Rôzne

RÚVZ BB sa zapája do Európskeho týždňa boja proti drogám na ZŠ a SŠ

V roku 1998 v Grécku Európska komisia prvýkrát vyhlásila Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý si každoročne pripomínajú všetky členské štáty EÚ. Aj preto sa vždy 3. novembrový týždeň nesie v duchu boja proti drogám. Najrozšírenejšími legálnymi a zároveň bežne dostupnými drogami na Slovensku sú alkohol a tabak. Za nelegálne drogy sa považujú tie, ktorých výroba, predaj alebo získavanie je v rozpore so zákonom …

Čítaj viac »

Foto: Nádherné dekorácie žiakov v Slovenskej Ľupči

Rodičovská rada pri Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči vyhlásila pre žiakov 1. a 2. stupňa súťaž o najkrajšiu jesennú dekoráciu. Téma bola zaujímavá a deti sa s ňou mohli popasovať podľa svojho uváženia. Na prekvapenie všetkých kompetentných sa deti úlohy zhostili veľmi zodpovedne a vytvorili naozaj kreatívne dielka.   Pri hodnotení súťaže na členov rodičovskej rady čakala v každej …

Čítaj viac »

Novembrová výzva: čo všetko majú Slováci v smetnom koši?

Kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Zatoč s odpadom prichádza s treťou výzvou. V novembri sa verejnosti, žiakov ale aj jednotlivcov pýtame na obsah smetného koša v ich  domácnosti.  Zameriame sa najmä na objem vyhodených obalov. Osvetová kampaň Zatoč s odpadom postupne ukazuje, ako svojimi každodennými rozhodnutiami vieme ovplyvniť tvorbu a nakladanie s odpadmi. V októbri sa do výzvy zapojilo 114 ľudí, ktorí sa …

Čítaj viac »

SAŽP súťaží o prestížne ocenenie „Najatraktívnejší zamestnávateľ“

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) bola nominovaná medzi 25 finalistov ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ pre rok 2021 v kategórii „Štátna a verejná správa“, ktorú spoločnosť Profesia vyhlasuje už po desiatykrát. Anketa, ktorá je zároveň súťažou, má priniesť skutočný pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na to, ako vnímajú spoločnosti na trhu, ich benefity a postavenie. Prostredníctvom nej môže SAŽP zistiť reálny pohľad verejnosti …

Čítaj viac »

Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER). Jedným z partnerov tohto podujatia bolo aj Národné lesnícke centrum (NLC). Nosnou témou konferencie COINTT 2021 bolo zvyšovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Hlavným cieľom podujatia …

Čítaj viac »

Pokračovanie projektu Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene

Národné lesnícke centrum spolu s partnermi, ktorými sú Vojenské lesy a majetky SR š.p. a LESY Slovenskej republiky š.p., nadviazali na úspešnú spoluprácu v realizácii aktivít lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania a po dvanásty krát pripravili pokračovanie projektu Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene. 35 žiakov z 5 základných škôl bude v školskom roku 2021/2022 spoznávať les, lesnícku vedu a výskum prostredníctvom interaktívnych prednášok so slovenskými lesníkmi a lesníčkami. Každú …

Čítaj viac »

Banskobystrické školy začnú zbierať vrchnáčiky.

Na dvadsiatich základných školách v Banskej Bystrici a blízkom okolí spustil Greentech Slovakia projekt zbierania vrchnáčikov. Žiakov chce environmentálne vzdelávať a viesť ich k zodpovednému správaniu k prírode. Za vyzbierané vrchnáčiky dostane každá škola konkrétnu sumu v závislosti od ich množstva. Financie môže následne škola použiť na projekty či činnosti, ktoré najviac potrebuje alebo podporiť charitatívny projekt, tak ako to bolo v minulosti. Pred začiatkom školského roka …

Čítaj viac »

Na Slovensku rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm

Dnes si opäť pripomíname Medzinárodný deň stromov. Stromy ako jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi, majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to len pre ich krásu, ale najmä pre ich nenahraditeľnosť. Tvoria mimoriadne dôležitú zložku prírodného prostredia aj ako významný zdroj obnoviteľnej energie. Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pri …

Čítaj viac »

Chráňme si naše zdravie

S mesiacom október na severnej pologuli prišla aj chrípková sezóna. RÚVZ BB si vás dovoľuje informovať, že ÚVZ SR pri tejto príležitosti vydal brožúru s názvom Chrípková sezóna 2021/2022 v čase šírenia COVID-19. V brožúre hlavní odborníci MZ SR, ÚVZ SR, regionálnych úradov VZ a odborníci zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti ponúkajú odpovede na 20 najčastejších otázok o chrípkovej sezóne 2021/2022 v čase šírenia COVID-19  a očkovaní proti …

Čítaj viac »

Rezidenčný program Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2022. Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO).  Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné verejné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sebavedomo a angažovane formujú a …

Čítaj viac »