Spravodajstvo

júl, 2024

 • 12 júla

  Obyvatelia na Poľnej ulici už využívajú nové parkovisko

  Výstavba parkovacích plôch a chodníka, ako aj dažďovej kanalizačnej prípojky. To všetko pribudlo v uplynulých dňoch na Poľnej ulici č. 11 až 17, v mestskej časti Radvaň-Kráľová. Pre motorizovaných obyvateľov uvedenej lokality sa zároveň dvojnásobne zvýšil počet miest na parkovanie.  Celkovo 33 parkovacích miest, z ktorých dve majú možnosť využívať osoby zdravotne ťažko postihnuté, dokončil zhotoviteľ stavby, spoločnosť PMR STAVBY s. r. …

 • 10 júla

  Samospráva získala dotáciu na nákup vozidla pre prepravnú sociálnu službu

  Mesto v súčasnosti poskytuje 17 druhov sociálnych služieb ambulantnou, terénnou aj pobytovou formou. V rámci nich vykonáva požadované odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb bola v roku 1995 zriadená Agentúra sociálnych služieb. Medzi jej činnosti, okrem iných, patrí i prepravná služba, ktorú realizuje pomocou dvoch motorových vozidiel. Tie však kapacitne nepostačujú pokryť dopyt po zabezpečení prepravy ťažko …

 • 4 júla

  Pri mladých stromčekoch pribudla stovka zavlažovacích vakov

  Medzi najlepšie adaptačné a zároveň i mitigačné (zmierňovacie) opatrenie na zmenu klímy, okrem iných, patrí aj výsadba drevín. Aby sa najmä novým stromom a krom vysadeným v mestských častiach darilo, Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sa o ne pravidelne starajú. Súčasťou údržby drevín je aj ich zavlažovanie. Približne v prvých troch rokoch je pre novovysadené stromy dôležité, aby mali dostatok živín a vody. Napriek tomu, že tento rok …

 • 3 júla

  Bystrický podcast využíva mesto ako plnohodnotný informačný zdroj

  Samospráva sprostredkúva aktuálne informácie o mestských témach nielen cez tlačové správy, Radničné noviny, webovú stránku či sociálne siete. V decembri 2023 spustila Bystrický podcast, ktorý pripravuje v dvojtýždňových intervaloch a na dostupných platformách ho zverejňuje vždy v piatok. Vďaka nemu sa môžu obyvatelia mesta dozvedieť viac o dianí v Banskej Bystrici a vypočuť si rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Počas letných prázdnin sa nebude …

 • 2 júla

  Parkovanie počas výstavby novej nemocnice – záchytné parkoviská i regulácia parkovania

  Od septembra čaká Banskú Bystricu jedna z najväčších výziev ꟷ výstavba novej Rooseveltovej nemocnice. Najmä v dôsledku potreby vytvorenia nového bezpečného koridoru pre príjazd záchranných vozidiel na urgentný príjem počas výstavby a vybudovania bus pruhov pre vozidlá MHD, dôjde aj k zmene organizácie dopravy. Úbytok parkovací miest na hlavnej príjazdovej ceste k nemocnici by malo z časti riešiť využívanie bezplatných záchytných parkovísk pri obchodných centrách …

 • 2 júla

  V Rudlovej pribudne verejná kanalizácia pre vyše 80 domácností

  Samospráva eviduje nevyhovujúci stav v mestskej časti Rudlová súvisiaci s nakladaním s odpadovými vodami. Tie sú vo veľkej miere vypúšťané do recipientu Rudlovského potoka, čím sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale vo veľkej miere ohrozuje aj zdravie obyvateľov. Mesto dlhodobo požaduje v dotknutej lokalite vybudovanie verejnej kanalizácie, čo aktívne rieši so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (StVS), a. s. V máji tohto roku získala Stredoslovenská vodárenská …

jún, 2024

 • 29 júna

  Banskobystrická plaváreň sa teší vysokej návštevnosti

  Banskobystrická plaváreň na Štiavničkách je obľúbené športovisko nielen obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov zo širšieho okolia. Z roka na rok o tom svedčí narastajúca návštevnosť a vysoký záujem o služby plavárne zo strany rekreačných i aktívnych športovcov. Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb využije mestská obchodná spoločnosť MBB, a. s. letné prázdniny na pravidelnú údržbu, ale aj časovo náročnejšie rekonštrukcie. Z tohto dôvodu bude plaváreň pre verejnosť zatvorená …

 • 28 júna

  Kraj otvára svoju v poradí siedmu ambulanciu, pre okres Zvolen získal pediatričku

  Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom svojej Rozvojovej agentúry od 1. júla spúšťa prevádzku ďalšej ambulancie. Ide už v poradí o siedme župné zariadenie, na najväčšom zvolenskom sídlisku bude vďaka tejto aktivite ordinovať nová pediatrička. Aneta Ševčíková je mladá detská lekárka, pôvodom Bratislavčanka, ktorá sa rozhodla prácu vo veľkej nemocnici vymeniť za ambulanciu zriadenú Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. Na najväčšom zvolenskom sídlisku Západ …

 • 25 júna

  Rezidentské zóny, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov, sa rozšíria do ďalších lokalít

  K regulácii parkovania a vytváraniu rezidentských zón dnes smeruje väčšina miest na Slovensku, a inak tomu nie je ani v Banskej Bystrici. Od 1. septembra 2024 začne platiť nový režim parkovania  v Podlaviciach, na Uhlisku, Severnej a Bakossovej ulici, pričom zvýhodnení pri parkovaní budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo meste, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV. Prioritne sa v týchto lokalitách …

 • 18 júna

  Bezplatné menštruačné potreby poskytne banskobystrická župa už v osemdesiatich inštitúciách

  Banskobystrický samosprávny kraj rozširuje svoj projekt bezplatných menštruačných pomôcok zo škôl aj na kultúrne inštitúcie a centrá práce s mladými Space. Celkovo tak poskytne tieto potreby v osemdesiatich inštitúciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a tiež v budovách úradu. Je jediný na Slovensku, a zrejme aj v celej V4, ktorý podobnú službu ženám poskytuje.  Už takmer dva roky v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) úspešne funguje projekt, vďaka ktorému majú …