Rôzne

Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER). Jedným z partnerov tohto podujatia bolo aj Národné lesnícke centrum (NLC). Nosnou témou konferencie COINTT 2021 bolo zvyšovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Hlavným cieľom podujatia …

Čítaj viac »

Pokračovanie projektu Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene

Národné lesnícke centrum spolu s partnermi, ktorými sú Vojenské lesy a majetky SR š.p. a LESY Slovenskej republiky š.p., nadviazali na úspešnú spoluprácu v realizácii aktivít lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania a po dvanásty krát pripravili pokračovanie projektu Detskej lesníckej univerzity vo Zvolene. 35 žiakov z 5 základných škôl bude v školskom roku 2021/2022 spoznávať les, lesnícku vedu a výskum prostredníctvom interaktívnych prednášok so slovenskými lesníkmi a lesníčkami. Každú …

Čítaj viac »

Banskobystrické školy začnú zbierať vrchnáčiky.

Na dvadsiatich základných školách v Banskej Bystrici a blízkom okolí spustil Greentech Slovakia projekt zbierania vrchnáčikov. Žiakov chce environmentálne vzdelávať a viesť ich k zodpovednému správaniu k prírode. Za vyzbierané vrchnáčiky dostane každá škola konkrétnu sumu v závislosti od ich množstva. Financie môže následne škola použiť na projekty či činnosti, ktoré najviac potrebuje alebo podporiť charitatívny projekt, tak ako to bolo v minulosti. Pred začiatkom školského roka …

Čítaj viac »

Na Slovensku rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm

Dnes si opäť pripomíname Medzinárodný deň stromov. Stromy ako jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi, majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to len pre ich krásu, ale najmä pre ich nenahraditeľnosť. Tvoria mimoriadne dôležitú zložku prírodného prostredia aj ako významný zdroj obnoviteľnej energie. Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pri …

Čítaj viac »

Chráňme si naše zdravie

S mesiacom október na severnej pologuli prišla aj chrípková sezóna. RÚVZ BB si vás dovoľuje informovať, že ÚVZ SR pri tejto príležitosti vydal brožúru s názvom Chrípková sezóna 2021/2022 v čase šírenia COVID-19. V brožúre hlavní odborníci MZ SR, ÚVZ SR, regionálnych úradov VZ a odborníci zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti ponúkajú odpovede na 20 najčastejších otázok o chrípkovej sezóne 2021/2022 v čase šírenia COVID-19  a očkovaní proti …

Čítaj viac »

Rezidenčný program Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2022. Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO).  Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné verejné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sebavedomo a angažovane formujú a …

Čítaj viac »

Spolupráca spoločnosti Tachyum s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU otvorí nové možnosti umeleckej tvorbe

Podľa memoranda je spoločnou ambíciou oboch strán zaoberať sa otvorenou platformou v oblasti superpočítačov, vedeckých, umeleckých a výskumných aktivít v oblasti veľkých dát a umelej inteligencie, nastavenia optimálnych podmienok pri využívaní počítačových nástrojov pri tvorbe filmového či herného príbehu, na vyjadrenie výtvarnej estetiky vo vzťahu k veľkému výpočtovému výkonu. „Sme veľmi radi, že popri technických univerzitách rozširujeme spoluprácu aj s umeleckou vysokou …

Čítaj viac »

Galéria v podchode pozýva na blížiaci sa EYOF 2022

Podchod spájajúci Námestie slobody s autobusovou stanicou sa zmenil na nepoznanie. Umelecká skupina OZ Playground 89 v spolupráci so street umelcom Ivanom Knutom v ňom počas uplynulých víkendov úspešne zrealizovali projekt pod názvom Galéria v podchode. Veľkometrážna murálna maľba tak už v týchto dňoch pozýva všetkých okoloidúcich na blížiaci sa Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022. Aktívna skupina mladých ľudí nie je v meste pod Urpínom …

Čítaj viac »

Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2021 sú otvorené

V novembri sa v Banskej Bystrici uskutoční ôsmy ročník medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorá sa tento rok bude venovať posilňovaniu lokálnych demokracií ako prevencii rastu extrémizmu. Do 31. októbra 2021 môžete nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech …

Čítaj viac »

Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici má už 20 rokov

Dňa 15.10.2001 začalo svoju činnosť Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane. Vzniklo ako reakcia  na „antraxovú krízu“, ktorá po útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku 11.9.2001 zasiahla celý svet. Zasielanie obálok, ktoré mohli obsahovať antrax sa stalo celonárodnou hrozbou. Urýchlené zavedenie  diagnostiky bolo významným prínosom a slúžilo pre potreby celej Slovenskej republiky. Neskoršie  bola diagnostika zavedená aj na ÚVZ …

Čítaj viac »