Spravodajstvo

apríl, 2024

 • 12 apríla

  Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

  Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre celú širokú spádovú oblasť. Sú miestom, kde rastie množstvo vzácnych druhov rastlín a žije mnoho živočíchov. Veľká časť banskobystrických lesov, približne jedna tretina, je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Nachádza sa v nich aj osem maloplošných chránených území, ktoré slúžia napríklad na ochranu tisa obyčajného či duba …

 • 10 apríla

  Mesto pracuje na rozšírení rezidentských zón, ktoré zvýhodnia pri parkovaní Banskobystričanov

  V každom meste na Slovensku stúpol za posledné roky počet automobilov niekoľkonásobne. Naše sídliská nikdy neboli stavané na také množstvo vozidiel, s akým sa stretávame dnes.  Preto aj  Banská Bystrica, rovnako ako iné mestá, pripravuje zmeny v parkovaní v podobe jeho regulácie. Dôležitým nástrojom regulácie je vytváranie rezidentských zón,  ktoré pri parkovaní zvýhodnia práve Banskobystričanov. Tí budú mať možnosť zakúpiť …

 • 10 apríla

  Mestskí lesníci zasadia tento rok vyše 52-tisíc nových stromčekov

  Lesy okolo Banskej Bystrice sú veľkou zásobárňou pitnej vody, nielen pre mesto, ale aj pre celú širokú spádovú oblasť. Sú miestom, kde rastie množstvo vzácnych druhov rastlín a žije mnoho živočíchov. Veľká časť banskobystrických lesov, približne jedna tretina, je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Nachádza sa v nich aj osem maloplošných chránených území, ktoré slúžia napríklad na ochranu tisa obyčajného či duba …

 • 9 apríla

  Usmernenie k zápisu detí do materských škôl

  Zápis detí do materských škôl sa realizuje v zmysle ust. § 59, §59a, § 59b zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do materskej školy sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy (osobne, poštou, prostredníctvom elektronického podania …

 • 9 apríla

  Školské dielne vo Vlkanovej sa zmenili na moderné centrum pre elektromobilitu

  Banskobystrický samosprávny kraj s podporou iniciatívy Catching-UpRegions a európskych zdrojov zrekonštruoval priestory Spojenej školy vo Vlkanovej za viac ako 4 milióny eur. Pôvodné dielne sa zmenili na špičkové centrum zamerané na elektromobilitu, kde sa žiaci učia pracovať s najmodernejšími technológiami. Prakticky celý minulý rok trvali rekonštrukčné a zariaďovacie práce, ktoré pôvodné školské dielne Spojenej školy vo Vlkanovej zmenili na moderné centrum pre vzdelávanie v …

 • 8 apríla

  Areály škôlok sú opäť o niečo krajšie, bezpečnejšie, reagujúce na zmeny klímy

  Vo viacerých areáloch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica pribudli v uplynulých týždňoch dažďové záhrady, nová zeleň a pieskoviská boli doplnené o ochranné plachty. V interiéroch škôlok sa podarilo vymeniť staré osvetlenie za nové úsporné LED svietidlá, ktoré dosiahnu výraznú úsporu elektrickej energie. Všetky opatrenia realizovala samospráva v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, ktorým reaguje na klimatickú zmenu. Pobyt malých …

 • 7 apríla

  Vozidlá na zber komunálneho odpadu v Banskej Bystrici už čoskoro skrášli maskot

  Žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa mohli počas novembra a decembra 2023 zapojiť do súťaže s názvom Maskot na smetiarske autá. Na hodinách výtvarnej výchovy stačilo nakresliť, ako by mala postavička vyzerať a súčasne jej vymyslieť aj meno. Do súťaže sa zapojila väčšina základných škôl v meste pod Urpínom. Víťazný návrh vytvoril žiak zo ZŠ Golianova 8.      Súťaž o maskota všetkých smetiarov …

 • 7 apríla

  Študentky dizajnu z Technickej univerzity vo Zvolene budú vystavovať v Miláne počas Milano Design Week

  Štyri študentky Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene budú v apríli počas milánskeho Medzinárodného veľtrhu nábytku vystavovať na pôde Generálneho konzulátu Kultúrneho centra Českej republiky v Miláne svoje diela vytvorené v rámci projektu Identita. Projekt medzinárodnej študentskej výstavy Identita je v poradí už piatym spoločným projektom spolupráce Technickej univerzity vo Zvolene s Univerzitou Tomáša Baťu v českom Zlíne. Okrem týchto dvoch …

 • 6 apríla

  Klimatická zmena sa dotýka nás všetkých

  Cikkerova sieň historickej Radnice na Námestí SNP dnes hostila záverečnú konferenciu k projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, na ktorý získala samospráva v roku 2021 grant z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 1,4 mil. eur. Počas uplynulých rokov sa vďaka tomu podarilo mestu nielen naplánovať, ale aj zrealizovať viaceré opatrenia na zmiernenie dopadov a prispôsobovanie sa …

marec, 2024

 • 27 marca

  Župa pomohla stovkám odídencov z Ukrajiny, aj vďaka medzinárodnému grantu

  Sociálne poradenstvo, jazykové vzdelávanie, prepájanie aktérov v regióne či grantový program pre zdravotníckych profesionálov. To boli hlavné aktivity projektu Help Ukraine, na ktorý sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju podarilo získať viac ako 300-tisíc eur z Nadácie Velux. Projekt dnes vyvrcholil záverečnou konferenciou, aj za účasti ukrajinského veľvyslanca na Slovensku a ďalších hostí. Takmer tisíc odídencov a utečencov z Ukrajiny využilo v priebehu posledného roka niektorú zo služieb, …