Tag Archives: UMB

Odovzdanie výťažku z Univerzitného punču

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. odovzdal  v piatok 15.12. výťažok z charitatívneho Univerzitného punču zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje a zástupcovi prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici MUDr. Bicianovi. Šek vo výške 4 107 eur prevzal MUDr. Pavel Bician priamo v priestoroch Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou …

Čítaj viac »

Foto: Punč UMB zarobil pre Svetielko nádeje viac ako 4.000 eur

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici aj tento rok usporiadala na námestí SNP vianočný charitatívny punč. V stredu 13. decembra sa od 14.00 hod. až do 21.00 hod. pri stánku s punčom vystriedali nielen študenti Univerzity, ale aj mnoho Banskobystričanov a zapojili sa i zamestnanci a pedagógovia nielen z UMB, ale aj z iných škôl. Vďaka dobrým ľuďom sa …

Čítaj viac »

Pedagógovia UMB opätovne získali zlato vo volejbalovom turnaji Memoriálu Milana Podhradského

Pedagógovia UMB opätovne získali zlato vo volejbalovom turnaji Memoriálu Milana Podhradského základných, stredných a vysokých škôl Telocvične na Obchodnej akadémii a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského na Tajovského 25 v Banskej Bystrici hostili vo štvrtok 30. novembra 2017 volejbalový turnaj základných, stredných a vysokých škôl medzi pedagógmi. Hlavnými organizátormi tohto turnaja boli KTVŠ FF Univerzity Mateja Bela a Rada ZO OZ PŠaV …

Čítaj viac »

Na oslavách 60. výročia KTVŠ FF UMB sa stretli športovci a osobnosti z celého Slovenska

Pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku katedry zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB dňa 23. novembra 2017 celodenný slávnostný program, v rámci ktorého prebehli podujatia ako Okrúhly stôl, medzinárodná konferencia „Kondičný tréning v roku 2017“, beseda s olympionikmi a slávnostný galavečer. Pozvanie na podujatie Okrúhly stôl prijali všetky telovýchovné inštitúcie, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov telesnej výchovy, trénerov, telovýchovných pracovníkov v zastúpení: FTVŠ UK Bratislava, …

Čítaj viac »

Program Univerzity Mateja Bela v rámci Týždňa vedy a techniky 2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku tento rok prebieha v dňoch 6. – 12. novembra 2017. Hlavnými organizátormi podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa každoročne zapája a participuje na propagácii vedy a techniky. Aj tento rok …

Čítaj viac »

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pozýva uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v termíne 8. 11. 2017. Všetkých uchádzačov o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pozývame na Deň otvorených dverí. Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2018/2019 a tiež …

Čítaj viac »

Univerzitnému hokeju a štúdiu fandilo na zimáku viac ako 900 stredoškolákov

Uplynulú stredu /25.10./ sa uskutočnilo športovo-kultúrne podujatie organizované pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., v spolupráci s univerzitným hokejovým tímom UMB Hockey Team a Radou študentov mesta Banská Bystrica – Zo školy na zimák – edícia Gymnáziá a stredné školy. Fakulty UMB, Kariérne centrum UMB a vzdelávacie organizácie formou kvízov, súťaží, testov a hádaniek upútali pozornosť stredoškolákov a informovali ich …

Čítaj viac »

Pozvánka: UNIVERZITNÝ DEŇ KARIÉRY 2017

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje každoročne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný deň kariéry. Dňa 17. októbra 2017 (utorok) sa od 9.00 v priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už po ôsmykrát otvoria dvere Univerzitného dňa kariéry (UDK) …

Čítaj viac »

Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania

V termíne  9. – 10. októbra 2017 organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta prírodných vied UMB, 33. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie: TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA – Technology Education as a Part of Common Education pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied, UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD. Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich …

Čítaj viac »

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávila svoje 25. výročie

Dňa 3. októbra 2017 sa v Aule Beliana na Tajovského ulici 40 v Banskej Bystrici uskutočnili oslavy štvrťstoročia existencie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré boli spojené nielen so slávnostným otvorením akademického roka 2017/2018, ale aj s odhalením sochy Mateja Bela, po ktorom je univerzita pomenovaná. Účasť na oslavách prijali domáci a zahraniční hostia, veľvyslankyne a veľvyslanci, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter …

Čítaj viac »