Rôzne

Galéria v podchode pozýva na blížiaci sa EYOF 2022

Podchod spájajúci Námestie slobody s autobusovou stanicou sa zmenil na nepoznanie. Umelecká skupina OZ Playground 89 v spolupráci so street umelcom Ivanom Knutom v ňom počas uplynulých víkendov úspešne zrealizovali projekt pod názvom Galéria v podchode. Veľkometrážna murálna maľba tak už v týchto dňoch pozýva všetkých okoloidúcich na blížiaci sa Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022. Aktívna skupina mladých ľudí nie je v meste pod Urpínom …

Čítaj viac »

Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2021 sú otvorené

V novembri sa v Banskej Bystrici uskutoční ôsmy ročník medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorá sa tento rok bude venovať posilňovaniu lokálnych demokracií ako prevencii rastu extrémizmu. Do 31. októbra 2021 môžete nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech …

Čítaj viac »

Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici má už 20 rokov

Dňa 15.10.2001 začalo svoju činnosť Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane. Vzniklo ako reakcia  na „antraxovú krízu“, ktorá po útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku 11.9.2001 zasiahla celý svet. Zasielanie obálok, ktoré mohli obsahovať antrax sa stalo celonárodnou hrozbou. Urýchlené zavedenie  diagnostiky bolo významným prínosom a slúžilo pre potreby celej Slovenskej republiky. Neskoršie  bola diagnostika zavedená aj na ÚVZ …

Čítaj viac »

Aj v Banskobystrickom kraji sa hľadajú výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 8. novembra 2021. Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, …

Čítaj viac »

DAROVALI tri kamióny papierovej hygieny pre nemocnicu

Spoločnosť SHP Harmanec, a.s. sa rozhodla pomôcť FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica so zásobami papierovej hygieny. Nemocnici tak darovala 100 paliet toaletného papiera. Symbolicky ho zástupcovia spoločnosti odovzdali riaditeľke nemocnice Miriam Lapuníkovej v pondelok 11. októbra 2021. Z rozhodnutia pána Milana Fiľa, majiteľa holdingu ECO – Investment a.s. venovali Harmanecké papierne nemocnici 100 paliet papierovej hygieny, ktorá príde v troch kamiónoch. …

Čítaj viac »

Jediný mapomat na Slovensku sa presťahoval z Tatier pred Slovenské múzeum máp

Prvý a jediný mapomat na Slovensku slúžil turistom vo Vysokých Tatrách už pár rokov. Dnes ho nájdete na strednom Slovensku v obci Kynceľová, v ktorej vydavatelia legendárnych turistických máp VKÚ sídlia. Žijeme v dobe pokročilých technológií, ktoré nám otvárajú stále nové a nové možnosti dokonca aj pri turistike. Na výber je z množstva rôznych mapových aplikácií v smartfónoch, navigácií či …

Čítaj viac »

Konferencia LignoSilva 2021 riešila otázky reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva

Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. v Bratislave. Projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít, ktoré budú tvoriť platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu integrujúcu výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu. …

Čítaj viac »

Kartografické veľdielo pokrstili hrudou zeme z Kráľovej hole

Druhé vydanie Turistického atlasu Slovenska pokrstili pod Kráľovou hoľou v obci Šumiac. Slávnostného aktu sa zúčastnila starostka obce, Jarmila Gordanová ako i Eva Škutová z Klubu slovenských turistov. Slávnostné uvedenie atlasu do života bolo spojené so 4. ročníkom VKÚ výstupu na Kráľovu hoľu. Unikátne výhľady z najlepšieho výhľadového vrcholu Slovenska a výnimočný krst legendárneho kartografického diela, spríjemnilo nádherný septembrový slnečný …

Čítaj viac »

Vyvrcholením osláv 20. výročia lesnej pedagogiky bude medzinárodná konferencia

Les je jedinečným miestom pre výchovu i vzdelávanie, ktoré lesníci realizujú formou aktivít a projektov lesnej pedagogiky pre rôzne cieľové skupiny už 20 rokov. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Vyvrcholením osláv okrúhleho jubilea bude medzinárodná konferencia s názvom 20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU. Konferencia, ktorá …

Čítaj viac »

Týždeň dobrovoľníctva prichádza aj do Banskobystrického kraja

Záujemcovia majú na výber viac ako 35 aktivít. Centrum dobrovoľníctva, n.o. v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami otvorilo pre verejnosť prihlasovanie do nového ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2021. Slovensko sa po 13. raz zmení na krajinu dobrých skutkov. Miestne organizácie vytvorili stovky príležitostí vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj …

Čítaj viac »