Spravodajstvo

jún, 2023

 • 7 júna

  Začala sa rekonštrukcia Poľnej ulice v smere do Malachova

  Potom, čo sa minulý rok na území mesta Banská Bystrica zrealizovala jedna z najrozsiahlejších rekonštrukcií ciest a chodníkov, samospráva pokračuje v obnove ďalších. Stavebný ruch je momentálne na Poľnej ulici v Radvani. Súčasťou prác bude, okrem rekonštrukcie cesty, čiastočná úprava križovatiek, oprava chodníka na ľavej strane v smere od križovatky na Fončorde po križovatku s ulicou Malachovská cesta, vrátane obrubníkov. Zároveň pôjde o obnovu autobusových zálivov, úpravu …

 • 7 júna

  Medený hámor opäť ožije, umením pre celú rodinu i archeologickou prehliadkou

  Hudobná čítačka Braňa Jobusa, súčasný tanec Divadla Štúdio tanca, medzigeneračný koncert Maya Gal Hanna či prvá verejná terénna prezentácia záverov z archeologického výskumu čakajú už túto nedeľu v Medenom hámri. Príďte si pozrieť unikátny historický areál, kde sa písali dejiny Banskej Bystrice. Občianske združenie ZA! Medený hámor v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, Divadlom Štúdio tanca a občianskym združením Severná …

 • 7 júna

  Mesto opäť podporí nápady obyvateľov, ktoré skvalitnia život v Banskej Bystrici

  Aj tento rok vyčlenila samospráva sumu 40 tis. eur z mestského rozpočtu pre účely verejných projektových zámerov participatívneho rozpočtu. Potom, čo sa uskutočnilo začiatkom marca tohto roka prvé diskusné fórom a následne dve stretnutia s obyvateľmi Sásovej či Radvane, pozývame verejnosť na ďalšie konzultačné stretnutie k projektovým návrhom. Poradiť sa s členmi koordinačnej rady môžete 21. júna o 17:00 h. v zasadačke č. 250 mestského úradu. …

 • 6 júna

  Jednorazové plasty nie sú (eko)LOGICKÉ

  Ročne sa do obehu dostane až 100 miliárd igelitových tašiek. Veľká väčšina z nich sa použije iba raz na zhruba 20 minút. Kvôli takej krátkej dobe vyjde doslova nazmar nielen ľudská práca, ale aj energie a prírodné zdroje. Jednorazové plasty predstavujú veľkú hrozbu pre životné prostredie, pretože sa rozkladajú na mikroplasty. Tie sa nachádzajú doslova všade –  v ovzduší, riekach, …

 • 5 júna

  Pripomíname si Svetový deň životného prostredia

  Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pestrý program. Jeho súčasťou sú podujatia pre verejnosť a školy v hlavnom sídle v Banskej Bystrici, ale aj v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Všetky aktivity spája spoločný cieľ – vzdelávať verejnosť a zvyšovať jej záujem o životné prostredie. K Svetovému dňu životného prostredia pripravila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) niekoľko zaujímavých podujatí. …

máj, 2023

 • 31 mája

  ZAaRES získal grant na vybudovanie oddychovej zóny v Sásovej

  Posilnenie biodiverzity a zlepšenie klimatického prostredia v lokalite na Rudohorskej ulici je zámerom projektu, s ktorým Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) mesta Banská Bystrica uspeli v grantovom programe Pre budúcnosť. V jeho 2. ročníku, vyhlásenom Nadáciou Slovenskej sporiteľne, uspelo celkovo 21 projektov, ktoré vyberala hodnotiaca komisia zložená z renomovaných odborníkov. Verejnoprospešnou aktivitou bude v Sásovej vytvorený poloparkový priestor. Vysadia sa nové druhy stromov a vysiate budú lúčne …

 • 31 mája

  Brezno: Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

  Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi aktivitami, ktoré môžu pomôcť v rozvoji kultúrneho života v meste. Viac o jeho fungovaní a činnosti nám porozprávali súčasní členovia. Mestský mládežnícky parlament vznikol v roku 2000, s cieľom zaktivizovať mládež v meste, získať ich pre prácu v kultúre a zároveň vzbudiť záujem o veci verejné. Odvtedy prešiel zmenami, čo sa týka aj vedenia. Kto sa …

 • 30 mája

  31. máj – Svetový deň bez tabaku

  31. mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tento deň bol vyhlásený v roku 1987 Svetovou zdravotníckou organizáciou a jeho cieľom je upriamiť pozornosť na celosvetový problém fajčenia a tabakového priemyslu, ako aj zdôrazniť opodstatnenosť prevencie, ktorá smeruje k ochrane pred vážnymi zdravotnými následkami, ktoré spôsobuje aktívne a pasívne fajčenie. Tohtoročnou témou, ktorú vyhlásila WHO pre Svetový deň bez tabaku je: „Pestujte …

 • 26 mája

  Hlasujte za ideové zámery v prospech rozvojových projektov mesta

  Banskobystrická samospráva predstavila v marci tohto roka nový parcitipatívny koncept, ktorým je tzv. Ideathon. V rámci neho sa doposiaľ uskutočnili dve verejné stretnutia, ktorých cieľom bolo prepojiť mesto, obyvateľov, kľúčové inštitúcie a regionálnych podnikateľov. Následne bolo možné zo strany verejnosti, prostredníctvom online formulára, navrhovať rôzne ideové námety do Integrovanej územnej stratégie. V tomto momente sa posúvame do záverečnej fázy, v ktorej možno rozhodnúť o jednotlivých …

 • 26 mája

  Mesto Banská Bystrica začalo s obnovou schodiska v areáli Rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moysesa

  Dôvodom stavebných úprav hlavného schodiska je jeho zlý technický stav. Súčasne i zabezpečenie prístupu k miestu posledného odpočinku významného dejateľa a priekopníka lesného hospodárstva, Jozefa Dekréta Matejovie, ktoré sa nachádza na cintoríne. Revitalizáciou sa dosiahne bezpečnosť návštevníkov prichádzajúcich k hrobovému miestu, ktoré je Národnou kultúrnou pamiatkou, ako aj k ďalším hrobom. Práce spočívajúce v odstránení starého a zhotovení nového schodiska, vrátane materiálu, si vyžiadajú viac …