utorňajšej porade riaditeliek a riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa dnes na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie 27 riaditeliek mestských materských škôl. Nový školský rok 2020/2021 sa pre škôlkarov, tak isto ako v prípade žiakov, začína 2. septembra, s výnimkou MŠ Karpatská 3, kde vznikli počas stavebných prác nepredvídané udalosti, ktoré ovplyvnili termín ukončenia rekonštrukcie. Škôlkari do nej nastúpia …

Čítaj viac »