Tag Archives: UMB

Plavci UMB oslávili v tomto roku 20. výročie svojho vzniku

Svoju históriu začal tento športový subjekt písať 4. augusta 1995. Už od svojich začiatkov sa zaoberá riešením a odstraňovaním plaveckej negramotnosti širokej verejnosti, šplhajúcej sa postupne až po úroveň štátnej reprezentácie cez nevyhnutný medzistupeň mládežníckych kategórií. Športovej verejnosti bol v minulosti tento oddiel známejší pod názvom Plavecký klub – Banská Bystrica. Prechodom pod univerzitnú značku v roku 2003 oddiel pokračuje v rozvoji plávania v meste …

Čítaj viac »

Budúci učitelia z UMB držia krok s dobou, majú prvú dotykovú učebňu

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela (FPV UMB) v Banskej Bystrici dnes slávnostne uviedla do užívania špeciálnu dotykovú učebňu vybavenú modernými digitálnymi technológiami. Bude slúžiť študentom – budúcim učiteľom, aby sa mohli naučiť využívať ich v praxi. „Príprava budúcich učiteľov sa musí priblížiť požiadavkám modernej výučby, v ktorej používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu a technológií nebude ničím výnimočným. Priestory novej učebne …

Čítaj viac »

Banská Bystrica a UMB prehlbujú spoluprácu ďalším projektom

Univerzita mestu – mesto univerzite je názov projektu, ktorý v sebe spája sériu pravidelných podujatí organizovaných v zimnom a letnom semestri. Cieľom akcie je poukázať na výnimočné výsledky študentov, zamestnancov i absolventov v ich vedeckej, umeleckej a kultúrnej činnosti. Univerzita Mateja Bela je už dvadsaťtri rokov neoddeliteľnou súčasťou mesta pod Urpínom. Prvé z podujatí sa uskutoční v stredu, 21. októbra o 17:00 hod. za účasti primátora mesta Banská …

Čítaj viac »

Univerzitná noc literatúry sa opäť niesla v znamení sedmičiek

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku Univerzitnej noci literatúry sa v stredu 15. apríla 2015 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil druhý ročník tohto literárneho podujatia. Na návštevníkov čakalo sedem stanovíšť, na ktorých sedem osobností čítalo úryvky z kníh siedmich autorov. Tento rok to boli ukážky z nasledujúcich kníh – Erlend Loe: Naivne. Super. (čítal Dušan Ambróš), Olga Grjasnowa: Rus je …

Čítaj viac »

Študenti z 12 krajín Európy sa prezentovali na radnici

V utorok 14. apríla 2015 sa v priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie študentov z medzinárodného výmenného programu Erasmus Student Network (ESN) s názvom International Village 2015. V úvode sa predstavilo Slovensko tanečným vystúpením Folklórneho súboru Mladosť. Potom nasledovali krátke prezentácie, v ktorých študenti predstavili krajiny, z ktorých pochádzajú, ich históriu, kultúru či zaujímavé miesta. Návštevníci mali tiež možnosť ochutnať špeciality národnej kuchyne jednotlivých krajín. …

Čítaj viac »

Nádejní slovenskí vedci odprezentujú riešenia celosvetových vedeckých problémov

Už druhý rok sa slovenskí študenti stredných škôl stretnú na vedeckej konferencii, kde budú prezentovať svoje výskumné projekty zamerané na riešenie reálnych problémov, akými sa zaoberajú vedecké tímy po celom svete. Konferencia sa koná v rámci medzinárodného projektu Chain Reaction, v ktorom má Slovensko zastúpenie vďaka Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  V projekte financovanom Európskou komisiou v rámci …

Čítaj viac »