Rôzne

Otváracia konferencia projektu SK-KLÍMA

Základná škola Sama Cambela v Slovenskej Ľupči  zorganizovala úspešnú otváraciu konferenciu projektu „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov.“  Projekt je realizovaný na školách v rámci Programu SK-KLÍMA a je zameraný na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dôsledkov a prispôsobovaní sa zmene klímy. Projekt získal grant z Nórska v sume 44 400 € …

Čítaj viac »

Stredné Slovensko si môžete pozrieť vo virtuálnej realite ako prvé na Slovensku 

Turistický región akým je stredné Slovensko má možnosť navštíviť každý. Vďaka novej 360° technológii virtuálnej reality ho môžete vidieť z neba kedykoľvek. Aj z pohodlia domova. Propagácia turistického regiónu, ako prvého na Slovensku, netradičným pohľadom z vtáčej perspektívy a podpora domáceho cestovného ruchu je hlavným cieľom 360° videomapy Stredné Slovensko z neba. Letecký dokumentárny film Región stredného Slovenska sa môže …

Čítaj viac »

Národné lesnícke centrum pripravuje sériu brožúr pre nových vlastníkov lesov

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravuje sériu publikácii pre nových vlastníkov lesov, ktoré pomôžu pri základnej právnej orientácii pri trvalo udržateľnom hospodárení. Národné lesnícke centrum (NLC) zabezpečuje odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva a poskytuje  poradenstvo pre vlastníkov lesov malých výmer, obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (OLH). Keďže vlastníci lesov malých výmer často komunikujú …

Čítaj viac »

Letné turistické autobusy budú premávať aj v sezóne 2021

S príchodom novej letnej sezóny a postupne odznievajúcimi obmedzeniami, štartujú aj tento rok populárne letné turistické autobusy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Už najbližšiu sobotu 15.05. začne ďalšia sezóna cyklobusu a turistického autobusu na Kráľovu studňu. Jubilejný desiaty ročník banskobystrického cyklobusu sa bude niesť v znamení novej cieľovej lokality, ktorú hlasovaním vybrali jeho fanúšikovia. „Teší nás pretrvávajúci veľký záujem …

Čítaj viac »

Dobročinná zbierka i fotosúťaž – iniciatíva Živá Klanečnica oživuje zabudnutý potok

Iniciatíva Živá Klanečnica vznikla v obci Moravské Lieskové a hneď po svojich prvých aktivitách rozšírila pôsobisko aj na susedné Dolné Srnie. Skupina nadšencov a nadšenkýň pre prírodu sa rozhodla aktívne zasiahnuť do osudu potoka, ktorý obcami preteká. V priebehu najbližšieho roka chcú analyzovať problémy potoka, rozšíriť o nich povedomie a pokiaľ to bude v ich možnostiach, niektoré z negatívnych javov aj …

Čítaj viac »

DEŇ ROBOTIKY na ZŠ Sama Cambela

Dňa 03.05.2021 sme na ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči uskutočnili Deň robotiky. Bohužiaľ kvôli epidemiologickým opatreniam bol v inej podobe ako sme pôvodne plánovali, ale veríme, že náš cieľ bol naplnený. Tretiaci počas hodín informatickej výchovy programovali prostredníctvom micro:bitov, ktoré sme získali vďaka podpore z grantovej výzvy nadácie Pontis. Programovanie robotov ich veľmi bavilo, tešili sa z každého kroku, ktorý „ich“ robot …

Čítaj viac »

Kancelárske stoličky vymenili za rýle a motyky.

KV rámci Dňa Zeme si spravili firemný teambuilding a vysadili viac než 60 drevín. Živý plot bude o pár rokov skrášľovať významné miesto v časti Majer, Banská Bystrica.  Zamestnanci Vydavateľstva CBS sa rozhodli v jeden krásny slnečný deň vymeniť kancelárske stoličky za rýle a motyky. Aj oni sa zapojili do najuznávanejšieho a najpopulárnejšieho podujatia na záchranu Zeme. V spolupráci s …

Čítaj viac »

Navštíviť môžete už aj múzeum, ktoré vám napovie, ako sa učiť geografiu

Robí vám problém pochopiť vrstevnice alebo neviete čítať z mapy? Vyskúšať si výrobu máp či svoj vlastný model fiktívnej krajiny môžete v Slovenskom múzeu máp v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici. Múzeum je jedinečné nielen obsahom svojich expozícií, ale najmä formou, akou je zriadené.  Návštevníkom umožňuje nazrieť do sveta geografie a kartografie netradičnými interaktívnymi formami. Nájdete v ňom bohatú minulosť …

Čítaj viac »

Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme

V ostatných dňoch sa v Bratislave uskutočnila 8. konferencia ministrov procesu FOREST EUROPE o budúcnosti európskych lesov, ich ochrane aj rozvoji v kontexte klimatickej  zmeny. Na dvojdňovom summite ministrov zodpovedných za lesy a lesníctvo sa zúčastnilo približne 200 účastníkov zo 40 prevažne Európskych štátov a pozorovateľských krajín – Číny a Austrálie. Kvôli súčasnej pandemickej situácii sa konferencia konala v online priestore. Ôsma konferencia ministrov …

Čítaj viac »

Banská Bystrica patrí k najzelenším krajským mestám aj vďaka mestským lesom

Záujem ľudí o prechádzky v lese od minulej jari po prijatí covidových opatrení stúpol a návštevnosť láme rekordy. Unikátnosť Banskej Bystrice spočíva v tom, že z ktorejkoľvek mestskej časti sa vieme len za pár minút ocitnúť v ozajstnom lese. Hoci banskobystrické mestské lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7 200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, niekoľko významných rarít a bohatú faunu i flóru. Vďaka …

Čítaj viac »