Tag Archives: UMB

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý je súčasťou aktívnej politiky župy. Banskobystrický samosprávny kraj po dosiaľ neformálnej spolupráci s banskobystrickou Univerzitou Mateja Bela podpísal s Univerzitou memorandum o spolupráci. Spolupráca bude prebiehať vo výskume a výmene informácií v oblastiach, ktoré vyplývajú z hlavného programového dokumentu BBSK z Programových priorít pre dobrý kraj. Teda najmä v …

Čítaj viac »

Ekonómovia v Banskej Bystrici predstavili novú publikáciu vydanú v prestížnom vydavateľstve Routledge

Autori z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici dňa 29.5.2019 predstavili vedeckú monografiu „Leading in the Age of Innovations“ určenú nielen pre ekonómov a študentov, ale i predstaviteľov podnikateľskej sféry, ktorí sa zaujímajú o problematiku vedenia ľudí. V uvedenej publikácii Lenka Theodoulides, Gabriela Kormancová a David Cole prezentujú výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013 až 2018 v podnikoch v strednej a východnej Európe. Jeho cieľom bolo identifikovať …

Čítaj viac »

Katedra, ktorá už 55 rokov formuje budúcnosť cestovného ruchu, dosiahla významný úspech

Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 55 rokov vzdeláva mladých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Je najstaršou a najprestížnejšou univerzitnou školou so zameraním na cestovný ruch na Slovensku. Kvalitu štúdia a vedeckého bádania na katedre ocenila aj Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO certifikáciou Tedqual scheme študijného programu Ekonomika a …

Čítaj viac »

Na UMB finančné prostriedky vlády využité na 100% na študentskú infraštruktúru

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi vzorové univerzity v oblasti čerpania účelovej dotácie a plne využila finančné prostriedky vlády na rekonštrukciu internátov. Dňa 27. 5. 2019 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský za prítomnosti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a ministra financií SR Ladislava Kamenického otvorili zrekonštruovaný internát ŠD 1 na …

Čítaj viac »

Ďalšie úspešné podujatie na pôde UMB

Stredoškoláci sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi. Katedra fyziky na FPV UMB usporiadala 11. apríla už pätnástykrát Majstrovské triedy z časticovej fyziky. Privítali sme 104 stredoškolákov zo škôl Banskobystrického a Žilinského kraja. Hlavným bodom programu bola praktická analýza dát, nameraných v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v CERNe. Účastníci sa s analýzou popasovali úspešne aj vďaka podpore inštruktorov a dopoludňajším prednáškam o elementárnych časticiach a experimentoch v časticovej …

Čítaj viac »

8. ročník pracovného veľtrhu Študenti – Podniky – Univerzity

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou organizujú 8. ročník podujatia s názvom Veľtrh Študenti-Podniky-Univerzity. Po niekoľkých ročníkoch, ktoré sa väčšinou konali v Bratislave, minulý rok v Košiciach, sa tento rok bude veľtrh konať po prvýkrát v Banskej Bystrici. Podujatie začne o 10.30 hod. okrúhlym stolom na tému „Viacjazyčnosť v podnikovej praxi“ a potrvá približne do 14.30 hod. Diskusia vhodne …

Čítaj viac »

Podpis Memoranda o porozumení UMB so spoločnosťou IBM

Dňa 20. marca 2019 podpísal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a konateľ spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r.o. a IBM International Services Centre s.r.o. (IBM) dôležitý dokument – Memorandum o porozumení, ktorého účelom je vytvoriť zmluvný rámec pre spoluprácu  a podmienky pre rozvoj vzájomne prospešného vzťahu medzi vzdelávacou inštitúciou UMB a IBM. Memorandum o porozumení medzi IBM a UMB je výsledkom dlhodobej spolupráce a nadväzuje …

Čítaj viac »

Výstava 100 rokov slovenskej diplomacie na Univerzite Mateja Bela

Včera na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, výstavu na tému „100 rokov slovenskej diplomacie“. Výstava je zameraná na významné osobnosti slovenskej diplomacie za posledných 100 rokov, s dôrazom na profesionálne a osobné aspekty jednotlivých diplomatov ako napríklad Milan Rastislav Štefánik alebo Štefan Osuský. Výstava mapuje hlavné …

Čítaj viac »

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB usporadúva verejné podujatie „Spoločne v EÚ: Slovensko-Holandská Perspektíva

Pri príležitosti výročia 25 rokov bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ako aj nadchádzajúcich volieb do Európskeho Parlamentu, usporiada Holandské veľvyslanectvo rad seminárov na troch slovenských univerzitách s názvom „Spoločne v EÚ: Slovensko-Holandská Perspektíva“. Prvé zo série podujatí, na ktorých vystúpia celkovo štyri osobnosti z oboch krajín, sa uskutoční v utorok, 12. marca na Paneurópskej Vysokej Škole v …

Čítaj viac »

Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pozýva uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v termíne  13. 2. 2019 Všetkých uchádzačov o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pozývame na Deň otvorených dverí. Je to posledný termín DOD pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2019/2020. Všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela si pripravilo pre maturantov zaujímavé informácie o …

Čítaj viac »