Spravodajstvo

máj, 2022

 • 20 mája

  S revitalizáciou vnútrobloku v Sásovej sa blížime do finále

  Rozsiahla plocha s rozlohou 4,5 hektárov, ktorá sa nachádza medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská zmenila za posledné mesiace svoju podobu. Najväčší verejný priestor na území mesta, aký sa kedy v histórii rekonštruoval, sa po rokoch dočkal komplexnej revitalizácie. V týchto dňoch stavebné práce finišujú, osádzajú sa herné prvky na detských ihriskách, realizujú sa terénne úpravy, ako aj výsadba trávnikov i kvetinových záhonov. Kompletná …

 • 18 mája

  V Banskej Bystrici by mali cyklotrasy prepojiť s mestskými časťami

  Banská Bystrica sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie úrovne cyklistickej infraštruktúry. Na výstavbu čakajú štyri úseky cyklotrás. Rozdrobenosť pozemkov vo vlastníctve súkromných majiteľov však situáciu sťažuje. Pri príprave projektov sa samospráva stretáva s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, potrebným výkupom pozemkov, s rozmanitosťou a členitosťou terénu.     Prvá cyklotrasa bola otvorená v auguste 2019. Vedie z centra mesta popri športovej hale, futbalovom štadióne, plážovom kúpalisku, cez …

 • 16 mája

  Sezónu Horehronských cyklodrezín odštartovaná

  Sezónu Horehronských cyklodrezín sme odštartovali 2. ročníkom pretekov na obľúbených bicykloch na koľajnici Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie dnešným dňom zahájila tohtoročnú sezónu unikátnych Horehronských cyklodrezín v obci Hronec, kde sídli ich hlavné depo. Otvorenie sa nieslo ako inak než v športovom duchu, a to v podaní 2. ročníka pretekov na Horehronských cyklodrezinách. V symbolickom športovom derby si medzi …

 • 13 mája

  Mesto nebude tolerovať čierne stavby

  Budova na Ďumbierskej ulici je jednou z ďalších nezákonných stavieb v Banskej Bystrici, ktorá je výsledkom benevolentného stavebného zákona. Napriek opakovaným štátnym stavebným dohľadom, výzvam, ako aj právoplatným rozhodnutiam na bezodkladné zastavenie stavebných prác, majiteľ nariadenia nerešpektoval a v činnosti pokračoval. Na základe posledného dozoru, ktorý vykonali zamestnanci stavebného úradu koncom januára 2022, podalo mesto trestné oznámenie na tunajšiu okresnú prokuratúru. Súčasne bola zo …

 • 10 mája

  Zistite, čo sa v našom meste deje, a na čom sa pracuje

  V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vytvára samospráva nový nástroj pre komunikáciu s Banskobystričankami a Banskobystričanmi – Mestskú platformu otvoreného vládnutia.  Jej cieľom je prepojiť obyvateľov s mestom, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce a priestor dozvedieť sa informácie o aktuálnych projektoch. Po mnohých online stretnutiach pozývame už tento štvrtok, 12. mája od 16:30 hod. všetkých záujemcov do Cikkerovej siene …

 • 10 mája

  10. máj – deň ,,Pohybom k zdraviu“

  ,,Každý pohyb sa počíta.“ Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spustila v roku 2003 každoročnú globálnu iniciatívu na podporu fyzickej aktivity. Odvtedy si 10. máj pripomíname ako deň ,,Pohybom k zdraviu“. Poukazuje najmä na prevládajúci sedavý spôsob života a nedostatočný pohyb ako rizikový faktor rôznych chronických neinfekčných ochorení. Cieľom  tohto dňa je zvýšenie povedomia populácie o zdravom životnom štýle založeného aj na dostatočnom primeranom …

 • 9 mája

  V Banskej Bystrici pribudne 171 polopodzemných kontajnerov

  S cieľom priniesť modernú, estetickú a efektívnu zmenu v oblasti zberu komunálnych odpadov,  prichádza Banská Bystrica s pilotným projektom polopodzemných kontajnerov vo vytypovaných mestských častiach. Prvé z nich by mali byť v spolupráci so zmluvným partnerom mesta, spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., zabudované v lokalite Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa na prelome leta a jesene tohto roka. Pôjde o 171 kusov kontajnerov, ktoré budú umiestnené na 23 stojiskách. Po ich …

 • 9 mája

  V Banskej Bystrici sa dnes 9. mája začína rozsiahla obnova cesty I/66 popri Hrone

  O zámere rekonštrukcie cesty, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest, informovala samospráva už v marci tohto roka. Ide o veľkoplošnú opravu štvorkilometrového úseku, ktorý sa začína na Cementárskej ceste, pokračuje Partizánskou cestou, popri OC Terminal, rieke Hron až po napojenie sa na rýchlostnú cestu R1 na Huštáku. Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s., začína s prvou etapou prác v pondelok, 9. mája 2022 na odbočke pri bývalej …

 • 6 mája

  V Kláštore pod Znievom si obce prevzali ocenenia v národnej súťaži Dedina roka 2021

  Kláštor pod Znievom zo Žilinského samosprávneho kraja hostil zástupcov ocenených a prihlásených obcí súťaže Dedina roka 2021, ale aj partnerov a vyhlasovateľov tejto súťaže. Obstál v  konkurencii mimoriadne silnej zostavy obcí od východu až po západ Slovenska V 11. ročníku súťaže o víťazstvo bojovalo historicky najviac prihlásených obcí. Slávnosť zorganizoval ako víťaz súťaže Dedina roka 2021 spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia …

 • 5 mája

  V Banskej Bystrici dôjde k čiastočným dopravným obmedzeniam

  Práce na najdlhšom úseku, ktorý sa kedy v Banskej Bystrici rekonštruoval pokračujú, pripraviť sa treba na čiastočné dopravné obmedzenia Najdlhší úsek, aký sa doposiaľ v našom meste obnovoval, patrí k najvýznamnejším dopravným tepnám Banskej Bystrice. Okrem toho, že prechádza celou Fončordou a tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvaň-Kráľová, Podlavicami a Rooseveltovou nemocnicou, je aj hlavným ťahom pre trolejbusovú dopravu. So stavebnými prácami sa …