Rôzne

Pozvánka : DOD – Filmová a televízna fakulta VŠMU

Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave vychovala väčšinu úspešných aktívnych slovenských filmárov a filmárok. V piatok 11. novembra 2022 od 9:00 do 15:00 otvorí svoje brány verejnosti, najmä študentom a študentkám stredných škôl. V rámci Dňa otvorených dverí predstaví štúdium vo svojich desiatich ateliéroch a na katedrách a poodhalí zákulisie filmárskeho remesla. Filmová a televízna fakulta v súčasnosti ponúka štúdium filmovej a televíznej scenáristiky, réžie hraného filmu, …

Čítaj viac »

10 rád od mäsiara ako ušetriť pri nákupe mäsa

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2022 tvoria v spotrebiteľskom koši výdavky za nákup potravín druhú najvýznamnejšiu položku. Za potraviny utratíme až 20,6 % všetkých našich výdavkov. Viac ako potraviny nás stojí už iba bývanie, voda, elektrina a plyn. No a spomedzi potravín tvorí najväčšiu položku na našom bločku z obchodu mäso a mäsové výrobky. Za tento druh potravy utratíme až 24,5 …

Čítaj viac »

November bez obalov

Tvorba odpadu na Slovensku sa neustále zvyšuje, za posledné desaťročie narástla o viac ako tretinu. Podľa údajov z roku 2019 každý občan vyprodukuje priemerne 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo každoročne rastie. Odpad z našich domácností a spôsoby jeho redukovania budú hlavnou témou novembrovej výzvy v kampani Zatoč s odpadom, ktorej autormi sú koordinátori envirovýchovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Zhruba …

Čítaj viac »

Preleťte ponad región s nohami na zemi

Slovenské múzeum máp v Kynceľovej svojim návštevníkom predstavuje tradičné aj moderné technológie, ktorými sa v minulosti alebo súčasnosti vytvárajú mapy. Je jediným múzeom na Slovensku s pieskovým modelom krajiny s rozšírenou realitou. Aktuálne do zbierky múzea pribudla ďalšia atraktívna novinka: letecký simulátor, vďaka ktorému sa budete môcť preletieť a spoznávať celý Banskobystrický kraj a Slovensko s nohami na zemi. Slovenské múzeum máp, ktoré je členom OOCR …

Čítaj viac »

Vyhodnotenie kampane Európsky týždeň mobility 2022

V národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility bodovali mesto Žilina, Trnavský samosprávny kraj a Metropolitný inštitút Bratislavy. Aktuálny ročník Európskeho týždňa mobility sa môže popýšiť viacerými úspechmi a rekordnými číslami. Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility dokázala na Slovensku v roku 2022 motivovať k účasti až 64 samospráv – miest, obcí, mestských častí a 35 organizácií. Tie mali možnosť prihlásiť sa aj do národnej súťaže …

Čítaj viac »

Pozvánka: Fončorďácky deň zvierat

Takmer v každej domácnosti žijú s ľuďmi ich domáci miláčikovia zo zvieracej ríše. Pribúdajú nielen v rodinných domoch ale aj v panelákových bytoch. Stávajú sa členmi rodiny s potrebami, ktoré je potrebné dennodenne uspokojovať. O tom, na čo všetko je nutné myslieť pri ich starostlivosti a výchove, ako sa im venovať, môžu dospeláci aj deti neformálne diskutovať na besede s …

Čítaj viac »

Evidencia vnadísk v mape poľovných revírov

Národné lesnícke centrum sprístupnilo evidenciu vnadísk v rámci informačného systému poľovníctva (ISP). Odborná aj laická verejnosť tak môže sledovať ako ich počet, tak aj umiestnenie v rámci poľovných revírov na Slovensku. Poľovná plocha na Slovensku predstavuje takmer 4 a pol milióna hektárov. Až na 71 % je plánovaný chov diviačej zvery čo znamená, že je tu zo zákona možné zriadiť tzv. vnadisko. To …

Čítaj viac »

Stretnime sa – so stromami

Už tento štvrtok, 20. októbra sa vo svete oslavuje Medzinárodný deň stromov. S myšlienkou pre vyhlásenie tohto dňa prišiel koncom 19. storočia americký novinár Morton. Cieľom Medzinárodného dňa stromov je podporiť záujem spoločnosti o stromy – a to  nielen tie, ktoré rastú v lesoch, ale upriamiť pozornosť aj na jednotlivo rastúce stromy napríklad v parkoch, záhradách, či sadoch. Lebo každý z nich …

Čítaj viac »

Verejná diskusia k problémom bývania v Banskej Bystrici

V pondelok 17. októbra sa v sále Evanjelického spolku na Hornej ulici uskutoční stretnutie verejnosti s komunálnymi kandidátmi a zástupcami miestnej samosprávy a Mestského úradu v  Banskej Bystrici. Organizátori pozývajú všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorí sa cítia zasiahnutí/é problémami s bývaním v našom meste. „Ceny nehnuteľností v Banskej Bystrici dosahujú rekordnú úroveň a stále viac ľudí je ohrozených nedostupnosťou bývania. Napriek …

Čítaj viac »

Autosalón inovácií v Europa SC

Už dnes, piatok 14. októbra 2022, sa bystrická Europa premení na výstavisko najnovších elektro a hybridných vozidiel, ktoré zaplnia interiér aj exteriér centra. Silu k životnému prostrediu šetrných motorov si budú môcť návštevníci vyskúšať aj na vlastný pedál, prostredníctvom pripravovaných predvádzacích jázd. Autosalón sa nezaobíde ani bez kvalifikovaných prednášok na tému elektromobility. Europa SC na jeseň už pravidelne organizuje autosalón vozidiel rôznych kategórií. …

Čítaj viac »