Spravodajstvo

máj, 2024

 • 7 mája

  Inovačné centrum Banskobystrického kraja vstúpilo do siete Ynovate

  K sieti dvanástich inovačných centier Ynovate, ktorá združuje inovačné centrá zriaďované krajmi, mestami a univerzitami nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, sa pridalo Inovačné centrum Banskobystrického kraja. Spoločným cieľom je podpora inovatívneho a udržateľného podnikania a zdieľanie najväčšej siete expertov v strednej Európe. Inovačné centrum Banskobystrického kraja sa pripojilo k sieti inovačných centier Ynovate v Českej republike. Stalo sa tak len druhým slovenským inovačným …

 • 7 mája

  V Banskobystrickom kraji hrozí kríza pneumológov

  V Banskobystrickom samosprávnom kraji hrozí akútny nedostatok pľúcnych lekárov. V krátkom čase totiž svoju činnosť ukončia dvaja, ďalšie dve ambulancie budú mať dočasne pozastavenú činnosť a jedna je bez lekára. Zo súčasných 22 pneumologických ambulancií tak bude v druhej polovici roka fungovať len 17. Tento stav je neúnosný. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) upozorňuje na hroziacu krízu a nedostatok pľúcnych lekárov. V krátkom čase sa zo súčasných …

 • 6 mája

  Samospráva získala takmer jeden milión eur na opatrovateľskú službu

  Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ide o ďalšiu časť národného projektu, ktorý je zameraný na vyplácanie financií za hodiny opatrovateľskej služby, ktoré sú poskytované prijímateľovi sociálnej služby. Zámerom je poskytnúť kvalitné, udržateľné a cenovo dostupné služby pre všetkých, ktorí sú na pomoc opatrovateliek a opatrovateľov odkázaní.   Na podporu opatrovateľskej služby dostane mesto …

 • 4 mája

  Európska Banská Bystrica – StrongerEurope in theworld

  Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, ako aj v súvislosti s pravidelnou oslavou Dňa Európy, sa viaceré banskobystrické inštitúcie prepojili s cieľom pripraviť podujatie zamerané na podporu myšlienky zjednotenej Európy a vzájomnej spolupráce. V piatok 10. mája, od 13:00 hod. do večerných hodín, spojí Námestie SNP mnohých dôležitých aktérov v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci jednodňového podujatia, Európska Banská Bystrica – StrongerEurope in …

 • 2 mája

  Kraj podporí dobrovoľných hasičov, cez program INTERREG ich vybaví na zvládanie katastrof

  Banskobystrickému samosprávnemu kraju, spoločne s partnerskou maďarskou Novohradskou župou, sa podarilo získať viac ako 1 milión eur z programu INTERREG na materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov. Tí tak budú lepšie pripravení zasahovať pri katastrofách, ktoré súvisia aj so zmenami klímy, ako veterné smršte, záplavy či požiare. Dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dostanú vďaka peniazom z Európskej únie techniku, ktorá ich lepšie pripraví na …

 • 1 mája

  Do Banskej Bystrice zavítali partneri z Európskej Fuggerovskej cesty

  V máji 2019 vznikol medzinárodný projekt spájajúci mestá a regióny, v ktorých nemecký bankársky a neskôr šľachtický rod pôsobil. Ide o Európsku Fuggerovskú cestu. Okrem mesta pod Urpínom sú do projektu zapojené aj nemecké mestá Augsburg a BadHindelang, Schwaz a Hall in Tirol z Rakúska a Sterzing z Talianska. V týchto dňoch je na poznávacej infoceste takmer tridsaťčlenná delegácia z Augsburgu, ktorá sa zastavila aj v Banskej Bystrici. …

apríl, 2024

 • 29 apríla

  Inovačné centrum Banskobystrického kraja vstúpilo do siete Ynovate

  K sieti dvanástich inovačných centier Ynovate, ktorá združuje inovačné centrá zriaďované krajmi, mestami a univerzitami nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, sa pridalo Inovačné centrum Banskobystrického kraja. Spoločným cieľom je podpora inovatívneho a udržateľného podnikania a zdieľanie najväčšej siete expertov v strednej Európe. Inovačné centrum Banskobystrického kraja sa pripojilo k sieti inovačných centier Ynovate v Českej republike. Stalo sa tak len druhým slovenským inovačným …

 • 26 apríla

  Mestský erb z priečelia historickej radnice reštaurátori zakonzervujú

  Veľký a malý erb mesta, vlajka, zástava, veľká a malá pečať, úradná pečiatka i štandarda primátora sú symbolmi Banskej Bystrice. Erb s anjelom pochádzajúci z 18. storočia zdobil do októbra minulého roka exteriér predsunutého balkóna hlavnej fasády Radnice na Námestí SNP. V súčasnosti sa nachádza v reštaurátorskom ateliéri. Po zakonzervovaní bude, aj na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, umiestnený v interiéri radnice. Na pôvodné miesto obvodového …

 • 24 apríla

  V kraji hrozí kríza pneumológov, župa poslala ministerstvu 6 konkrétnych návrhov

  V Banskobystrickom samosprávnom kraji hrozí akútny nedostatok pľúcnych lekárov. V krátkom čase totiž svoju činnosť ukončia dvaja, ďalšie dve ambulancie budú mať dočasne pozastavenú činnosť a jedna je bez lekára. Zo súčasných 22 pneumologických ambulancií tak bude v druhej polovici roka fungovať len 17. Tento stav je neúnosný. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) upozorňuje na hroziacu krízu a nedostatok pľúcnych lekárov. V krátkom čase sa zo súčasných …

 • 23 apríla

  Mesto prijalo VZN o zákaze umiestňovania herní a kasín na svojom území

  Banskobystrickí poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili návrh VZN týkajúci sa úplného zákazu umiestňovania herní a kasín na území mesta. Po nadobudnutí účinnosti VZN, prevádzkovatelia hazardných hier už nebudú môcť v Banskej Bystrici zriaďovať žiadne nové prevádzky. Prípadu delenia novej licencie pre prevádzkovateľa jediného kasína na území mesta, ktorý mal mať platnú licenciu len do konca februára2025, postúpi samospráva na …