Rôzne

Stretnime sa – so stromami

Už tento štvrtok, 20. októbra sa vo svete oslavuje Medzinárodný deň stromov. S myšlienkou pre vyhlásenie tohto dňa prišiel koncom 19. storočia americký novinár Morton. Cieľom Medzinárodného dňa stromov je podporiť záujem spoločnosti o stromy – a to  nielen tie, ktoré rastú v lesoch, ale upriamiť pozornosť aj na jednotlivo rastúce stromy napríklad v parkoch, záhradách, či sadoch. Lebo každý z nich …

Čítaj viac »

Verejná diskusia k problémom bývania v Banskej Bystrici

V pondelok 17. októbra sa v sále Evanjelického spolku na Hornej ulici uskutoční stretnutie verejnosti s komunálnymi kandidátmi a zástupcami miestnej samosprávy a Mestského úradu v  Banskej Bystrici. Organizátori pozývajú všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorí sa cítia zasiahnutí/é problémami s bývaním v našom meste. „Ceny nehnuteľností v Banskej Bystrici dosahujú rekordnú úroveň a stále viac ľudí je ohrozených nedostupnosťou bývania. Napriek …

Čítaj viac »

Autosalón inovácií v Europa SC

Už dnes, piatok 14. októbra 2022, sa bystrická Europa premení na výstavisko najnovších elektro a hybridných vozidiel, ktoré zaplnia interiér aj exteriér centra. Silu k životnému prostrediu šetrných motorov si budú môcť návštevníci vyskúšať aj na vlastný pedál, prostredníctvom pripravovaných predvádzacích jázd. Autosalón sa nezaobíde ani bez kvalifikovaných prednášok na tému elektromobility. Europa SC na jeseň už pravidelne organizuje autosalón vozidiel rôznych kategórií. …

Čítaj viac »

RÚVZ BB získal ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021

Portál TRANSPAREX. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. RÚVZ BB sa tak ocitol na popredných priečkach spomedzi 5 400 verejných obstarávateľov a získal hodnotenie A+ (veľmi zodpovedný obstarávateľ). Za toto ocenenie ďakuje všetkým zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla …

Čítaj viac »

RÚVZ BB bola udelená Cena rektora UMB

Pri príležitosti 30. výročia založenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa jej rektor, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rozhodol udeliť Cenu rektora aj Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Aj vďaka osobnému nasadeniu pracovníkov RÚVZ BB bolo obdobie pandémie COVID-19 pre Univerzitu Mateja Bela ľahšie zvládnuteľné. Úprimné poďakovanie a ocenenie rektora patrí všetkým zamestnancom RÚVZ BB, ktorí boli univerzite …

Čítaj viac »

Čerešnička na záver vlakovej sezóny v Banskobystrickom kraji.

47 dobrodruhov počas prvého septembrového víkendu spoznávalo krásy Banskobystrického kraja nielen spoza okna historického vlaku, ale aj priamo na vlastnej koži. Počas 3 dní a 2 nocí okúsili chuť kraja všetkými zmyslami. Expres Za horami, za dolami nadviazal na úspech historických zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji. Tentokrát však neponúkol svojim pasažierom jednodňový tematický zážitkový výlet do vybraných turistických destinácii, ale putoval po …

Čítaj viac »

Kritériá krásy pre zeleninu a ovocie zhoršujú problém plytvania potravinami

Plytvanie potravinami je jeden z najväčších svetových problémov, a to z etického, ekonomického, zdravotného aj environmentálneho hľadiska. Potravinový odpad neznamená len vyhodené jedlo a peniaze. Znamená hlavne plytvanie zdrojmi, ktoré sú potrebné na jeho výrobu – voda, pôda, energia či ľudská práca. Téme sa podrobnejšie venuje októbrová výzva v rámci vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia. Podľa európskych …

Čítaj viac »

V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie vybudovali študenti dažďovú záhradu

Študenti z regiónu Dolného Žitného ostrova v spolupráci s lektormi vytvorili v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP) Dropiefunkčnú dažďovú záhradu. Praktická ukážka jedného z adaptačných opatrení na zmierňovanie sucha bola realizovaná v rámci workshopu pre mladých na prelome septembra a októbra ako jeden z výstupov projektu Climate Change LivingLab Dropie. Praktická a zážitková environmentálna výchova a vzdelávanie širokej cieľovej skupiny je hlavným poslaním …

Čítaj viac »

V čom spočíva veľká výzva pre piaty ročník programu Show your talent?

Nezostali len pri slovách, a práve pre to sú jedineční. Program Show your talent stojí na dobre postavených pilieroch, odzrkadľuje talenty stredoškolákov, ktoré sú v mnohých prípadoch skryté. Príbehy študentov a čísla hovoria za všetko Za uplynulé štyri roky má program 241 absolventov. Ako hovorí líder programu Jaroslav Dodok: “Prvý rok nám ani len nenapadlo, že by sa náš program …

Čítaj viac »

Súťaž v komiksovej tvorbe : „Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho“

Mesto Revúca, ktoré je slovenským mestom kultúry 2022 spustilo súťaž v komiksovej tvorbe pre amatérov a profesionálov na tému stretnutia dvoch významných slovenských dejateľov štúrovskej generácie: Štefana Marka Daxnera, rodáka z Tisovca, a Janka Francisci-Rimavského, rodáka z Hnúšte. Obaja mali blízky vzťah k Revúcej a tohto roku si pripomíname 200 rokov od ich narodenia. Uzávierka súťaže je 30. októbra 2022. …

Čítaj viac »