Rôzne

Aj NLC má svoje miesto v rámci obnovy globálnych ekosystémov

OSN vyhlásilo obdobie rokov 2021 – 2030 za dekádu obnovy ekosystémov, v ktorej kľúčovú úlohu plnia práve aktivity súvisiace s bojom proti odlesňovaniu. Podľa celosvetových údajov amerického World Resources Institute, viac ako dve miliardy hektárov degradovaných plôch môže byť potenciálne obnovených, väčšina z nich v podobe tzv. mozaikovej obnovy, ktorej základný krajinotvorný prvok predstavujú lesy. K podpore takých aktivít prispievajú aj odborníci z Národného lesníckeho centra …

Čítaj viac »

Na toto turisti čakali dlhé roky

Určite poznáte zeleno-žlté turistické mapy. Vyrábal ich bývalý štátny podnik Vojenský kartografický ústav v Harmanci a táto tradícia pokračuje dodnes. Po 16 rokoch pracuje kartografický tím na dlhoočakávanom Turistickom atlase Slovenska. Prvýkrát v histórii v slovenskom aj anglickom jazyku V týchto týždňoch prebieha aktualizácia turistami dlho očakávaného Turistického atlasu Slovenska v mierke 1:50 000. Vydavateľ turistických máp z Kynceľovej pri Banskej …

Čítaj viac »

Vychádza nová správa o stave lesov Európy

Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov, lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa. Lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia. Aký je však ich skutočný stav? Odpoveď na túto i ďalšie otázky dáva správa s názvom „Stav európskych lesov 2020“, ktorú v decembri zverejnil sekretariát celoeurópskeho medzivládneho procesu FOREST EUROPE. V rokoch 2016 až 2020 Slovenská republika hosťovala sekretariát tohto procesu na Národnom lesníckom centre vo …

Čítaj viac »

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň obetí holokaustu

Sloboda. Slovo, ktoré dnes patrí k základným atribútom človeka. História nám ale neustále pripomína, že sa o ňu dá ľahko prísť. Vážme si preto, že ju máme a ochraňujme si ju. Počas druhej svetovej vojny o ňu totiž prišli milióny ľudí. Práve dnes si totiž pripomíname Medzinárodný deň obetí holokaustu.  Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. …

Čítaj viac »

UŠI K DUŠI SPÚŠŤAJÚ OPÄŤ

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB opäť spúšťajú dobrovoľnícky program Uši k duši.  Ide o telefonickú linku pre všetkých ľudí, ktorí sa dlhodobým trvaním pandémie cítia byť osamelí. Program Uši k duši nadväzuje na úspešnú pilotnú verziu, ktorá bola zrealizovaná počas prvej vlny pandémie. Do programu sa vtedy zapojilo viacero klientov z radov seniorov, rodičov s malými deťmi, ktorí potrebovali povzbudiť, …

Čítaj viac »

Monument v Majeri má šancu získať ďalšie prestížne ocenenie

Ešte v roku 2016 vyhlásilo mesto v spolupráci so Slovenskou komorou architektov urbanisticko-architektonickú súťaž „Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri.“ Cieľom bolo priniesť návrh komplexného riešenia pietneho miesta a prinavrátiť mu dôstojnosť, ktorú si zaslúži. Autori víťazného návrhu – Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš navrhli na cintoríne v Majeri vybudovať objekt – Monument, za ktorý získali už …

Čítaj viac »

Letecký tím fotografov a pilotov pripravuje doteraz najväčšie letecké snímkovanie Slovenska. Snímky plánujú sprístupniť aj verejnosti.

Nadšenci lietania a fotografovania krajiny zo skupiny Slovensko z neba pracujú na prípravách najväčšieho leteckého snímkovania našej rodnej zeme. Uskutoční sa v priebehu jari a leta tohto roku. Určené je najmä pre propagáciu našej krajiny. Posádky štyroch lietadiel na čele s autorom myšlienky tejto udalosti, Milanom Paprčkom, pracujú na leteckom pláne, ako z pohľadu vtákov nafotografovať celú krajinu. Kolektív zo …

Čítaj viac »

Takýto dar potešil najmä seniorov v zariadeniach

Kolektív zamestnancov vydavateľstva vytvoril audioknihu o povestiach slovenských hradov a zámkov. Najväčšiu radosť z nej mali seniori v sociálnych zariadeniach. Audioknihu poslali na DVD nosičoch aj sociálnym a seniorským zariadeniam. Podľa slov seniorov to bol pre nich jeden z najkrajších darov. Niektorí to majú veľmi ťažké, vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou. No aspoň prostredníctvom audioknihy im povesťami opradené hrady …

Čítaj viac »

Tvorivá aktivita: Relaxujte pri mandale

Pohodlne sa usaďte a relaxujte s nami počas vyfarbovania mandál inšpirovaných zbierkovými predmetmi. Etnologička Mária Trubínyová nám dnes predstaví pôvod a symboliku vtáčieho motívu na dievčenskej zástere z Heľpy. Na dievčenskej zástere z Heľpy je zobrazený vták v najcharakteristickejšej polohe a to zboku a s hlavou obrátenou dopredu. Tento motív sa objavuje až 3. tisícročí pred Kristom. Oľga Danglová píše, …

Čítaj viac »

Toto na Vianoce darovali piloti všetkým Slovákom

Piloti a fotografi zo skupiny Slovensko z neba dali dohromady svoje najkrajšie zábery na Slovensko z tohoto roku, ale aj z minulosti. Vytvorili tak pôsobivý krátky štvorminútový film a sprístupnili ho verejnosti na YouTube. Video je jedinečné tým, že obsahuje výlučne letecké zábery a umožňuje vidieť známe miesta pohľadom, aký sa „pozemšťanom“ bežne nenaskytne. Pútavú hudbu k videu tvorí hymnická …

Čítaj viac »