Tag Archives: bb

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica naberá reálne kontúry

Samospráva aktuálne pracuje na príprave nového Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027. Tento strategický dokument podporuje komplexný rozvoj sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zároveň je to východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie i získavanie mimorozpočtových zdrojov. Vo štvrtok 10. septembra sa na pôde mestského úradu uskutočnila verejná …

Čítaj viac »

Prvé úspechy v odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva reaguje na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV), je v platnosti len niečo vyše mesiaca, mesto sa už dnes môže pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 167 evidovaných DSV odstrániť už 47. Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť ich majiteľom vysokú daň za …

Čítaj viac »

Mesto pod Urpínom zásobuje škôlky dezinfekčnými prostriedkami a hygienickými potrebami

Po utorňajšej porade riaditeliek a riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa dnes na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie 27 riaditeliek mestských materských škôl. Nový školský rok 2020/2021 sa pre škôlkarov, tak isto ako v prípade žiakov, začína 2. septembra, s výnimkou MŠ Karpatská 3, kde vznikli počas stavebných prác nepredvídané udalosti, ktoré ovplyvnili termín ukončenia rekonštrukcie. Škôlkari do nej nastúpia …

Čítaj viac »

Zahraniční a domáci návštevníci radi vyhľadávajú Banskú Bystricu

Zahrať si mestskú hru v centre Banskej Bystrice, absolvovať komentovanú prehliadku kostolov, virtuálnu prehliadku regiónu, vyjsť na Hodinovú vežu či prvé poschodie Barbakanu. To je len malá ponuka toho, na čo sa môžu tešiť domáci a zahraniční návštevníci nášho mesta počas tohto leta. O každoročnej atraktivite ponúkaných aktivít svedčí aj stúpajúci počet turistov, ktorí vyhľadávajú mesto pod Urpínom ako svoju dovolenkovú destináciu. Banskobystrické …

Čítaj viac »

Záhradnícke a rekreačné služby menia na vybraných plochách manažment kosenia

Zmena klímy sa prejavuje zvýšením priemernej teploty vzduchu a výkyvmi počasia. V súčasnosti je u nás v Banskej Bystrici dlhšie obdobie sucha sprevádzané len krátkodobými nízko intenzívnymi zrážkami. Mesto preto musí klásť čoraz väčší dôraz na zadržiavanie a lepšie využívanie vody na verejných priestranstvách a pristúpiť napríklad aj k zmene manažmentu kosenia na vybraných plochách. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene môže správca zelene, mestská organizácia  Záhradnícke …

Čítaj viac »

Mesto Banská Bystrica má dostatok zásob rúšok, rozširuje pomoc

Do dnešného dňa prišlo na zriadené kontakty pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých v Banskej Bystrici (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) približne 2000 požiadaviek na dovoz rúšok, potravín či liekov. Zamestnanci mestského úradu, mestská polícia, dobrovoľníci Červeného kríža, Centrum dobrovoľníctva, skauti i Saleziáni okrem toho rozdali  tým, ktorí potrebujú našu pomoc takmer 6500 ochranných rúšok na tvár vo všetkých mestských častiach. Zásoby …

Čítaj viac »

Mesto zriadilo linku pre osamelých seniorov, mestský úrad bude pre verejnosť zatvorený

Vedenie Mesta Banská Bystrica zriadilo e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac a sú odkázaní na pomoc druhých. Mesto vyzýva obyvateľov, aby, v prípade, že vedia o niekom, kto je slabý, imobilný, osamelý alebo sám potrebuje pomoc, poslali všetky potrebné informácie – meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku. E-mailovú schránku bude mestský úrad denne monitorovať. …

Čítaj viac »

Banskobystrické čísla roka 2019 sú už známe!

V Banskej Bystrici počas roka 2019 prišlo na svet viac detí, no sobášov bolo menej ako v roku 2018. Aj napriek tomu, že v našom meste podľa aktuálnych údajov k dnešnému dňu žije viac žien, opäť sa narodili prevažne chlapci. Svoje áno si v našom meste na Matričnom úrade povedalo 373 párov, z toho 131 sobášov bolo cirkevných a 242 civilných. Najobľúbenejší mesiac, ktorý každoročne nesie …

Čítaj viac »

V Banskej Bystrici sa zbierajú podpisy proti vysokému zvyšovaniu daní

Petičný výbor v Meste Banská Bystrica, ktorého tím má viac ako päťdesiat ľudí rozbehol 26. novembra 2019 petíciu proti značnému zvýšeniu dane pre Bystričanov. Predseda výboru Tomáš Novanský vyjadril na brífingu v centre mesta nesúhlas s tichým prerokovávaním neadekvátneho zvyšovania daní pre obyvateľov mesta. Petíciou chcú dosiahnuť, aby sa dane nezvyšovali v tak dramatickom rozsahu a aby bol navrhovaný materiál stiahnutý. Podľa Tomáša Novanského …

Čítaj viac »

Akadémia európskeho seniora 2019

Aj v meste pod Urpínom patrí mesiac úcty k starším skôr narodeným Banskobystričanom. Tento rok sa uskutoční už 19. ročník obľúbenej Akadémie európskeho seniora (AES), ktorej ústredná téma bude venovaná jednému z velikánov slovenských dejín. Počas tohto podujatia sa účastníci môžu tešiť na bohatý program a rôzne zaujímavé aktivity. Slávnostné otvorenie sa uskutoční  2. októbra od 14:00 do 17:00 hod. v Robotníckom dome. Hlavnou …

Čítaj viac »