Tag Archives: SSM

Pozvánka: SSM pozýva na slávnostné otvorenie výstavy ZA FARBOU INDIGA

Výstava s názvom ZA FARBOU INDIGA pripravená Stredoslovenským múzeom pre verejnosť počas letných dní, priblíži návštevníkom krásu ukrytú v modrotlači a zároveň vyrozpráva príbeh rodu modrotlačiarov, ktorý počas troch generácií ovládol trh s touto komoditou v meste pod Urpínom. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční už najbližší štvrtok  6. júla 2017 o 16-tej hodine v reprezentatívnych priestoroch Thurzovho domu na Námestí SNP. V minulosti bola modrotlač vyhľadávaná najmä …

Čítaj viac »

Pozvánka: Stredoslovenské múzeum – Vaše múzeum na každý letný deň

Stredoslovenské múzeum ponúka počas horúcich letných dní zaujímavé osvieženie za múrmi svojich historických budov v Thurzovom, v Matejovom dome a v Tihányiovskom kaštieli.  Balkónová romantika ako z talianskej Verony Prijmite naše pozvanie do expozície v Matejovom dome,  kde sme si pre vás opäť pripravili romantiku, za ktorú by sa nemuseli  hanbiť ani v rodisku Rómea a Júlie, v talianskej Verone. Darujte si netradičnú spomienku na návštevu Stredoslovenského …

Čítaj viac »

Ponuka Stredoslovenského múzea bude aj tento víkend pestrá

Tihányiovský kaštieľ v Radvani ponúka okrem interaktívnej výstavy ZOO-PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA, stálej expozície venovanej prírode stredného Slovenska a tvorivej dielni s názvom LEZÚCI CHAMELEÓN  s Dankou (počas otváracích hodín 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.), najmä originálnu populárno-náučnú prednášku pracovníkov ZOO Bojnice s názvom ZA OPONOU ZOO. Na netradičnej prednáške zo zákulisia jednej zo slovenských zoologických záhrad sa možno zúčastní aj jeden …

Čítaj viac »

ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s kustódom Vladimírom KLEMANIČOM na tému PIVOVARNÍCTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Pivovarnícka tradícia na Slovensku je úzko prepojená s baníckou činnosťou, a tiež  s privilégiami stredovekých kráľovských miest. Už tento utorok 20. júna 2017 o 17 – tej hodine návštevníci Matejovho domu prostredníctvom prednášky s názvom PIVOVARNÍCTVO V BANSKEJ BYSTRICI spoznajú históriu žltého moku, ktorým si hasili smäd ľudia už pred viac ako 6 000 rokmi a zároveň sa dozvedia o jeho spojitosti …

Čítaj viac »

Pozvánka: Deň otcov v Stredoslovenskom múzeu

Potešte svojich otcov a starých otcov. Strávte s nimi príjemné nedeľné popoludnie v expozíciách Stredoslovenského múzea. Pri príležitosti Dňa otcov majú otcovia a starí otcovia v sprievode svojich detí a vnúčat vstup do múzea grátis! Ponuka Stredoslovenského múzea bude aj v nedeľu 18.6. 2017 pestrá. Príbeh medeného mesta a osudy jeho obyvateľov sa dozvedia návštevníci Stredoslovenského múzea počas prehliadky v Matejovom dome (počas …

Čítaj viac »

Pozvánka : ZOO – preťažená Noemova archa

Zoologická záhrada patrí v súčasnosti k najpopulárnejším kultúrnym inštitúciám na svete. Aj napriek tomu, že sa postoj ľudí k jej existencii počas stáročí neustále menil, i dnes sa ozývajú hlasy, ktoré vnímajú mreže skôr ako symbol väzenia a utrpenia, než ako jediné možné útočisko mnohých jej obyvateľov pred úplným vyhynutím. Viac ako 700 miliónov návštevníkov, ktoré prejdú bránami tisícky zoologických záhrad vo svete …

Čítaj viac »

Stredoslovenské múzeum zachraňuje kultúrne dedičstvo našich predkov

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici sa okrem intenzívnej prezentačnej činnosti, ktorá je viditeľná na verejnosti, rovnako výrazne venuje aj odbornej činnosti, ku ktorej patria aj reštaurátorsko-záchranné práce zbierok z rozsiahleho spoločensko-vedného fondu múzea. V rokoch 2016-2017 sa podarilo prostredníctvom finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia a za spolufinancovania zo strany múzea zreštaurovať dobový historický nábytok, zachrániť kolekciu historických hodín, uskutočniť odborný výskum jedného z …

Čítaj viac »

ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s historikom Filipom GLOCKOM na tému BIELE STRIEBRO V ZBIERKACH SSM

V histórii remesla výroby fajok, ľudovo tiež nazývaného fajkárstvo, majú nezastupiteľné miesto fajky vyrobené z morskej peny. Viac ako 150 rokov si vďaka týmto rezbárskym skvostom získavali renomé zruční remeselníci aby svojimi prepracovanými výrobkami uspokojili aj tých najnáročnejších zákazníkov. Aj napriek tomu, že zlatá éra fajok z morskej peny je už dávno minulosťou, vybrané exponáty zo zbierkového fondu Stredoslovenského múzea vzbudzujú zvedavosť a …

Čítaj viac »

ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s historikom Petrom RAČKOM na tému NAPÍSANÉ ZOSTÁVA

Marec – mesiac knihy si pripomenieme v Stredoslovenskom múzeu prednáškou historika Petra Račka v rámci cyklu ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE. Už tento  utorok 21. marca 2017 o 17 – tej hodine sa návštevníci Matejovho domu prostredníctvom prednášky s názvom NAPÍSANÉ ZOSTÁVA vrátia v čase do minulosti o 440 rokov, aby spoznali príbeh kníhtlače od jej založenia v meste pod Urpínom až po …

Čítaj viac »

Stredoslovenské múzeum vás pozýva na „nadupaný“ prázdninový týždeň! Chystá sa dobrodružná výprava!

Odštartujte jarné prázdniny Svetovým dňom sprievodcov cestovného ruchu v expozíciách Stredoslovenského múzea už túto sobotu 25.2.2017  v Matejovom a v Thurzovom dome. Veľké prázdninové dobrodružstvo pokračuje 28.2. animačným programom – Múzeum hrou v Matejovom dome, v Tihányiovskom kaštieli sa na vás tešíme 1.3. na tvorivých dielňach – Ako svišť sudy váľal a na besede Paľa Balla – Aby nás svište …

Čítaj viac »