Tag Archives: bb

Mesto Banská Bystrica od budúceho roka rozširuje poskytovanie sociálnych služieb

Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho dopytu našich seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov o pobytové i ambulantné sociálne služby, pristupuje samospráva od budúceho roka k ich optimalizácii a rozšíreniu kapacít v zariadení na ul. 9. mája na Uhlisku v Banskej Bystrici. Celý objekt prešiel za uplynulé štyri roky výraznou rekonštrukciou, modernizáciou,  debarierizáciou pristavením lôžkového výťahu, a súčasťou bol aj nákup nového vybavenia. Pridanou hodnotou je vždy …

Čítaj viac »

Revitalizácia mestského parku ostáva naďalej prioritou mesta

Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo ukončiť ďalšie aktivity na revitalizácii mestského parku podľa pôvodného projektu, ktorý bol predstavený verejnosti v roku 2018. Jedným z dôvodov je, že pre nesúhlas rôznych záujmových skupín sa mestu do dnešného dňa nepodarilo získať na obnovu parku  právoplatné stavebné povolenia. Zároveň už boli ukončené výzvy na podávanie žiadostí o eurofondy v súčasnom programovom období, a došlo aj k zmene podmienok …

Čítaj viac »

Na WiFi sa môžete pripojiť v ďalších desiatich lokalitách v Banskej Bystrici

Banská Bystrica rozširuje službu bezplatného pripojenia sa na internet pre obyvateľov a návštevníkov mesta na ďalších verejných priestranstvách. Bezplatný prístup na wifi získala samospráva v rámci projektu Európskej komisie WiFi4EU. Vďaka financiám vo výške 15 000 eur boli pokryté  výdavky súvisiace s vybudovaním ďalších prístupových bodov. Doposiaľ sa mohli Banskobystričania, Banskobystričanky a návštevníci mesta so svojimi smartfónmi  či tabletmi pripojiť na bezplatnú wifi sieť SmartBanskaBystrica …

Čítaj viac »

Uzatvorenie mosta ponad Hron pri malej železničnej stanici

INFO K DOPRAVNÝM OBMEDZENIAM V Banskej Bystrici Uzatvorenie mosta ponad Hron pri malej železničnej stanici V stredu, 21. júla 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. budú vykonávať odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline diagnostiku mosta ponad Hron v smere k Železničnej stanici Banská Bystrica – mesto (malá železničná stanica). Z tohto dôvodu bude v uvedenom čase most pre …

Čítaj viac »

V Banskej Bystrici je krízový štáb mesta v teréne a situáciu monitoruje

Včerajšie dlhotrvajúce dažde extrémnej intenzity na celom území mesta Banská Bystrica spôsobili problémy vo viacerých mestských častiach. V priebehu dňa došlo k naplneniu všetkých vodných tokov a ich prítokov s následným lokálnym vybrežovaním po miestnych komunikáciách, pozemkoch či záhradách. Preto ešte včera, 17. mája 2021 o 20:30 hod. vyhlásilo mesto III. stupeň povodňovej aktivity. Všetky záchranné zložky preto počas noci monitorovali …

Čítaj viac »

Banská Bystrica predlžuje lehotu na výberové konanie na pozíciu hlavného architekta mesta do konca augusta 2021

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia územného plánovania a architekta mesta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície považuje samospráva doposiaľ prihlásený počet uchádzačov za nepostačujúci, preto lehotu …

Čítaj viac »

Komunitné cielené testovanie

Testovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom plánuje najbližší víkend (16. – 17. januára 2021 od 8:00 do 18:00 hod.)  zorganizovať komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. Pracujúci totiž vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a  v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii preto majú vyššiu pravdepodobnosť …

Čítaj viac »

Prvých sto zamestnancov mestských zariadení sociálnych služieb a terénnych pracovníkov zaočkujú proti COVID-19

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vďaka profesionálnemu prístupu zamestnancov situácia súvisiaca so šírením pandémie koronavírusu stabilizovaná. Prispieva k tomu najmä pravidelné sledovanie zdravotného stavu a testovanie všetkých pracovníkov i klientov, ako aj dodržiavanie nevyhnutných opatrení. Ďalšou ochranou pred ochorením COVID-19 by malo byť očkovanie, ktorým prejde prvá stovka zamestnancov ZSS už tento piatok, 8. januára 2021 v Rooseveltovej nemocnici.   Po pondelkovom …

Čítaj viac »

Mesto Banská Bystrica vyrokovalo s dopravcami nižšiu cenu

V piatok 18. demcembra došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov medzi mestom a víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na dopravcov mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Znamená to, že od 1. januára 2021 bude v meste pod Urpínom zabezpečovať v plnom rozsahu ďalších desať rokov trolejbusovú dopravu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú dopravu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.  Keďže prvotné ponuky oboch dopravcov boli …

Čítaj viac »

Banská Bystrica získala ocenenia Senior Friendly a sTOPa

Mesto Banská Bystrica sa aktuálne môže pochváliť dvomi oceneniami, ktoré v nedávnej dobe získalo. Jedným z nich je plaketa Senior Friendly, ktorá deklaruje, že samospráve záleží na tom, aby sa seniorom žilo v našom meste lepšie a kvalitnejšie.  Zároveň Banská Bystrica získala ocenenie  sTOPa, ktoré potvrdzuje, že patríme k mestám s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Ocenenie Senior Friendly znamená byť …

Čítaj viac »