Tag Archives: Zvolen

Ďalšie opatrenie proti prípadnému šíreniu koronavírusu vo Zvolene. Tentokrát sa týka obmedzenia chodu mestského úradu

Len pred niekoľkými minútami sa skončilo ďalšie rokovanie krízového štábu mesta Zvolen. Jeho členovia priebežne sledujú vývoj situácie ohľadne koronavírusu na Slovensku, vyhodnocujú jednotlivé opatrenia a v prípade potreby prijímajú ďalšie. Najnovším je dočasné obmedzenie stránkových hodín mestského úradu. Nejde o nič nové, Zvolenčania sú na tento systém zvyknutí počas bežných týždňov v utorky a štvrtky, kedy zamestnanci úradu vybavujú osobne s klientmi iba neodkladnú …

Čítaj viac »

Mesto Zvolen bolo ocenené za spoluprácu s Konektom

Úspešná spolupráca mesta Zvolen a Poradenského centra pre mladých Konekt bola v pondelok 21. októbra ocenená cenou Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v kategórii samospráva. Cenu si primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová prevzala za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu.  Porota pri hodnotení brala do úvahy dopady ocenených projektov na život mladých v meste ale aj v rámci Slovenska a taktiež udržateľnosť výsledkov a sociálnu inklúziu, inovatívnosť …

Čítaj viac »

Najkrajšia zastávka na Slovensku sídli vo Zvolene

Projekt rekonštrukcie zastávky MHD na plnohodnotné umelecké dielo na sídlisku Podborová vo Zvolene je na konci. Zvolenčania sa tak môžu tešiť z jednej z najkrajších zastávok na celom Slovensku. V rámci úpravy sídlisk a projektu Zvolen mesto farieb, sa mesto spoločne so Spolkom Borovej hory rozhodli opraviť pre obyvateľov autobusovú zastávku na Borovianskej ulici. Okrem vyčistenia vnútorného priestoru zahŕňa rekonštrukcia aj kompletnú výmenu stien …

Čítaj viac »

Trojročný projekt „Záruk pre mladých“ pokračuje v KONEKTe

„Zvolen sa môže stať lídrom v oblasti práce s mladými a teraz ukázal, že sa to dá,“ vyjadril sa austrálsky expert Keith Martin z organizácie Epic na záverečnej konferencii k projektu Záruk pre mladých. Projekt, na ktorom sa mesto Zvolen podieľalo tri roky je na konci, ale jeho výsledky pretrvajú. Čo si predstaviť pod pojmom záruky pre mladých? Fínsky expert na vzdelávanie Matti Mäkelä z odboru projektového riadenia a školstva v meste Turku …

Čítaj viac »

Vyjadrenie k správe z čiastkovej kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen ku kontrole v Lesnom podniku mesta Zvolen

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva nám hlavný kontrolór podal prvú časť správy z kontroly v Lesnom podniku mesta Zvolen. Tá konštatuje viacero pochybení konateľa. Ako ekonómka som sa vždy tešila dobrým hospodárskym výsledkom tohto mestského podniku pod jeho vedením, rovnako všetkému, čo Lesný podnik urobil pre Zvolenčanov. Opäť spomeniem presťahovanie kontroverznej chatky z Horného hradu na Hrabiny, vybudovanie zázemia pre …

Čítaj viac »

Zvolen bude lídrom v rozvoji architektúry mesta

Architektonický rozvoj mesta Zvolen bude odteraz podliehať novým pravidlám. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili uznesenie, ktoré navrhuje postup pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva formou súťaží návrhov. V praxi to znamená, že pri všetkých väčších investíciách, ktoré budú financované z verejných zdrojov v rámci územia mesta Zvolen, rozhodnú poslanci ako volení zástupcovia obyvateľov mesta svojím hlasovaním o tom, či ich výsledné stvárnenie budú navrhovať slovenskí …

Čítaj viac »

Zvolen navštívi veľvyslanec z najzelenšej ambasády

Tesne pred Veľkou nocou sa vo Zvolene opäť zastaví zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku – Martijn Lambarts. Spolu s členmi slovenského Inštitútu cirkulárnej ekonomiky príde porozprávať o svojich skúsenostiach so zeleným úradovaním či obstarávaním. Správne nakladanie s odpadmi tvorí dôležitú súčasť uvedomelého správania sa k životnému prostrediu. Podľa veľvyslanca holandskej ambasády stačia veľakrát malé kroky, aby sa podarila zmena. „Je to o motivácii a nastavení …

Čítaj viac »

Vyjadrenie primátorky mesta Zvolen k ostatnému rokovaniu mestského zastupiteľstva

Na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva bola opäť otvorená téma odvolávania a dosadzovania zástupcov do spoločností s majetkovou účasťou mesta. Pred niekoľkými týždňami som totiž po prvýkrát, odkedy som primátorkou, nepodpísala uznesenie, nakoľko sa domnievam, že je pre mesto nevýhodné. Väčšina poslancov sa vtedy rozhodla vymeniť hneď niekoľkých ľudí, ktorí roky kvalitne pracujú pre Zvolen a Zvolenčanov len preto, lebo to …

Čítaj viac »

Rekonštrukcia Hrnčiarskej ulice vo Zvolene: niekoľko starých stromov vyrúbu, vysadia viac nových

Priestor medzi základnou a materskou školou na Hrnčiarskej ulici by sa mal zmeniť na nepoznanie, menšími úpravami prejdú aj okolité ulice J. Kozáčeka a Bystrický rad. Veľká pozornosť bude venovaná tamojšej zeleni. Začalo sa s výrubom 21 stromov, v rámci rekonštrukcie ich Mesto vysadí viac. Aby priestor mohol dostať modernú, krajšiu podobu, je nevyhnutné odstrániť niektoré stromy a kríky. Hrnčiarska ulica bude dokonca vynovená do …

Čítaj viac »