Tag Archives: sposa

Pes učiteľom: Canisterapia pre deti s autizmom v LP SPOSA BB

Špeciálni psí učitelia navštevujú Lokálny priestor (Horná 67) Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici (SPOSA BB) už dlhšie obdobie. Každé zúčastnené dieťa vďaka tomuto druhu terapie napreduje a zlepšuje sa v rôznych oblastiach, podľa svojich individuálnych schopností. Canisterapia pomáha deťom s autizmom zlepšiť jemnú aj hrubú motoriku, rozvíja verbálnu i neverbálnu komunikáciu, porozumenie, sústredenie sa, očný kontakt, učí ich socializácii a odbúrava stres. Chceli …

Čítaj viac »

Banskú Bystricu vysvietili na modro

V utorok 2. apríla večer vysvietili mesto pod Urpínom na modro. Podujatie bolo zamerané na pozornosť verejnosti na autizmus – špecifický rys, ktorý ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmom je znevýhodnených  viac ľudí než cukrovkou a AIDS dohromady. Na Slovensku trpí autizmom  viac ako 2 % populácie, pričom postihuje 4-krát častejšie chlapcov než dievčatá. …

Čítaj viac »

Prevenciou k 100% starostlivosti o deti

Rodič, blízky príbuzný akéhokoľvek dieťaťa alebo dospelého človeka so znevýhodnením, je permanentnou starostlivosťou o znevýhodneného oslabovaný a v konečnom dôsledku sa môže stať on sám hendikepovaným. V OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /OZ SPOSA BB/ to pociťujú rodičia  pri starostlivosti o blízkych s autizmom o to viac, pretože akákoľvek pomoc spomínanej cieľovej skupine rodín na Slovensku chýba. Keď vyšla výzva nadácie Dôvera, rodičia detí s autizmom …

Čítaj viac »

Informačné a motivačné stretnutie Zo školy do života

Dňa 23.03.  som s pomocou a s podporou svojho otca zorganizovala informačno-motivačné stretnutie, ktoré sme nazvali „Zo školy do života“ Dôvodom tohto stretnutia bolo moje presvedčenie, že verejnosť o potrebách ľudí so zdravotným postihnutím vie len málo. Dodnes, hoci žijeme už v 21.storočí zápasia títo ľudia s predsudkami, ktoré im „otravujú“ život. Chcem zmenu a verím, že aj mnohí iní hendikepovaní to tak cítia. Cítia, že prišiel …

Čítaj viac »

2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

„Rozsvieťme to na modro v Banskej Bystrici !“ Podujatie OZ Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom BB (OZ SPOSA BB) sa  už piaty krát koná pod záštitou   primátora mesta Banská Bystrica, šiesty krát budú významné budovy mesta Banská Bystrica v modrých farbách. Spoznajme autizmus, z najnovších zahraničných štatistík vyplýva, že priemerne 1 dieťa z 68 sa narodí s poruchou autistického spektra. Autizmus je iné …

Čítaj viac »

Pozvánka : Zo školy do života

ZO ŠKOLY DO ŽIVOTA Pozvánka pre ľudí s ťažkým telesným znevýhodnením bez mentálneho postihnutia, ktorí hľadajú cestu medzi zdravú komunitu. Organizuje ho mladá slečna Mgr. Zuzana  Škarbová. Pozýva aj iných znevýhodnených, ktorí chcú niečo zmeniť vo svojich životoch.  Tejto činnosti sa venovala vyše troch mesiacov, chodila po chránených dielňach a hľadala ochotných majiteľov takýchto firiem . Tí  23. marca prídu porozprávať, čo ich …

Čítaj viac »

ZÁKLADNÝ PC KURZ pre rodičov znevýhodnených detí a dospelých

SPOSA BB s finančnou podporou mesta Banská Bystrica pripravila pre rodičov znevýhodnených detí a dospelých trojdňový PC kurz, ktorý je venovaný základným znalostiam a užívateľským zručnostiam potrebným pre bežný život. OZ SPOSA BB existuje na pôde mesta Banská Bystrica už 16 rokov. Cieľom združenia je šírenie povedomia o autizme v meste i v okolí. Podieľa sa na presadzovaní  zmien v legislatíve, ktorá  priamo …

Čítaj viac »

Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

V sobotu 29. apríla sa v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici, uskutočnil pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica krásny benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na podporu aktivít a terapií pre OZ SPOSA BB. Mesto Banská Bystrica na tomto podujatí zastupovala pani poslankyňa mestského zastupiteľstva  Katarína Čižmárová. Benefičný koncert bol bodkou za vernisážou a celotýždňovou výstavou obrazov mladých mužov …

Čítaj viac »

Foto:„Iný uhol vnímania“ – Výstava obrazov autistických mladých umelcov Mareka Golemu a Mária Balca

Život človeka je ako obraz. Autor je vždy jedinečný, rukopis výnimočný. Živá paleta zážitkov, skúseností a momentov, ktoré ľudské oko zachytí, myseľ a srdce snažia uchopiť a ako spomienku uložiť. Kto chce oceniť a uznať hodnotu umeleckého diela, mal by mať schopnosť vnímať detaily, preniesť sa do sveta zhotoviteľa  a skúsiť čítať odkaz na pozadí. Život zdravotne znevýhodnených je tiež …

Čítaj viac »

Foto: Banská Bystrica v modrom šate

V nedeľu 2. apríla sa o 20,00 hodine rozsvietili dominanty mesta Banská Bystrica. Hodinová veža, Barbakan a EBC . Prečo práve modrá farba ? Modrá farba je farbou komunikácie a osoby s autizmom majú veľakrát problém práve v nej. Tento rok zúčastneným prialo pekné  počasie. Pod vežou sa stretli rodiny s deťmi, priatelia rodín, sympatizanti a partneri, ktorí symbolicky zapálili sviečky v modrých kahancoch, na znak prítomnosti čohosi, …

Čítaj viac »